2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Baltijos šalių statistikos tarnybų atstovų susitikimas


Gegužės 18 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta Baltijos šalių statistikos tarnybų atstovų susitikimas laiko eilučių analizės klausimais. Dalijamasi patirtimi dėl sezoninės komponentės pašalinimo, laiko eilučių išskaidymo metodų (metinių duomenų išskaidymas į ketvirtinius, ketvirtinių duomenų išskaidymas į mėnesinius), prognozavimo metodų, konfidencialumo užtikrinimo bei kitais klausimais.