2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Baltijos šalių statistikai diskutuoja apie darbo statistiką

 

Gegužės 15–16 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta Baltijos šalių statistikos tarnybų specialistų susitikimas darbo užmokesčio ir darbo sąnaudų statistikos klausimais. Lietuvos, Latvijos ir Estijos statistikai aptaria esamą savo šalies situaciją ir administracinių šaltinių panaudojimo galimybes darbo statistikoje. Dalijasi patirtimi ir aptaria taikomus metodus darbo statistikos rodikliams iš administracinių duomenų šaltinių rengti.