2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Šiaurės ir Baltijos šalių susitikimas žemės ūkio statistikos klausimais


2017 m. balandžio 27–28 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta Šiaurės ir Baltijos šalių susitikimas žemės ūkio statistikos klausimais. Susitikime dalyvauja Suomijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos oficialiąją statistiką rengiančių institucijų atstovai. Diskutuojama apie žemės ūkio statistikos rengimo naujoves, pasiruošimą 2020 m. žemės ūkio surašymui, agrarinės aplinkos statistikos rengimo ypatumus, administracinių šaltinių duomenų naudojimą žemės ūkio statistikai rengti, Europos statistikos praktikos kodekso principų įgyvendinimą ir kt. Aptariami nauji žemės ūkio statistikos poreikiai, esamų ir naujų reikalavimų statistikai rengti įgyvendinimas, dalijamasi gerąja patirtimi.