2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Seminaras Rytų Europos, Kaukazo ir Vidurinės Azijos (REKVA) šalims darbo rinkos statistikos klausimais


Liepos 4–5 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta antrasis seminaras REKVA šalims darbo rinkos statistikos klausimais, kurį organizuoja „Expertise France“ ir Lietuvos statistikos departamentas. Šis seminaras yra antrojo Rytų partnerystės statistikos komisijos posėdžio, vykusio 2015 m. spalį Tbilisyje, Gruzija, skirto darbo rinkos statistikos srities ES teisės aktams, tęsinys.

Seminaro tikslas – trumpai pristatyti su Europos darbo rinkos statistika susijusius teisės aktus ir aptarti, kaip REKVA šalys naudoja Europos ir kitus tarptautinius standartus darbo rinkos statistikai rengti, bei iššūkius, su kuriais jos susiduria.

Seminare dalyvauja 16 REKVA šalių atstovų bei Eurostato, Švedijos ir Jungtinės Karalystės statistikos tarnybų ir Lietuvos statistikos departamento ekspertai.