Šiame skyriuje pateikiamos aktualios (įskaitant pakeitimus ir papildymus) įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, reglamentuojančių Lietuvos statistikos departamento veiklą ir oficialiosios statistikos organizavimą, redakcijos.

Teisės aktai

Projektų skiltyje galite susipažinti su Lietuvos statistikos departamento rengtais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktais nutarimų projektais.

Teisės aktų projektai

Tyrimai ir analizės

Teisės aktų pažeidimai

Teisinio reguliavimo stebėsena