2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Pasirašytas Lietuvos statistikos departamento ir Nyderlandų statistikos tarnybos Susitarimo memorandumas


Vasario 24–25 d. Lietuvos statistikos departamente vyko aukšto lygio vizitas, kuriame dalyvavo Nyderlandų statistikos tarnybos generalinis direktorius Tjark'as Tjin-A-Tsoi'as ir Inovacijų ir strateginės partnerystės vyriausiasis ekspertas Marcel'is van der Steen'as.

Buvo apsikeista gerąja patirtimi modernizuojant oficialiosios statistikos rengimą, aptartos galimybės bendradarbiauti didžiųjų duomenų panaudojimo ir inovatyvių metodų taikymo, rengiant oficialiąją statistiką, klausimais bei statistikos vertės komunikavimo strategijos, veiklos procesų efektyvinimo modelių ir galimybių plėtros srityse.

Vizito metu pasirašytas Lietuvos statistikos departamento ir Nyderlandų statistikos tarnybos Susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo minėtose srityse.