2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Regioninės programos įgyvendinimas Rytų partnerystės šalyse


2021 m. rugsėjo 14–15 ir spalio 5–6 d. vyksta regioninės programos įgyvendinimo Rytų partnerystės šalyse („Statistics through Eastern Partnership“) mokymo kursai Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Sakartvelo, Moldovos ir Ukrainos statistikų tarnybų atstovams, kurių metu Lietuvos statistikos departamento specialistai, kviestinis ekspertas iš Danijos statistikos tarnybos konsultuoja statistikos rengimo proceso, akcentuojant strateginį planavimą, užtikrinantį aukštą statistikos kokybę, klausimais.

Lietuvos statistikos departamento ekspertai pristatys institucijos strateginio planavimo sistemą ir atitinkamas procedūras, dalinsis patirtimi apie 2018–2022 m. departamento strategijos tikslus ir jų įgyvendinimą, taip pat GSBPM modelio taikymą, duomenų rengimo iš administracinių šaltinių, standartizavimo ir kt., bus akcentuojami kokybės aspektai.