2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Mokslinis demografinės statistikos seminaras


Rugsėjo 22–23 dienomis Lietuvos statistikos departamente vyko seminaras „Suderinta statistinė informacija mirtingumo, gimstamumo ir jų veiksnių tyrimams: duomenys ir metodologiniai sprendimai".

Seminarą organizavo Lietuvos statistikos departamentas kartu su Lietuvos socialinių tyrimų centru ir Vytauto Didžiojo universiteto demografinių tyrimų centru. Tai pirmasis toks seminaras, kuriame dalyvauja visų trijų Baltijos šalių statistikų tarnybų specialistai, atstovai iš kitų oficialiąją statistiką rengiančių institucijų bei mokslininkai – Lietuvos universitetų atstovai. Pranešimus skaitė ir praktinius užsėmimus vedė ekspertai demografai Domantas Jasilionis, Dmitrijus Ždanovas ir Sebastijanas Kliuseneris iš Makso Planko demografinių tyrimų instituto (Vokietija, Rostokas). Seminaro metu ekspertai pristatė modernius matematinius gimstamumo ir mirtingumo statistinės informacijos rinkimo metodus ir demografinių rodiklių skaičiavimo metodus. Buvo pristatyta tarptautinio instituto patirtis sprendžiant metodologines problemas, atsiradusias kuriant tarptautines mirtingumo ir gimstamumo duomenų bazes. Mokslininkai ir statistikai diskutavo apie demografinės statistikos skaičiavimo metodų taikymą, atsižvelgiant į socialinių ir ekonominių aspektų įtaką netolygiam mirtingumo pasiskirstymui, ir susijusios statistinės informacijos naudojimą mokslinėms studijoms pagrindiniams gimstamumo, mirtingumo ir tarptautinės migracijos faktoriams vertinti.