2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Moldavijos statistikai mokysis iš lietuvių


Vasario 23–25 d. Lietuvos statistikos departamente vieši Moldavijos statistikos tarnybos ir Moldavijos Socialinio draudimo valdybos atstovai. Pirmą dieną vizito dieną Moldavijos atstovai susitinka su Lietuvos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovais susipažinti su socialinio draudimo koncepcija, klasifikavimu, duomenų perdavimu Lietuvos statistikos departamentui. Kitomis vizito dienomis Lietuvos statistikos departamento atstovai su kolegomis iš Moldavijos pasidalins patirtimi apie Sodros duomenų panaudojimą darbo užmokesčio ir darbo sąnaudų statistikai rengti, supažindins su taikomais duomenų vertinimo metodais, aptars duomenų kokybės ir konfidencialumo klausimus.