2016 m. aplinkosaugos ir aplinkai palankių produktų sektoriaus sukurta pridėtinė vertė sudarė 2,6 proc. BPV.

Valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidos aplinkos apsaugai sudarė 2,8 proc. visų išlaidų.

Daugiau

2018 m. lapkričio mėn. prekių eksportuota už 2,65 mlrd. EUR, importuota – už 2,79 mlrd. EUR.

Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,59 mlrd. EUR.

Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,14 mlrd. EUR.

2018 m. spalio mėn. daugiausia prieglobsčio prašančių asmenų buvo iš Tadžikijos.

Daugiau

Ekonominių vertinimų rodiklis 2018 m. gruodžio mėn. buvo 4 ir, palyginti su lapkričio mėn., sumažėjo 1 procentiniu punktu.

Prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4, statybos – 2, vartotojų ir paslaugų sektoriaus – 1 procentiniu punktu.

Pramonės pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė.

Daugiau

2019 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje buvo 232 729 įregistruoti ūkio subjektai, iš kurių 105 093 – veikiantys.

2019 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje veikė 10 209 individualiosios įmonės.

Daugiau

Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 15,5 mlrd. EUR, arba 35,1 proc. BVP.

Lietuvos sukauptosios tiesioginės investicijos užsienyje 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 3,7 mlrd. EUR.

Daugiau

Nuo 2019 m. sausio 1 d. minimalioji mėnesinė alga – 555 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,39 EUR, bazinės socialinės išmokos dydis – 38 EUR.

Daugiau

2017 m. pabaigoje Lietuvoje 905,4 tūkst. asmenų gavo bent vienos rūšies pensiją, pensijų gavėjų dalis sudarė 32,2 proc. šalies gyventojų.

2017 m. išlaidos visoms pensijoms sudarė 2835,5 mln. EUR, arba 7,2 proc. daugiau nei 2016 m.

2017 m. išlaidos visoms pensijoms sudarė 6,7 proc. BVP.

2017 m. socialinės apsaugos išlaidos sudarė 6,4 mlrd. EUR ir, palyginti su 2016 m., padidėjo 6,6 proc.

2017 m. socialinės apsaugos išlaidos sudarė 15,1 proc. BVP.

Vieno šalies gyventojo socialinei apsaugai 2017 m. buvo išleista 2 254 EUR, arba 169 EUR (8,1 proc.) daugiau nei 2016 m.

Daugiau