2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Šiaurės ir Baltijos šalių seminaras apie gamintojų ir paslaugų kainų indeksų sudarymą


Šiandien Valstybės duomenų agentūroje prasidėjo dvi dienas vyksiantis Šiaurės ir Baltijos šalių (Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos, Nyderlandų ir Lietuvos) seminaras apie gamintojų ir paslaugų kainų indeksų sudarymą.

Seminaro tikslas – pasidalyti gerąja patirtimi organizuojant kainų statistinius tyrimus, aptarti problemas ir naujus kainų indeksų skaičiavimo reikalavimus.