2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Kokybės konferencijos (Q2022) Programos komitetas pradėjo pateiktų santraukų vertinimą


Lietuvos statistikos departamente vasario 2–4 d. vyksta Kokybės konferencijos Programos komiteto posėdis, skirtas Konferencijai pateiktoms santraukoms įvertinti ir preliminariam Konferencijos sesijų sąrašui parengti. 

Santraukų išankstinis vertinimas sausio mėnesį užtruko savaitę. Kiekvienas Programos komiteto narys įvertino savo grupės santraukas. Šiuo metu Lietuvos statistikos departamente vyksta hibridinis seminaras, skirtas išankstinio vertinimo rezultatams aptarti ir preliminariam sesijų tvarkaraščiui numatyti, kuriam pirmininkauja Programos komiteto pirmininkė Claudia Junker (Eurostat) ir Dr. Inga Masiulaitytė-Šukevič (Statistikos departamentas).

Santraukų autoriai apie rezultatus bus informuoti kovo mėn. pradžioje.