Gimstamumas

2018 m. gimė 28,1 tūkst. kūdikių. Gyvų gimusių kūdikių skaičius, palyginti su 2017 m., sumažėjo 547, arba 1,9 proc.

2018 m. didžiąją dalį (44,3 proc.), visų gyvų gimusių kūdikių sudarė pirmagimiai, antri gimę – 40 proc. (2017 m. – atitinkamai 46,3 proc. ir 38,2 proc.). Trečių ir paskesnių gimusių kūdikių dalis, palyginti su bendru gyvų gimusių kūdikių skaičiumi, padidėjo nuo 15,5 (2017 m.) iki 15,7 proc. (2018 m.).

2018 m. santuokos neįregistravusiems tėvams gimė 7,4 tūkst. kūdikių, tai 26,4 proc. visų gyvų gimusių kūdikių (2017 m. – 7,7 tūkst., arba 26,8 proc.).


Daugiau

Dalintis

Transportas ir ryšiai

 • 2019 m. balandžio mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 540,4 tūkst. keleivių – tai 4,8 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

 • 2019 m. balandžio mėn. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 4,5 mln. tonų ir, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 17 proc.

 • 2019 m. balandžio mėn. įvyko 313 kelių eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės – žuvo 8, sužeista 385. Įvyko 50 eismo įvykių, per kuriuos nukentėjo vaikai; jų metu 1 vaikas žuvo, sužeista 55 vaikai. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 19 kelių eismo įvykių.

 • 2019 m. pirmąjį ketvirtį vidaus vandenų transportu vežta 138,6 tūkst. tonų krovinių, tai 5,1 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Keleivių vežta 214,6 tūkst. – 12,8 proc. mažiau.

 • 2019 m. pirmąjį ketvirtį visų rūšių transportu vežta  94,7 mln. keleivių – tai 1,9 proc. mažiau, nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, 31,3 proc. išaugo keleivių vežimas jūrų transportu, 21,9 proc. – geležinkelių transportu. Mažiau keleivių vežta Lietuvos oro linijų bendrovių lėktuvais – 20,5 proc., vidaus vandenų transportu – 12,8 proc., ir kelių transportu – 2,1 proc.

 • Pirmą kartą šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių skaičius 2019 m. balandį buvo 17,2 tūkst. – 5 proc. daugiau nei 2018 m. balandį.

 • 2019 m. pirmąjį ketvirtį AB Lietuvos paštas gavo ir išsiuntė  4 755,8 tūkst. korespondencijos siuntų ir 67,5 tūkst. pašto siuntinių, arba atitinkamai 6,4 proc. mažiau ir 4,2 proc. daugiau nei 2018 m. pirmąjį ketvirtį.

 • 2019 m. pirmąjį ketvirtį viešojo judriojo telefono ryšio aktyvių abonentų skaičius sudarė 4 485,2 tūkst. – tai 0,9 proc. daugiau,  nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Daugiau

Dalintis

Užimtumas ir nedarbas

Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 2019 m. pirmąjį ketvirtį daugiausia gyventojų dirbo pramonėje – 254,8 tūkst. (18,5 proc. visų dirbančių gyventojų) ir prekyboje – 229,8 tūkst. (16,7 proc.).

20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo  lygis buvo 78 proc. ir, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, sumažėjo 0,3 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 1,9 procentinio punkto.

To paties amžiaus gyventojų nedarbo lygis sudarė 6,6 proc., palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, jis padidėjo 0,5 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,7 procentinio punkto.


Daugiau

Dalintis

Savivaldybių biudžetų pajamos ir išlaidos

2018 m. savivaldybių biudžetų išlaidos sudarė 3,1 mlrd. eurų.

2018 m. savivaldybių biudžetų pajamos sudarė 3,1 mlrd. eurų.


Daugiau

Dalintis

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. gegužės mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 790,5 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 3,5 tūkst. (0,1 proc.) mažiau negu šių metų pradžioje.

Per 2019 m. sausį–balandį:

 • gimė 8 714 gyvų kūdikių, arba 429 kūdikiais (4,7 proc.) mažiau nei prieš metus;
 • mirė 13 830 asmenų, arba 1 121 žmogumi (7,5 proc.) mažiau nei prieš metus;
 • susituokė 323 poromis mažiau, o išsituokė 51 pora mažiau nei prieš metus;
 • emigravo 12 819 nuolatinių gyventojų, arba 2 277 asmenimis (21,6 proc.) daugiau nei prieš metus;
 • imigravo 14 421 žmogus, tai 5 313 asmenų (58,3 proc.) daugiau nei prieš metus,
 • dauguma (61 proc.) 2019 m. grįžusiųjų – Lietuvos Respublikos piliečiai.

Daugiau

Dalintis

Prekių apyvarta turgavietėse, turinčiose administraciją (išskyrus turgavietes, prekiaujančias automobiliais)

Šalies turgavietėse prekybos apyvarta 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 91,5 mln. EUR ir, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, sumažėjo 3,5 proc. to meto kainomis. Prekyba maisto prekėmis sumažėjo 10,6 proc., augalais ir gyvūnais – 18,6 proc., prekyba ne maisto prekėmis padidėjo 1,9 proc.


Daugiau

Dalintis

Teisėsaugos institucijų teisės specialistai ir apsaugos darbuotojai

2018 m. pabaigoje Lietuvos teismuose (be Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo) dirbo 726 teisėjai, iš jų 467 (arba 64 proc.) – moterys.

2018 m. pabaigoje šalyje buvo 2 213 advokatų, 252 notarai ir 117 antstolių, prokuratūrose dirbo 666 prokurorai. Policijoje dirbo 8,2 tūkst. policijos pareigūnų, iš jų 3,2 tūkst. (39 proc.) moterų.


Turizmas

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. sausio mėn. apgyvendinimo įstaigos sulaukė 214,8 tūkst. turistų (9,1 proc. daugiau nei 2018 m. sausio mėn.), vasario mėn. – 202,8 tūkst. (arba 8,8 proc. daugiau nei 2018 m. vasario mėn.).


Socialinė apsauga

Išankstiniais duomenimis, 2018 m. pagalbos į namus ir socialinės globos asmens namuose paslaugos buvo suteiktos 21,5 tūkst. žmonių, tai 0,9 proc. daugiau nei 2017 m.

Išankstiniais duomenimis, 2018 m. pabaigoje globos įstaigose pagyvenusiems žmonėms gyveno 6,1 tūkst. žmonių, suaugusiems asmenims su negalia – 6,5 tūkst. žmonių.


Energetika

Kogeneracija – vienu metu vykstanti šilumos ir elektros energijos gamyba. 2017 m., palyginti su 2016 m., kogeneracijos būdu buvo pagaminta 1 proc. mažiau elektros energijos ir 9,3 proc. daugiau šiluminės energijos. 2017 m., taikant kogeneraciją, buvo sutaupyta 4,7 proc. daugiau pirminės energijos, nei 2016 m.


Daugiau

Dalintis

Socialinė apsauga

2018 m. vidutinis metinis valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją gaunančių asmenų skaičius buvo 578 tūkst., netekto darbingumo (invalidumo) pensijas – 192,2 tūkst., atitinkamai 0,2 ir 2,2 proc. mažiau nei 2017 m.

Vidutinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija 2018 m. padidėjo 12,4 proc. ir sudarė 311,54 EUR.


Veikiantys ūkio subjektai

2019 m. pradžioje Lietuvoje buvo 127 054 vietos vienetai: 47 247 veikė Sostinės regione, 79 807 – Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.


Profesinis mokymas

2018–2019 mokslo metų pradžioje profesinio mokymo įstaigose mokėsi 34,2 tūkst. mokinių, tai 8 tūkst., arba beveik 19 proc. mažiau nei 2017–2018 mokslo metais. 2018 m. į profesinio mokymo įstaigas priimta 15,8 tūkst. mokinių (2017 m. – 20 tūkst.).

2018 m. profesinio mokymo įstaigos parengė 15 tūkst. kvalifikuotų specialistų, tarp jų daugiausia inžinerijos (3,3 tūkst.), verslo (2,8 tūkst.), paslaugų asmenims (2,7 tūkst.), architektūros ir statybos (1,5 tūkst.) srities specialistų.

2018 m. 4,5 tūkst. absolventų kartu su profesija gavo brandos atestatus.


Energetika

Žalios naftos ištekliai 2019 m. vasarį, palyginti su 2018 m. vasariu, sumažėjo 21,9 proc., automobilių benzino ištekliai – 12,4 proc., suskystintų naftos dujų – 3,2 proc., kelių transporto dyzelino ištekliai išliko tokie patys.

Elektros energijos ištekliai sumažėjo 5,3 proc., gamtinių dujų – 13,5 proc.


Daugiau

Dalintis

Turizmas

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. vasario mėn. nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 427,9 tūkst., arba  4,7 proc. daugiau nei 2018 m. vasario mėn., užsieniečių nakvynės  – 183,2 tūkst., arba 5,9 proc. daugiau.


Žemės ūkis

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2019 m. kovo mėn., palyginti su 2018 m. kovo mėn., padidėjo 11,1 proc.

Augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 18,8 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – 0,9 proc.


Daugiau

Dalintis

Transportas

2019 m. kovo mėn. įvyko 228 kelių eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės – žuvo 12, sužeista 261.

Įvyko 37 eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo vaikai – sužeistas 41 vaikas. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 8 kelių eismo įvykiai.

2019 m. pirmąjį ketvirtį geležinkelių transportu vežta 13,6 mln. tonų krovinių – tai 2,7 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2019 m.  kovo mėn. pirmą kartą šalyje įregistruota 14,6 tūkst. lengvųjų automobilių – tai 6,1 procento mažiau nei  2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.


Daugiau

Dalintis

Religinės bendruomenės

Teisingumo ministerijos duomenimis, 2018 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 1 312 įregistruotų bei į Juridinių asmenų registrą įtrauktų religinių bendruomenių, bendrijų ir kitų religinių organizacijų. Didžioji jų dalis (900 bendruomenių, arba 69 %) buvo Romos katalikų religinės bendruomenės.


Daugiau

Dalintis

Darbo sąnaudos (kasmetinis vertinimas)

2018 m. vidutinės mėnesinės darbo sąnaudos pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse sudarė 1 310 EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 10,5 proc. (124 EUR).


Daugiau

Dalintis

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. balandžio mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 790,3 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 3,7 tūkst. (0,1 proc.) mažiau negu šių metų pradžioje.

Per 2019 m. sausį–kovą:

gimė 6 311 gyvų kūdikių, arba 556 kūdikiais (8,1 proc.) mažiau nei prieš metus,

mirė 10 548 asmenys, arba 981 žmogumi (8,5 proc.) mažiau nei prieš metus,

susituokė 167 poromis, o išsituokė 73 poromis mažiau nei prieš metus,

emigravo 9 787 nuolatiniai gyventojai, arba 1 627 asmenimis (19,9 proc.) daugiau nei prieš metus,

imigravo 10 360 žmonių, tai 3 666 asmenimis (54,8 proc.) daugiau nei prieš metus,

dauguma (62,2 proc.) 2019 m. – grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau

Dalintis

Bendrasis mokyklinis ugdymas

 • 2018–2019 mokslo metų pradžioje šalyje veikė 1  089 bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokėsi 322,3 tūkst. mokinių, arba 3,7 tūkst. (1 proc.) mažiau nei 2017–2018 mokslo metais.

 • 2018 m. rudenį į pirmą klasę atėjo 28,6 tūkst. vaikų, arba 1 040 (3,5 proc.) mažiau nei 2017 m.

 • 2018 m. bendrojo ugdymo mokyklose pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 25 tūkst. mokinių (2017 m. – 27 tūkst.), brandos atestatus – 23 tūkst. abiturientų (2016 m. 24 tūkst.).

 • 2018–2019 mokslo metų pradžioje šalies mokymo įstaigose dirbo 29 tūkst. mokytojų ir mokyklos vadovų, arba 0,9 tūkst. (2,9 proc.) mažiau nei 2017–2018 mokslo metais.


Daugiau

Dalintis

Valdžios sektoriaus pajamos ir išlaidos

2018 m. IV ketvirtį valdžios sektoriaus biudžeto deficitas sudarė 348,4 mln. eurų.

2018 m. valdžios sektoriaus biudžeto perteklius sudarė 297,6 mln. eurų.


Daugiau

Dalintis

Ištuokos

2018 m. buvo įregistruota 8,6 tūkst. ištuokų. Ištuokų skaičius, palyginti su 2017 m., padidėjo – 122 (1 proc.). Pernai 100 santuokų teko 43,8 ištuokos (2017 m. – 40,2).

Bendrasis ištuokų rodiklis (ištuokų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų) padidėjo iki 3,1 ištuokos (2017 m. – 3).


Daugiau

Dalintis

  
   
Archyvas