2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Metodologijos specialistų susitikimas


Sausio 14–16 d. Lietuvos statistikos departamente viešėjo svečiai iš Eurostato, Vokietijos, Italijos ir Nyderlandų statistikos institucijų. Susitikimas organizuotas įgyvendinant Europos Komisijos ir Vokietijos statistikos tarnybos pasirašytą sutartį dėl projekto „Duomenų tinkamumo patvirtinimo metodų suderinimas Europos statistikos sistemoje". Lietuvos statistikos departamentas šiame projekte dalyvauja kaip partneris.

Svečiai pristatė projektą, aptartos jame numatytos užduotys, pasiskirstytos atsakomybės ir sudarytas projekto įgyvendinimo darbų planas, taip pat įvertinti galimi trukdžiai.