2018–2022 m. Lietuvos statistikos departamento strategijoje įvardijama III-oji kryptis apima tarptautinio institucijos įvaizdžio stiprinimą ir visų grandžių darbuotojų įtraukti į Lietuvos statistikos departamento veiklos tobulinimą, skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi.

Atgal

Vizitas į Lietuvą, susijęs su perviršinio deficito procedūra

 

2012 m. vasario 8 ir 9 d. Lietuvos statistikos departamente lankėsi perviršinio deficito procedūros (PDP) delegacija, kurios tikslas – įvertinti Lietuvos Eurostatui teikiamų valdžios sektoriaus deficito ir skolos statistinių duomenų kokybę.

Šio planinio vizito metu buvo aptartas PDP duomenų šaltinių ir metodų aprašo projektas bei PDP pažyma ir užpildytas klausimynas, kuriuos Lietuva pateikė 2011 m. spalį.

Be Eurostato atstovų, delegaciją sudarė Europos centrinio banko ir Europos Komisijos ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato (DG ECFIN) atstovai.

Vizito metu buvo pateiktos pastabos ir rekomendacijos, padėsiančios išvengti klaidų teikiant statistinę informaciją. Vizito rezultatai bus paskelbti specialioje ataskaitoje Eurostato svetainėje.

Tokie PDP delegacijų vizitai į Europos Sąjungos šalis vykdomi reguliariai, nuo 2011 m. – kasmet.