2018–2022 m. Lietuvos statistikos departamento strategijoje įvardijama III-oji kryptis apima tarptautinio institucijos įvaizdžio stiprinimą ir visų grandžių darbuotojų įtraukti į Lietuvos statistikos departamento veiklos tobulinimą, skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi.

Atgal

Baltijos šalių statistikos tarnybų susitikimas Nacionalinių sąskaitų rengimo ir plėtros klausimais


Tęsiant Baltijos šalių statistikos tarnybų bendradarbiavimo tradiciją, kovo 12–13 d. Lietuvos statistikos departamente vyko susitikimas, skirtas Nacionalinių sąskaitų rengimo ir plėtros klausimams svarstyti. Jo metu Latvijos, Estijos ir Lietuvos specialistai keitėsi patirtimi sprendžiant sudėtingus makroekonominių reiškinių atvaizdavimo nacionalinių sąskaitų sistemoje atvejus, aptarė kryptis ir galimybes šios srities statistikai tobulinti.