2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Žemės ūkio statistikos specialistų susitikimas

 

2013 m. balandžio 18–19 d. Lietuvos statistikos departamente vyko Baltijos šalių specialistų susitikimas žemės ūkio statistikos klausimais. Susitikime dalyvavo specialistai iš Latvijos statistikos, Latvijos agrarinės ekonomikos instituto, Estijos statistikos, Lietuvos statistikos departamento ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto.

Susitikimo metu buvo aptarti žemės ūkio struktūros ir augalų apsaugos produktų panaudojimo žemės ūkyje statistinių tyrimų  organizaciniai bei metodiniai klausimai, žemės ūkio ekonominių sąskaitų sudarymo klausimai, bei kiti aktualūs žemės ūkio statistikos rengimo klausimai.