2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Svečiai iš Ukrainos


Balandžio 8–10 d. Lietuvos statistikos departamente viešėjo Ukrainos statistikos tarnybos atstovai. Jie konsultavosi namų ūkių gyvenimo sąlygų statistikos klausimais. Tai buvo mokomasis vizitas, organizuotas vykdant ES dvynių projektą dėl Ukrainos statistikos tarnybos vystymosi.  Vizito tikslas – susipažinti su namų ūkių pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo organizavimu, administracinių duomenų panaudojimu rengiant gyventojų pajamų statistiką, konsultuojamiems Lietuvos statistikos departamento specialistų patobulinti namų ūkių pajamų, skurdo ir materialinio nepritekliaus rodiklių skaičiavimą atsižvelgiant į ES reikalavimus.

Ukrainos specialistai, dalyvaujantys ES dvynių projekte, Lietuvos statistikos departamente viešėjo pirmą kartą. Prieš tai Lietuvos statistikos departamento specialistai buvo nuvykę į Kijevą susipažinti ir  įvertinti kaip organizuojamas namų ūkių gyvenimo sąlygų statistikos tyrimas Ukrainoje.