2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Liuksemburge įvyko 53-iasis Europos statistikos sistemos komiteto posėdis


Liuksemburge gegužės 25–26 d. įvyko 53-iasis Europos statistikos sistemos komiteto posėdis, kuriame Lietuvai atstovavo Valstybės duomenų agentūros generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė.

Komiteto posėdyje buvo aptarta tolesnė Europos statistikos sistemos veikla, žemės ūkio statistikos reglamentų ir būsto kainų indeksų metodologijos atnaujinimo poreikis. Visiems pagrindiniams klausimams pritarta.

Taip pat vyko diskusinio pobūdžio susitikimai, kuriuose aptartos Europos statistikos sistemos problemos. Valstybės duomenų agentūros generalinė direktorė diskusijose kalbėjo Valstybės duomenų agentūrai opiu Nacionalinių sąskaitų komunikacijos plano klausimu. Šio plano įgyvendinimas apsunkintų agentūros veiklą – prireiktų papildomų materialinių ir žmogiškųjų išteklių.