2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Seminaras Rytų Europos, Kaukazo ir Centrinės Azijos šalių statistikos tarnyboms „Kokybė statistikoje: administraciniai duomenys ir oficialioji statistika“

 

Rugsėjo 4–6 d. Vilniuje įvyko Eurostato organizuotas aukšto lygio seminaras Rytų Europos, Kaukazo ir Centrinės Azijos šalių statistikos tarnyboms tema „Kokybė statistikoje: administraciniai duomenys ir oficialioji statistika". Seminaras organizuotas Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai, todėl Lietuvos statistikos departamentas buvo vienas iš pagalbininkų, be to, Lietuvos statistikos departamento ekspertai seminarui parengė 4 pranešimus.

Renginyje dalyvavo 22 atstovai iš 11 šalių statistikos tarnybų, Eurostato, tarptautinių organizacijų (Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos, Europos laisvosios prekybos asociacijos) ir kviestiniai lektoriai iš Estijos, Rumunijos, Lenkijos, Vengrijos, Norvegijos, Turkijos ir Lietuvos statistikos tarnybų. Seminare pristatytos Europos statistikos sistemos ir skirtingų valstybių narių statistikos tarnybų kokybės sistemos, aptarti kokybės klausimai Rytų Europos, Kaukazo ir Centrinės Azijos šalių statistikos tarnybose, tolesnio tarpusavio bendradarbiavimo strategija ir planai (žr. darbotvarkę).

Daugiau apie seminarą rasite http://www.eurostat-eecca-seminars.com/