2018–2022 m. Lietuvos statistikos departamento strategijoje įvardijama III-oji kryptis apima tarptautinio institucijos įvaizdžio stiprinimą ir visų grandžių darbuotojų įtraukti į Lietuvos statistikos departamento veiklos tobulinimą, skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi.

Atgal

Baltijos šalių statistikos tarnybų atstovų susitikimas


Gegužės 18 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta Baltijos šalių statistikos tarnybų atstovų susitikimas laiko eilučių analizės klausimais. Dalijamasi patirtimi dėl sezoninės komponentės pašalinimo, laiko eilučių išskaidymo metodų (metinių duomenų išskaidymas į ketvirtinius, ketvirtinių duomenų išskaidymas į mėnesinius), prognozavimo metodų, konfidencialumo užtikrinimo bei kitais klausimais.