2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Antrasis specialiosios darbo grupės dėl Europos statistikos sistemos peržiūros posėdis


Liepos 8 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta specialiosios grupės 3-ajai Europos statistikos sistemos (ESS) peržiūrai organizuoti skirtas antrasis posėdis. Posėdyje diskutuojama apie peržiūros ekspertų atrankos kriterijus, apie tai, kaip užtikrinti peržiūros ataskaitų palyginamumą, apie peržiūros komunikacijos strategiją.

Peržiūros yra EES strategijos, kuria siekiama įgyvendinti Europos statistikos praktikos kodeksą, dalis. Jų tikslas – stiprinti ESS sudarančių statistikos institucijų vientisumą, nepriklausomumą ir atskaitomybę.