???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???

2024 m. sausį nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 462 tūkst., arba 2,4 proc. mažiau nei 2023 m. sausį. Užsieniečių nakvynės sudarė 178,6 tūkst., arba 3,2 proc. daugiau, šalies gyventojų  – 283,4 tūkst., arba 5,6 proc. mažiau.
 

Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, 2024 m. vasarį, palyginti su sausiu, beveik nepakito (padidėjo nuo –9,1 iki –8,9 proc.).

2024 m. sausio mėn. pabaigoje centrinės valdžios skola siekė 26,6 mlrd. eurų ir, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 5,1 proc.

 

2020–2022 m. mokesčių lengvatomis inovacinei veiklai vykdyti naudojosi 31,1 proc. visų inovacijas diegusių įmonių. 2022 m. išlaidos inovacinei veiklai sudarė 1 mlrd. 557 mln. EUR.

2023 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2023 m. trečiuoju ketvirčiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, labiausiai padidėjo oro transporto (36,6 proc.), o sumažėjo sandėliavimo ir transportui būdingų paslaugų veiklos (4,7 proc.) paslaugų apyvarta.

???warnOperationFailedBecauseWarning???
2024-02-28 Vasario mėn. išankstinis infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) Išankstinis metinės (2024 m. vasarį, palyginti su 2023 m. vasariu) infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal SVKI, sudaro 1,1 proc. Išankstinis vidutinės metinės infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal SVKI, sausį sudaro 6 proc.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Visi
Pranešimai
Duomenų bazė
Leidiniai