2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Šiaurės Makedonijos mokomasis vizitas


Gegužės 6–9 d. pagal daugiašalės Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (IPA) 2015 programą Lietuvos statistikos departamente lankosi Šiaurės Makedonijos statistikos tarnybos specialistai. Vizito tikslas – pasidalyti patirtimi apie papildomos informacijos naudojimą imties plano sudarymui ir įverčių skaičiavimui atliekant verslo statistinius tyrimus. Mokomojo vizito metu Šiaurės Makedonijos specialistai bus supažindinti su investicijų, pramonės, prekybos statistinių tyrimų atlikimu bei kaip papildoma informacija iš kitų šaltinių gali būti panaudota norint optimizuoti ir pagerinti tyrimų tikslumą. Taip pat bus aptarti imčių koordinavimo, duomenų redagavimo ir įrašymo klausimai. Padedant Lietuvos statistikos departamento specialistams, bus vykdomi praktiniai užsiėmimai ir modeliavimo eksperimentai.