2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Ukrainiečiai domisi Oficialiosios statistikos portalu


Rugpjūčio 31–rugsėjo 2 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta darbinis Ukrainos statistikos biuro atstovų vizitas. Lietuvos statistikos departamente vieši 8 Ukrainos statistikos biuro atstovai. Pagrindinis Ukrainos statistikos atstovų vizito tikslas – susipažinti su Oficialiosios statistikos portalu, jo kūrimo eiga ir įgyvendinimu, techniniais ir kitais reikalavimais, problemomis, kilusiomis įgyvendinant projektą, taip pat statistinės informacijos sklaida ir jos reglamentavimu bei Lietuvos statistikos departamento koordinacine veikla, rengiant oficialiąją šalies statistiką.