2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Europos statistikos sistemos projekto „Iš daugelio šaltinių parengtos statistikos kokybė” dalyvių susitikimas


Rugsėjo 2 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta Europos statistikos sistemos projekto „Iš daugelio šaltinių parengtos statistikos kokybė” (Komuso) dalyvių paskutinis susitikimas. Susitikimo tikslas – apibendrinti ketverių metų bendrą darbą, sudėtą į pagrindinius dokumentus: „Sąrašų socialinei statistikai rengti kokybės gairės“, „Iš daugelio šaltinių parengtos statistikos kokybės gairės“ ir siūlomą kokybės matų bei rodiklių rinkinį. Susitikime bus aptariamas pasiruošimas Komuso mokymams, kurie vyks 2019 m. rugsėjį Liuksemburge. Bus svarstomos tolimesnio darbo iš daugelio šaltinių parengtos statistikos kokybei užtikrinti galimos kryptys.