2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Kviečiame išsakyti nuomonę dėl ES Duomenų akto


Europos Komisija ėmėsi aktyvių veiksmų atveriant visuomenei kuo daugiau duomenų. Iki metų pabaigos tikimasi patvirtinti Duomenų aktą, kuris pakeis duomenų politiką visoje Europoje.

Tai nėra tik deklaratyvus dokumentas. Planuojami dideli pokyčiai duomenų srityje – siekiama sukurti sąžiningą duomenų ekonomiką užtikrinant prieigą prie duomenų ir jų naudojimą teisėtiems tikslams. Aktas prisidės ir prie Europos statistikos sistemos palaikomos krypties „Verslas – valstybei“ (angl. Business-to-Government (B2G).

Dabartinis reglamentavimas labai apsunkina vyriausybių, verslo ar visuomenės galimybes pasinaudoti daugybe vertingų, viešojo ir privataus sektoriaus sukauptų duomenų. Ir nors šių duomenų atvėrimas visų pirma būtų naudingiausias ir pačiam verslui bei viešajam sektoriui – planuoti savo veiklą ir priimti sprendimus, ne visos institucijos pasirengusios bendradarbiauti. Su tais, kurie teikia duomenis, sudaromos sutartys yra trumpalaikės, yra paremtos savanoriškais pagrindais ir jas labai lengva nutraukti. Siekiant ilgalaikio ar nuolatinio bendradarbiavimo to neužtenka. Duomenų aktas aiškiai apibrėš verslo ir viešojo sektoriaus duomenų naudojimą, duomenų konfidencialumo užtikrinimą.

Šis dokumentas itin aktualus ir Lietuvai. Jau funkcionuojanti Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema suteikia sąlygas atverti viešojo sektoriaus duomenis. Tačiau, kadangi Lietuva yra viena iš pirmųjų ESS šalių, kuri jau realiai keičia duomenų valdymą ir požiūrį į duomenų nuosavybę, vis dar susiduriama su įvairiomis kliūtimis. „Reikia pakeisti duomenų valdytojų požiūrį į jų turimus duomenis. Tai nėra tik jų nuosavybė. Duomenys reikalingi privačiajam ir viešajam sektoriui, mokslui, sprendimų priėmėjams. Kaip ir tam tikra infrastruktūra negali būti tik vieno valdytojo, pavyzdžiui keliai ar tiltai, kitu atveju privatus valdytojas galėtų barikaduoti kelią ir niekas negalėtų patekti į tam tikrą vietą. Tik, žinoma, reikia nustatyti pagrindinius principus, kaip tai turi būti daroma, užtikrinti duomenų konfidencialumą“, – apie Duomenų įstatymo svarbą kalbėjo Lietuvos statistikos departamento vadovė dr. Jūratė Petrauskienė.

Europos Komisija kviečia vienaip ar kitaip dalyvaujančius ar ketinančius dalyvauti duomenų rinkoje, tiesiog duomenų panaudojimu suinteresuotus asmenis išreikšti nuomonę užpildant klausimyną.


Klausimyną galite už pildyti iki rugsėjo 3 dienos https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13045-Data-Act-including-the-review-of-the-Directive-96-9-EC-on-the-legal-protection-of-databases-/public-consultation_en.


Apie konsultacijas dėl Duomenų akto lietuvių kalba:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13045-Data-Act-including-the-review-of-the-Directive-96-9-EC-on-the-legal-protection-of-databases-/public-consultation_lt.