2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

ESSnet projekto vykdytojų susitikimas


Vasario 7 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta ESSnet projekto „Iš daugelio šaltinių parengtos statistikos kokybės rodiklių kūrimas" vykdytojų susitikimas. Projektui vadovauja Danijos socialinės statistikos direktorius Nielsas Plougas. Susitikime pagrindinis dėmesys skiriamas socialinei statistikai naudojamų šaltinių sąrašų kokybės rodiklių metodologijai ir iš daugelio šaltinių parengtos statistikos rezultatų tikslumo vertinimui. Aptariami atlikti darbai ir tariamasi dėl pirmo projekto etapo, kuris baigiasi balandžio mėn., galutinės ataskaitos rengimo.