2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) generalinio direktoriaus vizitas Lietuvoje

 

2013 m. balandžio 2–3 d. Lietuvoje lankėsi Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) generalinis direktorius ir Europos Sąjungos vyriausiasis statistikas Walteris Radermacheris (Walter Radermacher).

Balandžio 2 d. vyko susitikimas su Lietuvos statistikos departamento vadovybe ir skyrių vedėjais. Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė Vilija Lapėnienė pristatė Lietuvos statistikos sistemą, svarbiausius vykdomus statistikos projektus ir 2013–2017 m. statistikos strategines kryptis.

W. Radermacheris akcentavo Europos statistikos sistemos naujoves ir iššūkius, aptarė galimus svarstyti statistikos srities teisės aktų projektus Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai (kai kurie iš jų bus paveldėti Airijai baigus pirmininkauti, kiti būtų pradedami pirmininkaujant Lietuvai).

Balandžio 3 d. Ministro Pirmininko tarnyboje įvyko W. Radermacherio susitikimas su Ministru Pirmininku A. Butkevičiumi, Ministro Pirmininko kancleriu A. Mačiuliu, Finansų ministru R. Šadžiumi bei jų patarėjais.

Pagrindinės aptariamos temos buvo Lietuvos statistikos departamento kaip Vyriausybės įstaigos vieta valstybės valdymo sistemoje, Lietuvos statistikos departamento profesinės nepriklausomybės užtikrinimas, oficialiosios statistikos svarba sprendimų priėmimui, jų įgyvendinimo stebėsenai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostata dėl galimybės pasirašyti Įsipareigojimą dėl pasitikėjimo oficialiąją statistika (angl. Commitment on Confidence), kuriuo siekiama visose Europos statistiką rengiančiose šalies institucijose įgyvendinti Europos statistikos praktikos kodekso principus, galimybė pasirašyti darbinių santykių ir procedūrų susitarimą tarp Lietuvos statistikos departamento ir Finansų ministerijos ir pirmininkavimo ES Tarybos Statistikos darbo grupei klausimai.

Balandžio 3 d. taip pat įvyko W. Radermacherio susitikimas su Lietuvos banko atstovais: Valdybos pirmininko pavaduotojas R. Kuodis, Ekonomikos ir finansų stabilumo tarnybos direktorė R. Rodzko, Statistikos departamento direktorius R. Likša, šio departamento Bendrosios statistikos skyriaus viršininkė E. Tvarijonavičiūtė ir Išorės statistikos skyriaus viršininkas A. Vėberis.

Susitikimuose taip pat dalyvavo Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė V. Lapėnienė, generalinės direktorės pirmasis pavaduotojas J. Markelevičius, Europos reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja A. Miškinienė. 

Susitikimo metu aptartas dviejų sistemų (Europos statistikos sistemos ir Europos centrinių bankų sistemos) bendradarbiavimas rengiant Europos statistiką, jo stiprinimas, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrų projektas, kuris bus pradėtas svarstyti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu.