2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

ES dvynių projektas Azerbaidžane


Įgyvendinant ES dvynių projektą Azerbaidžane „Parama Valstybiniam statistikos komitetui ir Valstybinei mokesčių tarnybai prie Ūkio ministerijos, siekiant sustiprinti verslo statistikos rinkimą, derinimą, analizę, skelbimą ir sklaidą“ (AZ/16/ENI/ST/01/19 (AZ/53) įvyko proveržis. Rugsėjo pradžioje į Baku atvyko Dvynių projekto patarėjas iš Suomijos. Rugsėjo 20–23 d. Lietuvos statistikos departamento ekspertai pirmieji nutraukė nuotolinį darbą ir įvykdė pirmąją misiją Baku. Su kolegomis iš Azerbaidžano jie dalijosi patirtimi dėl programinės įrangos funkcijų atnaujinimo ir išplėtimo loginio dizaino, siekiant užtikrinti tinkamą Valstybinio statistinių vienetų registro priežiūrą ir atnaujinimą.


Spalio 4–5 d. Baku vyko penktasis projekto valdymo komiteto posėdis ir vidurio laikotarpio renginys, kuriame dalyvavo projekto partneriai ir Lietuvos bei Nyderlandų ambasadoriai. Tačiau, atsižvelgiant į situaciją ir konkrečius dalyvaujančiose šalyse galiojančius reikalavimus, buvo naudojamas hibridinis metodas (tiesioginis ir nuotolinis būdas) – tai jau yra didelis žingsnis į priekį.

Spalio 12–15 d. įvyko antroji Statistikos departamento ekspertų misija Baku, kurios metu Lietuvos ekspertai kartu su kolegomis iš Azerbaidžano sprendė 5 naujų administracinių duomenų šaltinių įtraukimo į Valstybinio statistinių vienetų registro programinę įrangą klausimą.