Prieglobsčio prašytojai

Prieglobsčio prašytojų skaičius 2021 m. balandį, palyginti su 2021 m. kovu, padidėjo beveik 2,8 karto – sulaukta 103 prašymai.

Mirusieji per mėnesį pagal priežastis

Balandžio mėnesį užregistruota 3 630 nuolatinių Lietuvos gyventojų mirtys. Didžioji dalis jų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (1 786 mirtys – 49.2 proc.), nuo piktybinių navikų (694 mirtys – 16.4 proc.) ir  nuo COVID-19 (443 mirtys – 12.2 proc.).


Daugiau

Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokyčiai

2021 m. I ketvirtį, palyginti su 2020 m. ketvirtuoju ketvirčiu, labiausiai – 21,5 proc. – padidėjo transportavimo vamzdynais, jūrų ir pakrančių vandens transporto – 13,3 proc., įdarbinimo veiklos – 4,6 proc., o sumažėjo oro transporto – 13,3 proc., apgyvendinimo veiklos – 10 proc., ir teisinės veiklos – 8,9 proc., paslaugų kainos.

Per metus labiausiai pabrango transportavimo vamzdynais (27,7 proc.) bei jūrų ir pakrančių vandens transporto (13,9 proc.) ir įdarbinimo veiklos (4,9 proc.)  paslaugų kainos. Labiausiai sumažėjo oro transporto (34,8 proc.), apgyvendinimo veiklos (20,9 proc.) bei pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekamos veiklos (5,4 proc.) paslaugų kainos.


Daugiau

Materialiniai ištekliai

2020 m. buvo supirkta 962,8 tūkst. tonų juodųjų metalų laužo ir 34 tūkst. tonų spalvotųjų metalų laužo. Daugiausia – 40,9 proc. – juodųjų metalų laužo buvo importuota, 29,9 proc. supirkta iš gyventojų. Spalvotųjų metalų laužo daugiausia – 41,8 proc. – supirkta iš gyventojų, 39,4 proc. supirkta iš įmonių.

2020 m. buvo eksportuota 971,8 tūkst. tonų juodųjų metalų laužo ir 29,7 tūkst. tonų spalvotųjų metalų laužo.


Socialinė apsauga

2020 m., palyginti su 2019 m., maždaug  trečdaliu sumažėjo nustatytos vaiko globos (rūpybos) atvejų. 2020 m. 60 proc. atvejų vaikui globa (rūpyba) buvo nustatyta, nes tėvai jais nesirūpino ar neprižiūrėjo, 6 proc. – vaikai tapo našlaičiais.

3,6 tūkst. šeimose buvo globojama 4,6 tūkst. tėvų globos netekusių vaikų, arba 5 proc. mažiau nei 2019 m.

2020 m. buvo 1,5 tūkst. atvejų, kai vaikams buvo baigta globa (rūpyba). Iš jų apie du trečdalius atvejų vaiko globa (rūpyba) buvo baigta, nes vaikas sulaukė pilnametystės, apie trečdalį atvejų – vaikas buvo grąžintas tėvams, apie 5 proc. – vaikas buvo įvaikintas.


Daugiau

Darbo užmokestis

2021 m. pirmąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 1505,9 EUR ir, palyginti su 2020 m. ketvirtuoju ketvirčiu, sumažėjo 0,4 proc.

2021 m. pirmąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 960 EUR ir, palyginti su 2020 m. ketvirtuoju ketvirčiu, sumažėjo 0,1 proc.

2021 m. pirmąjį ketvirtį realusis darbo užmokestis, palyginti su 2020 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sumažėjo 1 proc.


Daugiau

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2020 m. didžiausias vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – 1 608,2 EUR – buvo įmonėse, kuriose dirbo 1000 ir daugiau darbuotojų, o mažiausias – 1 002,9 EUR – įmonėse, kuriose dirbo nuo 1 iki 9 darbuotojų.


Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2021 m. birželio mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 784,3 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 11,4 tūkst. mažiau negu šių metų pradžioje.

2021 m. sausio–gegužės mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

gimė 9 193 gyvi kūdikiai, tai 1 213 kūdikių (11,7 proc.) mažiau;

mirė 20 070 asmenų, arba 3 265 žmonėmis (19,4 proc.) daugiau;

susituokė 80 porų daugiau ir išsituokė 232 poromis mažiau;

emigravo 15 008 nuolatiniai gyventojai, tai 6 299 asmenimis (1,7 karto) daugiau;

imigravo 14 484 žmonės, tai 1 592 asmenimis (9,9 proc.) mažiau.

2021 m. sausio–gegužės mėn., 55,2 proc. visų į Lietuvą imigravusių asmenų sudarė grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau

Verslo įmonių (nefinansų) veiklos rezultatai

2019 m. veiklą vykdė 271 tūkst. verslo įmonių (nefinansų): 83,6 tūkst. bendrovių, 10,7 tūkst. individualiųjų įmonių bei 176,7 tūkst. fizinių asmenų, vykdančių veiklą pagal pažymą ar verslo liudijimą. Palyginti su 2018 m., įmonių skaičius išaugo 11,8 tūkst. vienetų, arba 4,6 proc. Labiausiai didėjo fizinių asmenų, vykdančių veiklą pagal pažymą ar verslo liudijimą, skaičius – 7,9 tūkst., arba 4,7 proc.

2019 m. verslo (nefinansų) įmonių apyvarta sudarė 101,3 mlrd. EUR, t. y. 6,7 mlrd. EUR, arba 7,1 proc. daugiau nei 2018 m. Nefinansų įmonių sukurta pridėtinė vertė (gamybos sąnaudomis) siekė 24 mlrd. EUR, t. y. 2,4 mlrd. EUR, arba 11 proc. daugiau nei 2018 m.

Bendrovės 2019 m. uždirbo 5,2 mlrd. EUR grynojo pelno, t. y. 0,8 mlrd. EUR, arba 18,9 proc. daugiau nei 2018 m., o jų grynasis pelningumas išaugo 0,5 procentinio punkto (2018 m. – 4,8 proc., 2019 m. – 5,3 proc.).

Lietuvoje veikė 177 gamybos įmonės, naudojančios pažangiąsias technologijas. Jos sukūrė 276 mln. EUR pridėtinės vertės (gamybos sąnaudomis) (2018 m. 212 mln. EUR), t. y. 64 mln. EUR, arba 30 proc. daugiau nei 2018 m.

2019 m. Lietuvoje buvo 7 laisvosios ekonominės zonos (LEZ) ir jose veiklą vykdė 83 įmonės (juridiniai asmenys). Šios įmonės uždirbo 1,7 mlrd. pajamų, arba 1,7 proc. visų verslo (nefinansų) įmonių pajamų, ir 0,6 mlrd. grynojo pelno (1,1 proc. viso bendrovių uždirbto grynojo pelno).


Daugiau

Mirtingumas

Mirtingumo rodiklis nuo su alkoholio vartojimu susijusių ligų 2020 m. buvo 38,6/100 000 gyv. ir, palyginti su 2019 m., padidėjo (2019 m. – 34,1/100 000 gyv.). Vyrų mirtingumo rodiklis nuo šių ligų buvo 2,4 karto didesnis nei moterų.

Mirtingumo rodiklis nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų 2020 m. buvo 60,9/100 000 gyv. ir, palyginti su 2019 m., nežymiai sumažėjo (2019 m. – 61,3/100 000 gyv.). Vyrų mirtingumo rodiklis nuo šių ligų buvo net 4,6 karto didesnis nei moterų.


Daugiau

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2020 m. ketvirtuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 14,7 tūkst. (1,2 proc.): viešajame sektoriuje sumažėjo 2,3 tūkst. (0,6 proc.), privačiajame sektoriuje padidėjo 17 tūkst. (1,9 proc.).


Daugiau

Darbo užmokestis

Vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2021 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 9,37 EUR, arba 2,7 proc. daugiau nei 2020 m. IV ketvirtį: viešajame sektoriuje – 9,97 EUR (1,6 proc. mažiau), privačiajame – 9,11 EUR (5,2 proc. daugiau).


Daugiau

Minimalioji mėnesinė alga

2021 m. birželio mėn. minimalioji mėnesinė alga – 642 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,93 EUR.


Daugiau

Aplinkosauga

Lietuvoje 2019 m. į atmosferą buvo išmesta 20 368 kt šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) – beveik 1 proc. daugiau nei 2018 m.

Daugiausia ŠESD išmesta energetikos sektoriuje, kuriame 2019 m. susidarė 58,4 proc. (iš jų 30,9 proc. transporto sektoriuje) viso ŠESD kiekio; žemės ūkio sektoriuje – 20,8 proc.; pramonės – 16,7 proc., atliekų sektoriuje – 4 proc.

Turizmas

2021 m. balandį nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 205,8 tūkst., arba 2,5 karto daugiau nei pernai. Užsieniečių nakvynės sudarė 43,6 tūkst., arba 2,9 karto daugiau.

Numerių užimtumas viešbučiuose ir moteliuose sudarė 19,6 proc. ir, palyginti su pernai, padidėjo 13,4 procentinio punkto; vietų užimtumas sudarė 14,3 proc. ir padidėjo 9,6 procentinio punkto.


Daugiau

Gyventojų skaičius ir sudėtis

2021 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 795,7 tūkst. nuolatinių gy­ven­­­tojų, t. y. 1,6 tūkst. daugiau negu 2020 m. pra­džioje.

2021 m. pradžioje miestuose gyveno 1 mln. 886,4 tūkst. (67,5 proc.) šalies nuolatinių gyventojų, kaime – 909,3 tūkst. (32,5 proc.).

Moterų buvo 168,5 tūkst. daugiau negu vyrų (atitinkamai 1 mln. 482,1 tūkst. ir 1 mln. 313,6 tūkst.). Moterys sudarė 53 proc. visų nuolatinių gyventojų. 1 tūkst. vyrų teko 1 128 moterys.

2021 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 422,4 tūkst. (15,1 proc. ) vaikų (0–14 metų amžiaus), 1 mln. 816,2 tūkst. (65 proc.) 15–64 metų amžiaus ir 557,1 tūkst. (19,9 proc.) pagyvenusių žmonių (65 metų ir vyresnio amžiaus). Vaikų buvo ketvirtadaliu (24,2 proc.) mažiau nei pagyvenusių žmonių.

Spauda

Statistikos duomenimis, 2020 m. knygų išspausdinta 6 proc. mažiau, palyginus su 2019 m., tačiau jų bendras tiražas nesumažėjo. 94 proc. visų spausdintų knygų sudarė leidiniai lietuvių kalba (2019 m. tokių buvo 92 proc.). Populiariausi tarp skaitytojų, kaip ir kasmet – grožinės literatūros kūriniai (sudarė net 46 proc. visos knygų produkcijos) bei leidiniai, skirti plačiajai skaitytojų auditorijai (mokslo populiarinimo, saviugdos literatūra, memuarai, publicistika – jie sudarė 28 proc. visų knygų).


Daugiau

Materialinės investicijos

2021 m. pirmąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 1,4 mlrd. EUR ir, palyginti su 2020 m. pirmuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis padidėjo 6,4 proc.

Investicijos gyvenamiesiems pastatams statyti ir pirkti sudarė 281 mln. EUR – 3,1 proc. mažiau nei praėjusių metų pirmąjį ketvirtį.

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2021 m. balandį, palyginti su 2020 m. balandžiu, padidėjo 6,2 proc. Augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 6,4 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – 5,8 proc.

Augalininkystė

2020 m. naudojamos žemės ūkio naudmenos – 3 mln. 20,7 tūkst. ha. Ariama žemė sudarė 75 proc. , ganyklos ir pievos – 24 proc., sodai ir uogynai – 1 proc.

Energetika

Automobilių benzino ir kelių transporto dyzelino ištekliai 2021 m. kovą, palyginti su 2020 m. kovu, padidėjo – atitinkamai 11 ir 0,2 proc., o suskystintų naftos dujų ištekliai sumažėjo 7,4 proc. Žalios naftos ištekliai sumažėjo 20,3 proc., elektros energijos – 0,6 proc., gamtinių dujų ištekliai padidėjo 29,8 proc.


Daugiau

 

Gimstamumas

2020 m. gimė 25,1 tūkst. kūdikių. Gyvų gimusių kūdikių skaičius, palyginti su 2019 m., sumažėjo 2,2 tūkst., arba 8,2 proc.

2020 m. didžiąją dalį (44,3 proc.), visų gyvų gimusių kūdikių sudarė pirmagimiai, antri gimę – 39,1 proc., treti ir paskesnieji – 16,5 proc. (2019 m. – atitinkamai 45,6 proc., 38,9 proc. ir 15,4 proc.).

2020 m. santuokos neįregistravusiems tėvams gimė 6,8 tūkst. kūdikių, tai 27 proc. visų gyvų gimusių kūdikių (2019 m. – 7,4 tūkst., arba 26,9 proc.).


Transportas ir ryšiai

2021 m. pirmąjį ketvirtį visų rūšių transportu vežta  35,5 mln. keleivių – tai 56,7 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2021 m. balandį geležinkelių transportu vežta 3,9 mln. tonų krovinių – tai 3 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Pirmą kartą šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių skaičius 2021 m. balandį sudarė 15,1 tūkst. – beveik dvigubai daugiau nei 2020 m. balandį.


Daugiau

Žemės ūkis

2021 m. I ketv. žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 9,6 proc., žemės ūkio investicijoms panaudotų prekių kainos padidėjo 21,8 proc.


Daugiau

Mirusieji per mėnesį pagal priežastis

Kovo  mėnesį užregistruotos 3 981 nuolatinių Lietuvos gyventojų mirtis. Didžioji dalis jų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (1 976 mirtys – 49,6 proc.), nuo piktybinių navikų (704 mirtys –  17,7 proc.) ir  nuo COVID-19 (459 mirtys –  11,5 proc.).


Daugiau

 

Gyvulininkystė

2021 m. sausio 1 d. duomenimis, šalyje buvo auginama 629,5 tūkst. galvijų (per metus jų sumažėjo 0,8 proc.), 232,9 tūkst. melžiamų karvių (sumažėjo 3,3 proc.), 140,6 tūkst. avių (sumažėjo 7,6 proc.), 14,7 tūkst. ožkų (sumažėjo 2,6 proc.), 8 mln. 363,6 tūkst. paukščių (sumažėjo 3,3 proc.) ir 580,4 tūkst. kiaulių (padidėjo 5,4 proc.).

Agrarinė aplinka

2020 m. į Lietuvos rinką pateikta 2 587,3 tonų augalų apsaugos produktų, t. y. 10 proc. daugiau nei 2019 m.

Valdžios sektoriaus finansai

2020 m. savivaldybių biudžetų išlaidos sudarė 4,0 mlrd. EUR.

2020 m. savivaldybių biudžetų pajamos sudarė 3,9 mlrd. EUR.

Užimtumas ir nedarbas

Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 2021 m. pirmąjį ketvirtį daugiausia gyventojų dirbo pramonėje – 260,9 tūkst. (19,3 proc. visų užimtų gyventojų) ir prekyboje – 202,2 tūkst. (15 proc.).

20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo  lygis buvo 76,6 proc. ir, palyginti su 2020 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 0,2 procentinio punkto, o palyginti su 2020 m. pirmuoju ketvirčiu, sumažėjo 1,7 procentinio punkto.

To paties amžiaus gyventojų nedarbo lygis sudarė 7,7 proc., palyginti su 2020 m. ketvirtuoju ketvirčiu, jis sumažėjo 1,6 procentinio punkto, palyginti su 2020 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 0,4 procentinio punkto.


Daugiau

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2021 m. gegužės mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 785,5 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 9,7 tūkst. mažiau negu šių metų pradžioje.

2021 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

 • gimė 7 113 gyvų kūdikių, tai 335 kūdikiais (4,5 proc.) mažiau;
 • mirė 16 339 asmenys, arba 2 834 žmonėmis (21 proc.) daugiau;
 • susituokė 499 poromis mažiau ir išsituokė 338 poromis mažiau;
 • emigravo 11 498 nuolatiniai gyventojai, tai 3 834 asmenimis (1,5 karto) daugiau;
 • imigravo 11 050 žmonių, tai 2 450 asmenų (1,2 karto) mažiau.

2021 m. sausio–balandžio mėn., 53,8 proc. visų į Lietuvą imigravusių asmenų sudarė grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Švietimas ir gyventojų išsilavinimas

2020–2021 mokslo metų pradžioje šalyje buvo 41 aukštoji mokykla – 19 universitetų ir 22 kolegijos.

2020–2021 mokslo metų pradžioje universitetuose studijavo 71,9 tūkst., kolegijose  – 32,5 tūkst. studentų. Palyginti su praėjusiais 2019–2020 mokslo metais, studentų universitetuose sumažėjo 1,1 tūkst. (1,5 proc.), kolegijose – 0,5 tūkst. (1,5 proc.).

2020 m. kolegijose profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteiktas 7,5 tūkst. absolventų. Universitetuose 9,3 tūkst. studentų suteiktas bakalauro laipsnis, 6,5 tūkst. – magistro, 306 – mokslo (meno) daktaro laipsniai. 742 absolventai baigė profesines studijas ir įgijo profesinę kvalifikaciją (409 baigė rezidentūrą, 333 – pedagogines studijas).

2020–2021 mokslo metais, šalies universitetuose visą studijų programą studijavo 6,9  tūkst. užsienio piliečių, tai sudarė 9,5 proc. visų universitetų studentų. Kolegijose visą studijų programą studijavo 634 studentai užsieniečiai.


Daugiau

Apgyvendinimo įstaigų rodikliai

2021 m. kovą nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose sudarė 147,2 tūkst., arba 37,4 proc. mažiau nei pernai. Užsieniečių nakvynės sudarė 34,9 tūkst. ir sumažėjo 60,2 proc.

Numerių užimtumas viešbučiuose ir moteliuose 2021 m. kovą sudarė 15,1 proc. ir, palyginti su pernai, sumažėjo 7,9 procentinio punkto, vietų užimtumas sudarė 10,4 proc. ir sumažėjo 6,8 procentinio punkto.

Bendroji žemės ūkio produkcija

Išankstiniais duomenimis, 2021 m. I ketvirčio bendrosios žemės ūkio produkcijos indeksas, palyginti su 2020 m. I ketvirčiu  sumažėjo  4,5  proc., o bendroji žemės ūkio produkcija 2021 m. I ketvirtį to meto kainomis sudarė 224,7 mln. Eurų.


Daugiau

Socialinė apsauga

2020 metais, palyginti su 2019 m., socialinių paslaugų asmens namuose gavėjų (įskaitant pagalbos pinigų gavėjus) skaičius padidėjo 0,9 tūkst. asmenų (4,4 proc.) ir sudarė 21,3 tūkst. gavėjų.

2020 metais dienos centruose lankėsi ir įvairias socialines paslaugas gavo 27 tūkst. pensinio amžiaus asmenų (2019 m. – 25,5 tūkst.) ir 20,7 darbingo amžiaus asmenų ir vaikų su negalia (2019 m. – 18,8 tūkst.).

2020 m. pabaigoje vaikų globos namuose gyveno 1 tūkst. vaikų (2019 m. pabaigoje – 1,2 tūkst.), bendruomeniniuose vaikų globos namuose – 0,8 tūkst. vaikų, šeimynose – 0,3 tūkst. globotinių.

2020 m. pabaigoje senelių globos įstaigose buvo 6,3 tūkst. gyventojų (2019 m. pabaigoje – 6,4 tūkst.), globos įstaigose suaugusiems neįgaliesiems – 6 tūkst. gyventojų (2019 m. – 6,3 tūkst.), savarankiško gyvenimo namuose seneliams ir suaugusiems neįgaliesiems – 0,6 tūkst. gyventojų.


Teisėsaugos institucijų teisės specialistai ir apsaugos darbuotojai
 

2020 m. pabaigoje Lietuvos teismuose (be Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo) dirbo 701 teisėjas, iš jų 460 (65,6 proc.) – moterys.

2020 m. pabaigoje šalyje buvo 2 254 advokatai, 239 notarai ir 114 antstolių, prokuratūrose dirbo 644 prokurorai. Policijoje dirbo 7,8 tūkst. policijos pareigūnų, iš jų 3,2 tūkst. (40 proc.) – moterys.


Daugiau

Mirtingumas

Lietuvoje 2020 m. mirė 43 547 žmonės (21,3 tūkst. vyrų ir 22,2 tūkst. moterų). Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau kaip pusė, t. y. 52,7 proc. visų mirusiųjų,  nuo piktybinių navikų – 18,9 proc., dėl išorinių mirties priežasčių – 5,8 proc., nuo COVID-19 ligos – 5,2 proc., o nuo virškinimo sistemos ligų – 5 proc. visų mirusiųjų.


Socialinė apsauga

Grynosios (neto) socialinės apsaugos išlaidos 2019 m.  sudarė 7,8 mlrd. EUR ir palyginti su 2018 m., padidėjo 10,8 proc. 2019 m. grynųjų (neto) socialinės apsaugos išlaidų lyginamoji dalis sudarė 16,1 proc. BVP (2018 m. – 15,6 proc.).


Augalininkystė

2020 m. vaisių ir uogų derlius siekė 74,6 tūkst. t, obuoliai sudarė apie 80 % viso jų derliaus.


Daugiau

Energetika

Kelių  transporto dyzelino ištekliai 2021 m. vasarį, palyginti su  2020 m. vasariu, sumažėjo  9,4 proc., automobilių benzino ir suskystintų naftos dujų ištekliai – atitinkamai 14,8 ir 22,8 proc. Žalios naftos ištekliai sumažėjo 36,9  proc. Elektros energijos ištekliai minimu laikotarpiu padidėjo 2,8 proc., gamtinių dujų – 17,7proc.


Daugiau

Gyvulininkystės produktų gamyba

2021 m. balandžio 1 d., palyginti su 2020 m. balandžio 1 d.,  ūkininkų ir šeimos ūkiuose bei žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse pieno primilžis padidėjo 1 proc., mėsos gamyba (gyvuoju svoriu) sumažėjo 12 proc., surinkta kiaušinių  –  9 proc.


Socialinė apsauga

2020 metais vidutinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija buvo 376,49 EUR arba 32 EUR (9,3 proc.) didesnė nei 2019 metais.

2020 metais, palyginti su 2019 m., vidutinis valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjų skaičius padidėjo 4,8 tūkst. asmenų (0,8 proc.) ir sudarė 600,8 tūkst.


Veikiantys ūkio subjektai

2021 m. pradžioje Lietuvoje buvo 128 601 vietos vienetas;  iš jų 48 737 veikė Sostinės regione, 79 864– Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

2021 m. pradžioje ketvirtadalis (26 proc.) visų Lietuvoje veikusių vietos vienetų vykdė didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklą ir beveik po dešimtadalį vykdė kitą aptarnavimo veiklą bei profesinę, mokslinę ir techninę veiklą (po 9 proc.).


Profesinis mokymasis

2020-2021 mokymo metams į profesines mokyklas priimta 13,1 tūkst. mokinių (iš viso mokėsi 27,5 tūkst.).

2020 metais profesinėse mokyklose daugiausia mokinių mokėsi inžinerijos ir inžinerinės profesijos programoje 7,2  tūkst., paslaugų asmenims programoje 6,7  tūkst., architektūros ir statybos  programose  4,0 tūkst., verslo ir administravimo programose 1,8 tūkst. (2019 m. 2,8 tūkst.).


Daugiau

Kultūra

2020 m. šalyje veikė 106 muziejai, kuriuose per praėjusius metus muziejuose apsilankė 2,8 mln. lankytojų, arba 2 751 tūkst. (49,2 proc.) mažiau nei 2019 m.

Per 2020 m. kino teatruose apsilankė 1,6 mln. žiūrovų. Vienas gyventojas per metus kine lankėsi vidutiniškai 0,6 karto. Kino teatrų pajamos už parduotus bilietus per metus sumažėjo nuo 21,6 mln. EUR iki 8,6 mln. EUR, arba 60,1 proc.

2020 metais šalyje veikė 49 teatrai, iš jų 13 – valstybinių, 36 – nevalstybiniai. Palyginus su 2019 metais valstybinių ir nevalstybinių teatrų žiūrovų skaičius krito 61,7 proc. 2020 m. 7 valstybinės koncertinės organizacijos šalyje ir užsienyje surengė 335 koncertus. 2020 metais Lietuvoje į valstybinių koncertinių organizacijų koncertus atėjo 179 tūkst. klausytojų.

Nuolatos šalies archyvuose daugėja fotodokumentų. 2020 m. jų buvo 438,2 tūkst. vienetų, kai 2019 m. 425,4 tūkst.


Daugiau

Transportas ir ryšiai

2021 m. kovo mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 56,7 tūkst. keleivių – tai 72 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

2021 m. kovo mėn. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 4,4 mln. tonų ir, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 17,8 proc.

Valdžios sektoriaus finansai

Patikslintais duomenimis 2020 m. IV ketvirtį valdžios sektoriaus biudžeto deficitas sudarė 1763,5 mln. eurų.

Patikslintais duomenimis 2020 m. valdžios sektoriaus biudžeto deficitas sudarė 3598,3 mln. eurų.

Patikslintais duomenimis 2020 m. valdžios sektoriaus biudžeto deficitas sudarė 3598,3 mln. eurų., skola 2020 m. pabaigoje - 23060,5 mln. eurų.


Daugiau

Atleisti ir priimti darbuotojai

2021 m. kovą šalies ūkyje atleista 37,1 tūkst. darbuotojų – 6,8 tūkst. daugiau nei vasarį, priimta 43,3 tūkst. darbuotojų (11,4 tūkst. daugiau).

Priimtų darbuotojų skaičius, palyginti su 2020 m. kovu padidėjo 15,4 %.


Mirusieji per mėnesį pagal priežastis

Vasario  mėnesį užregistruotos 3 722 nuolatinių Lietuvos gyventojų mirtys. Didžioji dalis jų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (1 788 mirtys –  48 proc.), nuo piktybinių navikų (569 mirtys –  15,3 proc.) ir  nuo COVID-19 (568 mirtys –  15,3 proc.).


Prieglobsčio prašytojai

Prieglobsčio prašytojų skaičius 2021 m. vasarį, palyginti su 2021 m. sausiu, sumažėjo beveik 0,8 karto – sulaukta 35 prašymų.


Daugiau

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2021 m. balandžio mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 787,7 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 7,5 tūkst. mažiau negu šių metų pradžioje.

2021 m. sausio–kovo mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

 • gimė 5 266 gyvi kūdikiai, tai 196 kūdikiais (3,6 proc.) mažiau;
 • mirė 12 707 asmenys, arba 2 521 žmogumi (24,7 proc.) daugiau;
 • susituokė 784 poromis mažiau ir išsituokė 278 poromis mažiau;
 • emigravo 8 348 nuolatiniai gyventojai, tai 1 708 asmenimis (25,7 proc.) daugiau;
 • imigravo 8 272 žmonės, tai 2 482 asmenimis (1,3 karto) mažiau.

2021 m. sausio–kovo mėn., 52,3 proc. visų į Lietuvą imigravusių asmenų sudarė grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Darbo sąnaudos (kasmetinis vertinimas)

2020 m. vidutinės mėnesinės darbo sąnaudos pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse sudarė 1 472 EUR ir, palyginti su 2019 m., padidėjo 6,5 proc. (90 EUR).


Daugiau

Bendrasis mokyklinis ugdymas

 • 2020–2021 mokslo metų pradžioje, mokymo įstaigose, teikiančiose ugdymą pagal bendrojo ugdymo programas mokėsi 327  tūkst. mokinių.
 • 2020 m. rudenį į pirmą klasę atėjo 27,9  tūkst. vaikų, arba 1,9 tūkst. (6 proc.) mažiau nei 2019 m.
 • 2020 m. bendrojo ugdymo mokyklose pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 25,5 tūkst. mokinių (2019 m. – 24,8 tūkst.), brandos atestatus – 20,4 tūkst. abiturientų (2019 m. 21,5 tūkst.).
 • 2020–2021 mokslo metų pradžioje bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 28 tūkst. mokytojų ir mokyklos vadovų, arba 0,6 tūkst. (2,2 proc.) mažiau nei 2019–2020 mokslo metais.

Daugiau

Ištuokos

2020 m. buvo įregistruota 7,5 tūkst. ištuokų. Ištuokų skaičius, palyginti su 2019 m., sumažėjo – 1,1 tūkst. (13 proc.). Pernai 100 santuokų teko 49,3 ištuokos (2019 m. – 44,5).

Švietimas ir gyventojų išsilavinimas

2020 m. pabaigoje šalyje veikė 716 ikimokyklinio ugdymo įstaigų  (mieste – 635, kaime – 82) ir 457-oje bendrojo ugdymo mokykloje įsteigtos ikimokyklinio ugdymo grupės.

2020 m. pabaigoje pagal ikimokyklinio ugdymo programas buvo ugdoma  122,6 tūkst. vaikų.

2020 m. šalyje buvo 155 nevalstybinės  ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurias lankė  9,1 tūkst. vaikų, arba 5,8 proc. vaikų daugiau nei 2019 m.


Daugiau

Minimalioji mėnesinė alga

2021 m. balandžio mėn. minimalioji mėnesinė alga – 642 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,93 EUR.


Daugiau

Mirtingumas

2020 m. mirė 43,6 tūkst. žmonių. Mirusių skaičius, palyginti su 2019 m., padidėjo 5,3 tūkst., arba 13,8 proc.

2020 m. 77,2 proc. visų mirusiųjų buvo 65 metų ir vyresnio amžiaus (66,5 proc. vyrų ir 87,5 proc. moterų), 22,5 proc. – 15–64 metų amžiaus asmenys (33,2 proc. vyrų ir 12,3 proc. moterų).

Energetika

Kelių  transporto dyzelino ištekliai 2021 m. sausį, palyginti su  2020 m. sausiu, sumažėjo  0,9 proc., automobilių benzino ir suskystintų naftos dujų ištekliai – atitinkamai 22,8 ir 24,6 proc. Žalios naftos ištekliai sumažėjo 25 proc. Elektros energijos ištekliai minimu laikotarpiu padidėjo 5,9 proc., gamtinių dujų  –  24,5 proc.


Daugiau

 

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2021 m. vasario mėn., palyginti su 2020 m. vasario mėn., padidėjo 1,6 proc. Augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 6 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – sumažėjo 4,6 proc.

Nelegalus nepilnamečių darbas

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2020 m. nelegaliai (neteisėtai) dirbo 36 asmenys, neturintys 18 metų, t. y. nelegaliai (neteisėtai) dirbę nepilnamečiai asmenys sudarė 2,01 proc. visų nustatytų nelegaliai (neteisėtai) dirbusių asmenų.


Daugiau

Transportas ir ryšiai

2021 m. sausio mėnesį geležinkelių transportu vežta 160,8 tūkst. keleivių – tai 61,7 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2021 m. vasario mėnesį geležinkelių transportu vežta 3,6 mln. tonų krovinių – tai 6,5 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2021 m. vasario mėnesį pirmą kartą šalyje įregistruota 8,8 tūkst. lengvųjų automobilių – tai 38,9 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.


Daugiau

Prašantys prieglobsčio asmenys

Prieglobsčio prašytojų skaičius 2021 m. sausį, palyginti su 2020 m. gruodžiu, padidėjo 1 vienetu – sulaukta 44 prašymų.

Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokyčiai

2020 m. IV ketvirtį, palyginti su trečiuoju ketvirčiu, labiausiai –14,4 proc. – padidėjo transportavimo vamzdynais, valymo veiklos – 11,2 proc., nuomos ir išperkamosios nuomos – 9,8 proc., o sumažėjo oro transporto – 29 proc., apgyvendinimo veiklos – 7,6 proc. ir architektūros ir inžinerijos veiklos; techninio tikrinimo ir analizės – 6,8 proc. paslaugų kainos.

Per metus (2020 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu) labiausiai pabrango duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos; interneto vartų paslaugų veiklos – 10,1 proc. ir nuomos ir išperkamosios nuomos – 9 proc. bei kitos pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veiklos – 7,5 proc. – kainos. Labiausiai sumažėjo oro transporto – 13,9 proc., valymo veiklos – 14,4 proc. bei telekomunikacijų – 11 proc. paslaugų kainos.


Daugiau

Gyventojai

Sausio  mėnesį užregistruotos 4 977 nuolatinių Lietuvos gyventojų mirtys. Didžioji dalis jų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (2 165 mirtys –  43,5 proc.), COVID-19 (1 270 mirčių –  25,5 proc.) ir  nuo piktybinių navikų (623 mirtys – 12,8 proc.) .


Daugiau

Santuokos

2020 m. buvo įregistruota 15,3 tūkst. santuokų. Santuokų skaičius, palyginti su 2019 m., sumažėjo 4,2 tūkst. (21,6 proc.).

Įmonių finansiniai rodikliai

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį šalies nefinansinių įmonių pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudarė 26,6 mlrd. EUR, arba jos buvo 5,4 proc. didesnės nei ankstesnį ketvirtį ir 2,8 proc. didesnės nei praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį.

Ketvirtąjį 2020 m. ketvirtį nefinansinės įmonės uždirbo 1,6 mlrd. EUR ikimokestinio pelno. Įmonių ikimokestinis pelnas, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 3,1 proc., o palyginti su 2020 m. ankstesniu ketvirčiu, – 18,1 proc.

Nuo 2021 m. informacija apie įmonių finansinius rodiklius nebus rengiama.

Žemės ūkis

Labiausiai išaugo, palyginti su 2019 m., paskerstų avių skaičius, 2020 m. jis buvo 21 proc. didesnis ir sudarė 10,139 tūkst. avių, kurių skerdenos svoris buvo 0,186 tūkst. tonų.

Labiausiai sumažėjo, palyginti su 2019 m.,  paskerstų jaunų galvijų skaičius, 2020 m. jis buvo 41 proc. mažesnis ir sudarė 0,859 tūkst. jaunų galvijų, kurių skerdenos svoris buvo 0,144 tūkst. tonų.


Daugiau

Darbo užmokestis

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 1512,3 EUR ir, palyginti su 2020 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 4,7 proc.

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 960,5 EUR ir, palyginti su 2020 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 4,2 proc.

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį realusis darbo užmokestis, palyginti su 2020 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) padidėjo 4 proc.


Daugiau

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2021 m. kovo mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 790 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 5,1 tūkst. mažiau negu šių metų pradžioje.

2021 m. sausio–vasario mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

 • gimė 3 302 gyvi kūdikiai, tai 429 kūdikiais (11,5 proc.) mažiau;
 • mirė 8 721 asmuo, arba 2 106 žmonėmis (31,8 proc.) daugiau;
 • susituokė 799 poromis mažiau ir išsituokė 183 poromis mažiau;
 • emigravo 5 016 nuolatinių gyventojų, tai 39 asmenimis (0,8 proc.) daugiau;
 • imigravo 5 304 žmonės, tai 2 319 asmenų (1,4 karto) mažiau.

2021 m. sausio–vasario mėn., 53 proc. visų į Lietuvą imigravusių asmenų sudarė grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2020 m. trečiuoju ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 4,2 tūkst. (0,3 proc.): viešajame sektoriuje – 4 tūkst. (1,1 proc.), privačiajame sektoriuje – 0,2 tūkst. (0,0 proc.).


Daugiau

Darbo užmokestis

Vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 9,12 EUR, arba 8,3 proc. daugiau nei 2020 m. III ketvirtį: viešajame sektoriuje – 10,13 EUR (12,8 proc. daugiau), privačiajame – 8,66 EUR (5,9 proc. daugiau).


Daugiau

Augalininkystė

2020 m. rapsų derlius buvo 40 proc. didesnis negu 2019 m. –  966,6 tūkst. tonų.

2020 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo lauko daržovių (3 proc.), cukrinių runkelių (5 proc.) ir bulvių (11 proc.) derlius  ir sudarė atitinkamai 205,4, 948,5  ir 299,8 tūkst. tonų.


Daugiau

Minimalioji mėnesinė alga

2021 m. kovo mėn. minimalioji mėnesinė alga – 642 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,93 EUR.


Daugiau

Gyvulininkystė

2021 m. sausio 1 d. duomenimis, šalyje buvo auginama 629,5 tūkst. galvijų (per metus jų sumažėjo 0,8 proc.), 232,9 tūkst. melžiamų karvių (sumažėjo 3,3 proc.), 140,6 tūkst. avių (sumažėjo 7,6 proc.) ir 555,2 tūkst. kiaulių (per metus jų padidėjo 0,8 proc.).

Galvijų skerdimas (įskaitant jų išvežimą ir įvežimą) prognozuojama 2022 m., palyginti su 2021 m., sumažės 13,8 proc.

Kiaulių skerdimas (įskaitant jų išvežimą ir įvežimą) prognozuojama 2022 m. I–II ketv. išliks toks pats, kaip ir 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Socialinė apsauga

2020 m., palyginti su 2019 m., išlaidos išmokoms vaikams padidėjo 171,9 mln. EUR (45,7 proc.) ir sudarė 548 mln. EUR.

2020 m., palyginti su 2019 m., išlaidos socialinei išmokai sumažėjo 4,7 mln. EUR (7,5 proc.) ir sudarė 58,6 mln. EUR. Šios išmokos gavėjų skaičius per metus sumažėjo 8,6 tūkst.

2020 m., palyginti su 2019 m., išlaidos kompensacijoms už būsto šildymą ir išlaidas vandeniui sumažėjo 5,3 mln. EUR (28,7 proc.) ir sudarė 13,1 mln. EUR.

2020 m., palyginti su 2019 m., nemokamai maitinamų mokinių skaičius ir išlaidos nemokamam mokinių maitinimui išaugo apie 1,5 karto ir sudarė atitinkamai 69,7 tūkst. ir 19,7 mln. EUR.

Materialinės investicijos

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 2,4 mlrd. EUR, ir palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis padidėjo 8,4 proc.

2020 m. materialinės investicijos šalyje sudarė 7 mlrd. EUR ir, palyginti su 2019 m., sumažėjo 2,1 proc.

Energetika

Suskystintų naftos dujų ištekliai 2020 m. gruodį, palyginti su  2019 m. gruodžiu,  sumažėjo 11,7 proc., automobilių benzino ir kelių  transporto dyzelino ištekliai – po 14,3 proc. Žalios naftos ištekliai sumažėjo 27,7 proc.; elektros energijos ištekliai padidėjo 5,8 proc., gamtinių dujų – 8 proc.


Daugiau

Vidutinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija

Vidutinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija 2020 m. IV ketv. buvo 376,4 EUR, arba 9,3 proc. didesnė nei 2019 m. IV ketv.

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2021 m. sausį, palyginti su 2020 m. sausiu, padidėjo 0,9 proc. Augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 6,2 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų sumažėjo 6,2 proc.


Daugiau

Laisvos darbo vietos

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį Sostinės regione laisvų darbo vietų buvo 8,7 tūkst., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jų buvo mažiau – 6,9 tūkst. Laisvų darbo vietų ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, sumažėjo abiejuose regionuose, Sostinės regione – 1 tūkst. (10,1 proc.), Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 1,8 tūkst. (20,4 proc.).

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį laisvų darbo vietų lygis, palyginti su trečiuoju 2020 m. ketvirčiu, abiejuose regionuose sumažėjo – Sostinės regione 0,2 procentinio punkto ir sudarė 1,6 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 0,3 procentinio punkto ir sudarė 0,9 proc.


Daugiau

 

Transportas ir ryšiai

2021 m. sausį į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 52,6 tūkst. keleivių – tai 88,4 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

2021 m. sausį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 4,5 mln. tonų ir, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 15,2 proc.


Daugiau

Žemės ūkis

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 15,9 proc., žemės ūkio investicijoms panaudotų prekių kainos padidėjo 2,8 proc.


Užimtumas ir nedarbas

Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 2020 m., palyginti su 2019 m., 20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis sumažėjo 1,5 procentinio punkto ir siekė 76,7 proc., šios amžiaus grupės gyventojų nedarbo lygis padidėjo 2,3 procentinio punkto ir siekė 8,7 proc.

Užimtų gyventojų skaičius 2020 m., palyginti su 2019 m., labiausiai padidėjo finansinėje ir draudimo veikloje (5,6 tūkst.), sumažėjo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veikloje (11,4 tūkst.) bei prekyboje (11,3 tūkst.).


Daugiau

Atleisti ir priimti darbuotojai

2021 m. sausį šalies ūkyje atleista 31,7 tūkst. darbuotojų – 10,4 tūkst. mažiau nei gruodį, priimta 35,2 tūkst. darbuotojų (5,9 tūkst. daugiau).

Priimtų darbuotojų skaičius, palyginti su 2020 m. sausiu sumažėjo 35,3 %.


Migracija

Prieglobsčio prašytojų skaičius 2020 m. gruodį, palyginti su 2020 m. lapkričiu, sumažėjo beveik 1,5 karto – sulaukta 43 prašymų.


Daugiau

Mėnesinis mirtingumas

Gruodžio mėnesį užregistruotos 5 831 nuolatinių Lietuvos gyventojų mirtis. Didžioji dalis jų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (2 605 mirtys –  44,7 proc.), COVID-19 (1 471 mirtis – 25,2 proc.) ir  nuo piktybinių navikų (747 mirtys –  12,8 proc.).


Daugiau

Užimtumas ir nedarbas

Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį daugiausia gyventojų dirbo pramonėje – 236,7 tūkst. (17,5 proc. visų dirbančių gyventojų), ir prekyboje – 211,8 tūkst. (15,7 proc.).

20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis buvo 76,4 proc. ir, palyginti su trečiuoju šių metų ketvirčiu, padidėjo 0,9 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 2 procentiniais punktais.

To paties amžiaus gyventojų nedarbo lygis sudarė 9,3 proc., palyginti su trečiuoju šių metų ketvirčiu, jis sumažėjo 0,2 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu, padidėjo 2,9 procentinio punkto.


Daugiau

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2021 m. vasario mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 792,2 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 3 tūkst. mažiau negu šių metų pradžioje.

2021 m. sausio mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

 • gimė 1 678 gyvi kūdikiai, tai 245 kūdikiais (12,7 proc.) mažiau;

 • mirė 4 981 asmenų, arba 1 453 žmonėmis (41,2 proc.) daugiau;

 • susituokė 125 poromis mažiau ir išsituokė 28 poromis mažiau;

 • emigravo 2 522 nuolatiniai gyventojai, tai 326 asmenimis (11,4 proc.) mažiau;

 • imigravo 2 805 žmonės, tai 1 008 asmenimis (26,4 proc.) mažiau.

2021 m. sausio mėn., 58 proc. visų į Lietuvą imigravusių asmenų sudarė grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau

Žemės ūkis

2020 m. grūdų derlius buvo 25,6 proc. didesnis negu 2019 m. –  6 mln. 918,6 tūkst. tonų.

Derliaus padidėjimą lėmė 23,8 proc. išaugęs derlingumas ir 0,8 proc. didesnis pasėlių plotas.


Daugiau

Minimali mėnesine alga

2021 m. vasario mėn. minimalioji mėnesinė alga – 642 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,93 EUR.


Daugiau

  
   
Archyvas