2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Aptartas Mašinų ir įrenginių kainų statistinis tyrimas


Š. m. gegužės 24 d. Valstybės duomenų agentūroje viešėjo kolegos iš Eurostato.

Susitikime aptartas Mašinų ir įrenginių kainų statistinis tyrimas, kurio metu surinktas kainas Eurostatas naudoja šalių nacionalinių valiutų perkamosios galios paritetams skaičiuoti.

Šis statistinis tyrimas vyksta 2 metus, todėl buvo apibendrinti ankstesnio tyrimo rezultatai ir suteikta metodologinė pagalba.