• Nr. 740, 2023 m. rugsėjo 20 d. „Dėl Reglamento (ES) 2022/868 įgyvendinimo“

 • Nr. 156, 2023 m. kovo 15 d. „Dėl Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo įgyvendinimo“

 • Nr. 1295, 2022 m. gruodžio 21 d. „Dėl Valstybės duomenų agentūros nuostatų patvirtinimo“

 • Nr. 195, 2022 m. kovo 4 d. „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymą“, paskutinio atnaujinimo data 2022-07-01

 • Nr. 849, 2021 m. spalio 13 d. „Dėl Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo įgyvendinimo“

 • Nr. 565, 2021 m. liepos 21 d. „Dėl neteisėtos migracijos statistinio tyrimo“

 • Nr. 1469, 2020 m. gruodžio 30 d. „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) statistinio tyrimo atlikimo“

 • Nr. 517, 2020 m. gegužės 27 d. „Dėl statistinio COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paplitimo tyrimo atlikimo“

 • Nr. 335, 2020 m. balandžio 1 d. „Dėl COVID-19 stebėsenos informacinės sistemos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“

 • Nr. 1124, 2019 m. lapkričio 13 d. „Dėl J. Petrauskienės priėmimo į Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus pareigas“

 • Nr. 1125, 2018 m. lapkričio  14 d. „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų gyventojų ir būstų visuotinio surašymo“

 • Nr. 461, 2018 m. gegužės 9 d. „Dėl Oficialiosios statistikos 2017 metų darbų programos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo“

 • Nr. 528, 2018 m. birželio 6 d. „Dėl Lietuvos statistikos departamento nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, paskutinio atnaujinimo data 2021-03-24

 • Nr. 602, 2017 m. liepos 26 d. „Dėl Oficialiosios statistikos 2016 metų darbų programos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo“

 • Nr. 539, 2016 m. birželio 1 d. „Dėl Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų programos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo"

 • Nr. 5, 2016 m. sausio 6 d. „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“

 • Nr. 745, 2015 m. liepos 29 d. „Dėl Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo"

 • Nr. 417, 2015 m. balandžio 23 d. „Dėl V. Lapėnienės paskyrimo"

 • Nr. 905, 2014 m. rugsėjo 3 d. „Dėl Oficialiosios statistikos 2013 metų darbų programos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo"

 • Nr. 79, 2014 m. sausio 22 d., "Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo", paskutinio atnaujinimo data 2020-02-29

 • Nr. 1173, 2013 m. gruodžio 4 d. „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo", paskutinio atnaujinimo data 2014-10-25

 • Nr. 1129, 2013 m. gruodžio 4 d. „Dėl Valdžios sektoriaus apskaitos duomenų teikimo", paskutinio atnaujinimo data 2015-10-29

 • Nr. 1103, 2011 m. rugsėjo 21 d. „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymą", paskutinio atnaujinimo data 2019-01-16

 • Nr. 748, 2011 m. birželio 22 d. „Dėl Lietuvos statistikos departamento reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo"

 • Nr. 495, 2011 m. gegužės 4 d. „Dėl V. Lapėnienės paskyrimo"

 • Nr. 191, 2011 m. vasario 17 d. „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos statistikos departamento teritorines statistikos įstaigas"

 • Nr. 330, 2010 m. kovo 24 d. „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių", paskutinio atnaujinimo data 2022-12-07

 • Nr. 80, 2010 m. sausio 20 d. „Dėl Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo"

 • Nr. 1480, 2009 m. lapkričio 11 d. „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės", paskutinio atnaujinimo data 2018-08-01

 • Nr. 516, 2009 m. gegužės 27 d. „Dėl Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo"

 • Nr. 1017, 2008 m. spalio 14 d. „Dėl 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 862/2007 Dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius nuostatų įgyvendinimo"

 • Nr. 851, 2007 m. rugpjūčio 14 d. „Dėl tarnybinio lengvojo automobilio įsigijimo"

 • Nr. 247, 2005 m. kovo 3 d. „Dėl Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių patvirtinimo", paskutinio atnaujinimo data 2014-08-02

 • Nr. 695, 2004 m. birželio 8 d. „Dėl Statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo", paskutinio atnaujinimo data 2005-02-07

 • Nr. 569, 2001 m. gegužės 16 d. „Dėl Lietuvos Respublikos makroekonominės ir su ja susijusios statistikos rengimo", paskutinio atnaujinimo data 2017-01-01

 • Nr. 312, 1998 m. kovo 17 d. „Dėl gyvenamųjų patalpų apskaitos ir statistinės atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo", paskutinio atnaujinimo data 2009-12-06

 • Nr. 537, 1997 m. birželio 2 d. „Dėl Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiųjų standartų taikymo Lietuvoje", paskutinio atnaujinimo data 2017-01-01

 • Nr. 1309, 1995 m. spalio 5 d. „Dėl namų ūkių pajamų ir išlaidų tyrimo", paskutinio atnaujinimo data 2012-04-01

 • Nr. 696, 1995 m. gegužės 17 d. „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus", paskutinio atnaujinimo data 2014-08-02


Dokumento atnaujinimo data: 2023-12-18