2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Latvijos ir Lietuvos statistikos tarnybų aukšto lygio vadovų susitikimas


Gruodžio 3–4 d. Lietuvos statistikos departamente lankosi Latvijos Centrinio statistikos biuro (CSB) delegacija, vadovaujama CSB prezidentės Aija'os Žīgure'ės, dalyvaujant viceprezidentui Kaspars'ui Misans'ui.

Šis dvišalis susitikimas skirtas aptarti abiejų šalių statistikos tarnyboms aktualias temas, tokias kaip Europos statistikos sistemos ateities iššūkiai, susiję su oficialiosios statistikos vertybių išsaugojimu, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įgyvendinimu, kitų oficialiąją statistiką rengiančių institucijų koordinavimu, bei Statistikos tarybos vaidmuo plėtojant nacionalinę statistikos sistemą ir kiti klausimai.

Vadovai planuoja apsikeisti nuomonėmis apie esamų nacionalinių statistikos institucijų struktūrų efektyvumą, naują požiūrį į administracinių duomenų naudojimą (pvz., atvirų skaitmeninių duomenų) rengiant oficialiąją statistiką ir kitais klausimais.

Bus aptarti ir tolimesnio bendradarbiavimo planai, atsižvelgiant į tai, kad Baltijos šalių statistikos tarnybų Vykdomojo komiteto posėdis kitais metais vyks Latvijoje.