2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Eurostate lankėsi artėjančio Lietuvos pirmininkavimo ES statistikos srityje delegacija

 

Birželio 19 d., prieš pradedant savo veiklą nuo liepos 1 d., Eurostate lankėsi Lietuvos pirmininkavimo ES statistikos srityje delegacija.

Lietuvos statistikos departamento delegacijai vadovavo pirmasis direktoriaus pavaduotojas Jonas Markelevičius, pirmininkausiantis ES Tarybos statistikos darbo grupei Lietuvos pirmininkavimo ES metu. Kiti delegacijos nariai – Europos reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja ir pirmininko pavaduotoja Audronė Miškinienė, Teisės skyriaus vedėja Irida Žibūdienė, Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėja Gailutė Juškienė ir Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus vedėja Aušra Jablonskienė.

Delegacija susitiko su Eurostato generaliniu direktoriumi Valteriu Radermacheriu (Walter Radermacher), generalinio direktoriaus pavaduotoja Marie Bohatá bei Eurostato skyrių vadovais. Vizito metu buvo nubrėžti ir aptarti 2013 m. antrosios pusės Lietuvos pirmininkavimo planai ir prioritetai.

Vėliau delegacijos nariai susitiko su Eurostato skyrių, atsakingų už šiuo metu svarstomus ar galimai inicijuosimus Lietuvos pirmininkavimo metu teisės aktus, specialistais.

Šiuo metu rengiamas specialus pirmininkavimui skirtas tinklalapis, kurį rasite adresu eu2013.stat.gov.lt.

Su Lietuvos pirmininkavimo komanda statistikos srityje susisiekti galite el. paštu eu2013presidency@stat.gov.lt.

Pirmasis ES Tarybos statistikos darbo grupės posėdis pirmininkaujant Lietuvai įvyks 2013 m. liepos 19 d.