2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Baltijos šalių susitikimas inovacijų ir MTEP statistikos plėtros klausimais


Spalio 20–21 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos statistikos tarnybų atstovai aptaria inovacijų ir mokslo tiriamosios ir eksperimentinės veiklos (MTEP) statistikos plėtros klausimus. Baltijos šalių ekspertai diskutuoja apie inovacijų ekonominio poveikio verslo sektoriui nustatymą, Vyriausybės paramos inovacijų veiklai rodiklius ir jų apskaitą, MTEP tyrimą valdžios ir aukštojo mokslo sektoriuose, administracinių duomenų panaudojimo galimybes. Lietuvos statistikos departamento atstovai dalijasi gerąja patirtimi sprendžiant problemas, susijusias su anketų pildymo bei duomenų apdorojimo kokybe. Latvijos ir Estijos ekspertai pristato savo inovacijų ir MTEP tyrimų rezultatus bei dalijasi patirtimi atliekant juos.

Susitikimo metu taip pat aptariami klausimai, susiję su tyrimų imčių sudarymu, įverčių skaičiavimu, statistinės informacijos pateikimu elektronine forma bei pateikimu Eurostatui ir vartotojams. Didelis dėmesys skiriamas pasirengimui 2017 m. inovacijų tyrimui, naujo klausimyno paruošimui ir duomenų kokybės gerinimui. Aptariamas tolesnis bendradarbiavimas, siekiant gerinti inovacijų ir MTEP statistikos kokybę.