2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Jau 8-ąjį kartą minima Europos statistikos diena


Spalio 20 d. švenčiama Europos statistikos diena, kurią šiemet pasitinkame su šūkiu „Statistika – spartesnei pažangai greitai kintančiame pasaulyje“. Europos statistikos diena skirta pabrėžti oficialiosios statistikos, kaip patikimo ir objektyvaus informacijos šaltinio, integralaus formuojant įrodymais pagrįstą politiką įvairiuose sektoriuose, reikšmę. Kartu su Europos statistikos sistemos bendruomene Valstybės duomenų agentūra šią dieną mini jau 8-ąjį kartą.

„2023 metai mūsų institucijai yra išties ypatingi – sausio 1 d. iš Lietuvos statistikos departamento tapome Valstybės duomenų agentūra, atsakinga už valstybės duomenų tvarkymą. Toliau tęsiame darbus pateikdami kokybišką ir vartotojams prieinamą statistiką, tobuliname savo analitines funkcijas, kuriame glaudžias partnerystes su duomenų valdytojais, rūpinamės visuomenės statistinio raštingumo ugdymu“, – teigia Valstybės duomenų agentūros generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė.

Jau antri metai Valstybės duomenų agentūra aktyviai įgyvendina didelio masto atvirų duomenų projektus. Kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu buvo užbaigtas projektas „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“. Iš viso buvo atvertas net 181 didelės brandos ir viešojo sektoriaus detalių duomenų rinkinys. Įsibėgėjome su ambicingu Naujos kartos Lietuvos plano projektu „Valstybės informacinių išteklių integracija į valstybės duomenų ežerą“, kuris numato ne tik kitų valstybės informacinių sistemų, registrų, duomenų bazių integraciją į bendrą duomenų ekosistemą bei jų duomenų atvėrimą, bet ir šių išteklių duomenų inventorizaciją.  

„Kitos valstybės institucijos jau inicijavo daugiau nei 70 valstybės duomenų valdysenos darbų, kuriuos įgyvendindama Valstybės duomenų agentūra ruošia, jungia, tvarko įvairius duomenų rinkinius ir juos teikia institucijoms, kuria aplikacijas, švieslentes ir informacines sistemas“, – atkreipia dėmesį dr. Jūratė Petrauskienė. 2023 m. buvo paskelbtos dar trys viešai prieinamos švieslentės. Interaktyvus įrankis Pacientų eilės, sukurtas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybine ligonių kasa, leidžia stebėti informaciją apie pacientų apsilankymus pas sveikatos priežiūros specialistus Lietuvoje. Švieslentė Žmogiškųjų išteklių ilgalaikės prognozės, parengta kartu su Vyriausybės strateginės analizės centru, padeda įvertinti darbuotojų ir įgūdžių pokyčius ir priimti pagrįstus sprendimus. Švieslentė Klimato krizės stebėsena sudaro galimybę atlikti Žaliojo kurso rodiklių įgyvendinimo stebėseną, o jai reikalingi duomenys renkami drauge su LR Vyriausybės kanceliarija. Taip pat buvo atnaujinta infliacijos skaičiuoklė, sukurta ūkio subjektų ekonominės veiklos rūšių ir institucinių sektorių paieška ir viešas valstybės duomenų katalogas (beta versija).

Svarbi Valstybės duomenų agentūros užduotis – skatinti visuomenės statistinį raštingumą, gebėjimą rasti ir analizuoti oficialius ir patikimus duomenis. Stebint augantį poreikį, vykdomos įvairios edukacinės veiklos: vedami nuotoliniai seminarai mokytojams, lankomos šalies mokyklos, mokytojai kartu su moksleiviais kviečiami atvykti į pamokas agentūroje. Metų eigoje organizuojami statistinio raštingumo konkursai jaunimui, tokie kaip Europos statistikos konkursas ir kūrybinės dirbtuvės miestų statistikos tema. Šiais metais pasirašyta partnerystės sutartis su Mykolo Romerio universitetu, toliau tęsiamas bendradarbiavimas su suaugusiųjų programavimo mokykla „Vilnius Coding School“.

8-osios Europos statistikos dienos proga parengėme trumpą nuotolinę pamoką jaunesniųjų klasių moksleiviams, kurią mokytojai galės rasti Valstybės duomenų agentūros „Youtube“ platformoje ir pasinaudoti jiems patogiu metu. Minėdami šią šventę, Valstybės duomenų agentūroje apsilankys Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 7-okai, kuriems pamoką gyvai ves agentūros specialistai. Kasmet Valstybės duomenų agentūra prisijungia ir prie kitų Europos statistikos sistemos organizuojamų viešinimo kampanijų socialiniuose tinkluose.