2018–2022 m. Lietuvos statistikos departamento strategijoje įvardijama III-oji kryptis apima tarptautinio institucijos įvaizdžio stiprinimą ir visų grandžių darbuotojų įtraukti į Lietuvos statistikos departamento veiklos tobulinimą, skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi.

Atgal

Makedonijos statistikos tarnybos specialistų mokomasis vizitas suderinto vartotojų kainų indekso klausimais

 

Vizito metu su kolegomis iš Makedonijos buvo pasidalyta gerąja patirtimi kainų statistikos organizavimo srityje. Buvo aptarti techniniai klausimai, susiję su vartotojų kainų indeksu (VKI) ir suderintu vartotojų kainų indeksu (SVKI) (imties sudarymas, svoriai, trūkstami produktai ir jų pakaitalai, sezoniniai produktai, derinimas dėl kokybės skirtumų ir t. t.), tam tikrų kainų subindeksų, pastovių mokesčių SVKI apskaičiavimu, nacionaliniais referenciniais metaduomenimis „Euro SDMX" metaduomenų struktūroje (angl. Euro SDMX Metadata Structure, ESMS), VKI ir SVKI dokumentais, kokybės valdymu, informacijos apie VKI ir SVKI skelbimu.