Lietuvos Respublikos Prezidentas    https://www.lrp.lt/

Lietuvos Respublikos Seimas    https://www.lrs.lt/

Lietuvos Respublikos Vyriausybė    http://lrv.lt/


Aplinkos ministerija    http://am.lrv.lt/

Energetikos ministerija    http://enmin.lrv.lt/

Finansų ministerija   http://finmin.lrv.lt/

Krašto apsaugos ministerija    http://kam.lt/

Kultūros ministerija    http://lrkm.lrv.lt/

Lietuvos sporto centras    https://lscentras.lt/

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija    https://socmin.lrv.lt/

Susisiekimo ministerija    http://sumin.lrv.lt/

Sveikatos apsaugos ministerija    http://sam.lrv.lt/

Teisingumo ministerija    http://tm.lrv.lt/

Užsienio reikalų ministerija    http://www.urm.lt/

Ekonomikos ir inovacijų ministerija    http://eimin.lrv.lt/

Vidaus reikalų ministerija    https://vrm.lrv.lt/

Žemės ūkio ministerija    http://zum.lrv.lt/


Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas    https://www.nasdaqcsd.com/lt/

Informacinės visuomenės plėtros komitetas    https://ivpk.lrv.lt/

Jaunimo reikalų departamentas    https://jrd.lt/

Kūno kultūros ir sporto departamentas    http://kksd.lrv.lt/

Užimtumo tarnyba    http://www.ldb.lt/

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba    http://www.archyvai.lt/

Lietuvos bankas    https://www.lb.lt/

Lietuvos radijo ir televizijos komisija    https://www.rtk.lt/

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba    https://www.lygybe.lt/

Lietuvos erdvinės informacijos portalas    https://www.geoportal.lt/

Muitinės departamentas    https://www.lrmuitine.lt/

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas    http://ntakd.lrv.lt/

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)    https://www.rrt.lt/

Valstybinis studijų fondas    https://vsf.lrv.lt/

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI)    http://www.vatesi.lt/

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija    https://vdai.lrv.lt/

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba    http://www.regula.lt/

Valstybinė miškų tarnyba    http://www.amvmt.lt/

Valstybinė mokesčių inspekcija    https://www.vmi.lt/

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba    https://vmvt.lt/

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA)    https://www.sodra.lt/

VĮ Registrų centras    https://www.registrucentras.lt/

Viešųjų pirkimų tarnyba    http://vpt.lrv.lt/


Dokumento atnaujinimo data: 2021-12-02