2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Teikiame ekspertines konsultacijas Ukrainos statistikai


Š. m.  lapkričio 15–17, 29 d. vyko antrasis Virtualios nacionalinės statistikos sistemos koordinavimo grupės (NSS) etapas. Seminarų metu dalyviams (Armėnijos, Moldavijos, Baltarusijos, Gruzijos, Ukrainos ir Azerbaidžano statistikos atstovams) buvo teikiamos ekspertinės konsultacijos NSS koordinavimo klausimais.  Šios šalys parengė ir seminarų metu pristatė siekiamas NSS koordinavimo gaires bei veiksmų planus. Paskirti ES ekspertai (Danijos, Vengrijos, Jungtinės karalystės, Italijos, Prancūzijos ir Lietuvos statistikos įstaigų atstovai) teikė rekomendacijas dėl geresnio NSS koordinavimo oficialiosios statistikos rengimo  ir sklaidos procese. Lietuvos statistikos departamento specialistai konsultavo Ukrainos statistikos atstovus koordinavimo ir bendradarbiavimo su kitomis nacionalinėmis oficialiąją statistiką rengiančiomis ir tvarkančiomis institucijomis klausimais, pasidalijo gerąja patirtimi.  Atkreipė dėmesį, kad NSS koordinavimo užtikrinimui turi būti parengta stipri teisinė bazė. Seminarai vyko nuotoliniu būdu.