Įmonių bankrotas

Įmonėse, kurių bankroto procesas pradėtas 2019 m., bankroto proceso pradžioje dirbo 3 932 darbuotojai. Vidutiniškai vienoje įmonėje bankroto proceso pradžioje dirbo 2,4 darbuotojo. Didžiausias vidutinis darbuotojų skaičius buvo Alytaus ir Marijampolės apskrityse (atitinkamai 5,1 ir 3,7 darbuotojo), mažiausias – Panevėžio ir Kauno apskrityse (atitinkamai 1,4 ir 1,9 darbuotojo).

Biudžeto deficitas

2020 m. I ketvirtį valdžios sektoriaus biudžeto deficitas sudarė 574,1 mln. EUR.

Ekologinis ūkininkavimas

Sertifikuotų ekologinės gamybos ūkių skaičius Lietuvoje 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo 2,38 proc., o sertifikuotas plotas juose padidėjo 1,01 proc. Lietuvos sertifikuotose ekologinės gamybos ūkiuose auginamų gyvūnų skaičius 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo: paukščių – 39,54 proc., ožkų – 28,21 proc., kiaulių – 7,75 proc., avių – 4,48 proc., o galvijų – padidėjo 0,82 proc. Sertifikuotų perdirbimo įmonių skaičius analizuojamu laikotarpiu išaugo 53,09 proc.


Daugiau

Dalintis

Minimali mėnesinė alga

2020 m. liepos mėn. minimalioji mėnesinė alga – 607 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,72 EUR.

Augalininkystė

Prognozuojama, kad 2020 m. grūdinių augalų plotas sudarys 1 mln. 511,2 tūkst. ha, tai 0,1 proc. daugiau negu 2019 m.; rapsų – 276 tūkst. ha., arba 12,3 proc. daugiau nei 2019 m.; cukrinių runkelių plotas – 14 tūkst. ha, arba 4,8 proc. mažiau negu 2019 m.


Daugiau

Dalintis

Energetika

Kelių transporto dyzelino ištekliai 2020 m. balandį, palyginti su 2019 m. balandžiu, sumažėjo 10,5 proc., automobilių benzino – 25,7 proc., suskystintų naftos dujų – 27,6 proc.,  žalios naftos – 22,7 proc. Elektros energijos ištekliai sumažėjo 8,8 proc., o gamtinių dujų – padidėjo 8,5 proc.


Daugiau

Dalintis

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2020 m. gegužę, palyginti su 2019 m. geguže, sumažėjo 4,5 proc.

Augalininkystės produktų supirkimo kainos sumažėjo 1,6 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – 8,9 proc.


Daugiau

Dalintis

Transporto rodikliai

2020 m.  balandį geležinkelių transportu vežta  109,1 tūkst. keleivių  – tai 78,7 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Mažėjimą lėmė keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais sustabdymas dėl paskelbto karantino.

2020 m.  gegužę geležinkelių transportu vežta 4 ,2 mln. tonų krovinių – tai 7,3 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Pirmą kartą šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių skaičius 2020 m. gegužę sudarė 11,2 tūkst. – tai 31,7 proc. mažiau nei 2019 m. gegužę.

2020 m. gegužę į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 4,2 tūkst. keleivių – tai 99,3 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

2020 m. gegužę Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 4,5 mln. tonų ir, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 4,7 proc.

2020 m. gegužę įvyko 221 kelių eismo įvykis, tai  – 16,3 proc. mažiau nei per tą patį 2019 m. laikotarpį.

Eismo įvykių metu žuvo 18 (36 proc. daugiau), sužeista 245 žmonės (22,5 proc. mažiau).

34 kelių eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo vaikai (44,3 proc. mažiau); jų metu  sužeista 35 vaikai (46,2 proc. mažiau), nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 17 kelių eismo įvykių (30,8 proc. daugiau), buvo sužeista 20 žmonių (5,3 proc. daugiau).


Daugiau

Dalintis

2020 m. gegužę 40,7 proc. Lietuvoje įregistruotų įmonių turėjo bent 1 darbuotoją – tai 0,24 proc. mažiau negu balandį.


Daugiau

Dalintis

Transporto rodikliai

2019 m. geležinkelių transportu vežta:

 • 55,2 mln. tonų krovinių – tai 2,8 proc. mažiau nei 2018 m.

 • 5,5 mln. keleivių – tai 6,7 proc. daugiau nei 2018 m.

2019 m. šalyje buvo registruota 1 mln. 499 tūkst. lengvųjų automobilių – tai 4,8 proc. daugiau nei  2018 m., iš jų individualiųjų lengvųjų automobilių – 1 mln. 302 tūkst., arba 6,1 proc. daugiau. 


Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis

2019 m. moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje, neįskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės įmonių, sudarė 12,4 proc. ir, palyginti su 2018 m., sumažėjo 0,6 procentinio punkto.


Gyvulininkystės produktų gamyba

Mėsos gamyba (gyvuoju svoriu) šalies ūkiuose 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo 0,3 proc., pieno primilžis – 1,3 proc., kiaušinių surinkimas – 3,8 proc.


Daugiau

Dalintis

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė)  plėtra

2019 m. išlaidos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbams aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sudarė 275,8 mln. EUR – tai 27,8 mln. EUR (11,2 proc.) daugiau nei 2018 m.

Remiantis išankstiniu bendrojo vidaus produkto (BVP) įverčiu, 2019 m. MTEP išlaidos aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sudarė 0,57 proc. BVP (2018 m. – 0,55 proc.).

Didžiausią – 154,2 mln. EUR, arba 55,9 proc. – visų MTEP išlaidų dalį pagal finansavimo šaltinius sudarė valdžios (valstybės biudžeto) lėšos, užsienio lėšos sudarė 31,4 proc.

2019 m. sąlyginis darbuotojų, dalyvaujančių MTEP veikloje aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose, skaičius buvo 8,2 tūkst. ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 6,9 proc. Sąlyginis tyrėjų, dalyvaujančių MTEP veikloje, skaičius, palyginti su 2018 m., padidėjo 6,2 proc. (nuo 6 106 iki 6 483 tyrėjų).


Daugiau

Dalintis

Atleisti ir priimti darbuotojai

2020 m. gegužę šalies ūkyje atleista 37,8  tūkst. darbuotojų – jų skaičius palyginti su balandžio mėn. beveik nepakito, priimta 33,5 tūkst. darbuotojų (10,4 tūkst. daugiau).

Priimtų darbuotojų skaičius, palyginti su 2019 m. geguže sumažėjo 39,7 %.


Daugiau

Dalintis

Paslaugų kainų indeksai ir pokyčiai

2020 m. I ketvirtį, palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, labiausiai – 14,3 proc. – padidėjo oro transporto paslaugų kainos, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos; interneto vartų paslaugų kainos padidėjo 6,1 proc., kitos pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veiklos – 5,3 proc., bet sumažėjo kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusios veiklos kainos – 10,7 proc., pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekamos veiklos – 6,6 proc., telekomunikacijų paslaugų kainos – 5,2 proc.

Per metus (2020 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu) labiausiai padidėjo oro transporto paslaugų kainos – 36,9 proc., apskaitos, buhalterijos ir audito veiklos; konsultacijų mokesčių klausimais – 7,9 proc., konsultacinės valdymo veiklos – 6,5 proc. Labiausiai sumažėjo kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusios veiklos – 22,2 proc., transportavimo vamzdynais – 15 proc., apgyvendinimo paslaugų kainos – 8,1 proc.

 

Prašantys prieglobsčio asmenys

Prieglobsčio prašytojų skaičius 2020 m. balandį, palyginti su 2020 m. kovu, sumažėjo 1,5 karto – sulaukta 6 prašymų.


Daugiau

Dalintis

Matalų laužas

2019 m., palyginti su 2018 m., juodųjų metalų laužo padaugėjo 7 proc., spalvotųjų metalų laužo sumažėjo 10,6 proc.

2019 m. juodųjų  metalų laužo daugiausia susidarė iš kitų metalo laužo susidarymo šaltinių (į laužą nurašytų gamybinės paskirties gaminių, pusfabrikačių, metalo nuo pakuočių  ir kt.) ir, palyginti su 2018 m., padaugėjo 23,2 proc.

2019 m. sumažėjo spalvotųjų metalų laužo iš kitų metalų laužo susidarymo šaltinių ir supirkto iš gyventojų laužo: palyginti su 2018 m., iš kitų šaltinių susidarė 7,4 proc. mažiau, supirkto iš gyventojų – 26,2 proc. mažiau.  2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo amortizacinio spalvotųjų metalų laužo susidarymas – 14,7 proc.

2019 m. 2 kartus padidėjo vario ir žalvario amortizacinio laužo susidarymas.


Daugiau

Dalintis

2019 m. metų pabaigoje buvo 3,8 tūkst. šeimų, kuriose buvo globojama (rūpinama) 4,9  tūkst. vaikų (2018 m. metų pabaigoje atitinkamai – 4,1 ir 5,3 tūkst.).

2019 m. buvo 1,3 tūkst. vaiko globos (rūpybos) nustatymo atvejų, arba maždaug trečdaliu mažiau nei 2018 m.

2019 m. gauta 5,5 tūkst. pranešimų (atvejų) apie smurtą prieš vaikus (įskaitant smurtą artimoje aplinkoje), galimai nukentėjo 5,1 tūkst. vaikų (2018 m. atitinkamai – 4,9 ir 4,4 tūkst.). Artimoje aplinkoje smurtą galimai patyrė 2,8 tūkst. vaikų (2018 m. – 3,3 tūkst.).


Daugiau

Dalintis

Darbo užmokestis

 • 2019 m. didžiausias vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – 1 463,9 EUR – buvo įmonėse, kuriose dirbo nuo 500 iki 999 darbuotojų, o mažiausias – 912,1 EUR. – įmonėse, kuriose dirbo nuo 1 iki 9 darbuotojų.

 • 2020 m. pirmąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 1 370,2 EUR ir, palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 1,7 proc.

 • 2020 m. pirmąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 873,1 EUR ir, palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 2,6 proc.

 • 2020 m. pirmąjį ketvirtį realusis darbo užmokestis, palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) padidėjo 2 proc.


Daugiau

Dalintis

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2020 m. birželio mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 793,4 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y.737 mažiau negu šių metų pradžioje.

2020 m. sausio–gegužės mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

 • gimė 9 454 gyvi kūdikiai, tai 1 734 kūdikiais (15,5 proc.) mažiau;

 • mirė 16 555 asmenys, arba 442 žmonėmis (2,6 proc.) mažiau;

 • susituokė 2 048 poromis ir išsituokė 703 poromis mažiau;

 • emigravo 12 514 nuolatinių gyventojų, tai 844 asmenimis (7,2 proc.) daugiau;

 • imigravo 18 878 žmonės, tai 3 982 asmenimis (1,3 karto) daugiau.

2020 m. sausio–gegužės mėn., beveik pusę (45,3 proc.) visų į Lietuvą imigravusių asmenų sudarė grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau

Dalintis

Minimali mėnesinė alga

2020 m. birželio mėn. minimalioji mėnesinė alga – 607 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,72 EUR.

Vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis

2019 m. vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) sudarė 7,87 EUR ir, palyginti su 2018 m., pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, padidėjo 8,4 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 8,28 EUR ir buvo 10,8 proc. didesnis, privačiajame – 7,68 EUR ir buvo 7,3 proc. didesnis.


Daugiau

Dalintis

  
   
Archyvas