2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Airijos, Lietuvos ir Graikijos pirmininkavimo mokymai Vilniuje

 

Airijos, Lietuvos ir Graikijos trejetas po kelių neformalių susitikimų pirmininkavimo klausimais išėjo į finišo tiesiąją.

2012 m. spalio 24–26 d. trys pirmininkavimo komandos dalyvavo mokymuose „Europos statistikos sistema – pirmininkavimas Tarybai ESS", Vilniuje.

Dvidešimties žmonių grupė, kurią sudarė būsimi pirmininkai ir jų pavaduotojai, atitinkamų sričių koordinatoriai ir ekspertai, dalyvavo trijų dienų mokymuose, vedamuose patyrusių dėstytojų iš Danijos statistikos tarnybos, baigusių savo pirmininkavimą ir maloniai sutikusių pasidalinti naujausia, vertinga patirtimi su kolegomis iš Airijos, Lietuvos ir Graikijos statistikos tarnybų.


Dokumento atnaujinimo data: 2014-01-30