2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Baltijos šalių susitikimas vartotojų kainų statistikos klausimais


Spalio 22–23 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta Baltijos šalių susitikimas vartotojų kainų statistikos klausimais. Kainų statistikos specialistai dalysis patirtimi rengiant vartotojų kainų statistikos rodiklius. Bus aptartas vartotojų kainų indeksų sudarymo procesas, kainų surinkimo mordernizavimo galimybės. Latvijos statistikai pasidalys patirtimi vertinant savininkų užimtų būstų atskirų komponentų kainų indeksus.