2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja patvirtino Fundamentaliuosius oficialiosios statistikos principus


Jungtinių Tautų Statistikos skyriaus direktorius Stefanas Schweinfestas laišku  (PDF) kreipėsi į pasaulio statistikų bendruomenę pranešdamas, kad 2014 m. sausio 29 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja patvirtino Fundamentaliuosius oficialiosios statistikos principus, kurie apibrėžia oficialiosios statistikos rengimą ir sklaidą visame pasaulyje. Šio dokumento patvirtinimas tapo globalios statistikos sistemos istoriniu momentu.

Šiam įvykiui atspindėti ir 20-tosioms Fundamentaliųjų principų metinėms paminėti Jungtinių Tautų Statistikos komisijos 45-oje sesijoje, įvyksiančioje 2014 m. kovo 3–7 d. Niujorke, skirtas specialus aukšto lygio forumas.