2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Azerbaidžano kolegoms – pagalba rengiant verslo statistiką


Kovo 15–18 d. vyko tarptautiniai susitikimai dėl verslo statistikos (angl. Structural business statistics (SBS)) duomenų rinkimo ir plėtros. Susitikimų metu Lietuvos ir Suomijos ekspertai kartu su kolegomis iš Azerbaidžano sprendė SBS duomenų rinkimo poreikių nustatymą; supažindino su įvairiais požiūriais į klausimyno panaudojimo galimybes, galimybes plėtoti atranką ir mažinti imties dydį. Taip pat buvo aptariama, kaip standartizuoti SBS duomenų rinkimo procesą. Susitikimai yra dalis ES Dvynių projekto „Parama Valstybiniam statistikos komitetui ir Valstybinei mokesčių tarnybai prie Ūkio ministerijos siekiant stiprinti verslo statistikos rinkimą, derinimą, analizę, publikavimą ir sklaidą“ (AZ/16/ENI/ST/01/19) AZ/53)).