2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Suderintų vartotojų kainų indeksų atitikties stebėsenos vizitas

 

Kovo 12 d. Lietuvos statistikos departamente įvyko suderintų vartotojų kainų indeksų atitikties stebėsenos vizitas. Vizito tikslas – įvertinti Lietuvoje sudaromo suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) kokybę. Didžiausias dėmesys vizito metu buvo skirtas atitikčiai ES standartams SVKI srityje.

Susitikimui vadovavo Atitikties stebėsenos taryba, atstovaujama trijų Europos Sąjungos statistikos tarnybos  (Eurostato) narių. Susitikime kaip stebėtojai dalyvavo Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato ir Europos centrinio banko atstovai.

Vizito metu su Lietuvos ekspertais buvo aptarta daug aktualių klausimų. Susitikimo pradžioje buvo apžvelgta Lietuvos vartotojų kainų statistikos sistema; po to buvo aptarti bendri ir specifiniai klausimai, susiję su Lietuvos SVKI rengimo procesu ir metodiniais aspektais. Taip pat buvo aptartas kainų kitimas, specifiniai su indekso sudarymu susiję klausimai (sezoninių produktų traktavimas, kokybės derinimo metodai ir t. t.), kainų indeksų svoriai ir ypatingos laikų eilučių savybės. Be to, buvo apsvarstyti praktiniai kainų indeksų, sudaromų remiantis didelės įtakos bendrai infliacijai turinčių produktų kainomis, rengimo aspektai.

Buvo surengtas atskiras susitikimas su Finansų ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Energetikos ministerijos ir Lietuvos banko specialistais, kuriame buvo aptarti pagrindiniai infliacijos veiksniai.