2020-12-22

Atveriame daugiau COVID-19 duomenų

Atveriame visuomenei Covid-19 diagnostinių tyrimų rezultatus, agreguotus pagal datą ir ekonominės veiklos rūšis (EVRK trečiąjį hierarchinį lygmenį - grupes). Taip pat pateikiame analizių, kurias galima atlikti su tokiais duomenimis, pavyzdžių.

Šiuos atvirus duomenis galite rasti čia:
https://osp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html
(spausti ant auselės/tab'o "Atviri duomenys")

Preliminari diagnostinių testų teigiamumo analizė padieniui visiems trečiojo hierarchinio lygmens EVRK kodams pateikta čia:
http://bit.ly/3pj7can
 

Pastabos:
naudojama 2-oji EVRK versija
 

Kontaktinė informacija:

Jonas Bačelis
Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyriaus
Vyriausiasis programuotojas
Tel. + 370 656 92 923
El. p. Jonas.Bacelis@stat.gov.lt

 

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.


Document updated: 2022-07-15