Augalininkystė

2020 m. rapsų derlius buvo 40 proc. didesnis negu 2019 m. –  966,6 tūkst. tonų.

2020 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo lauko daržovių (3 proc.), cukrinių runkelių (5 proc.) ir bulvių (11 proc.) derlius  ir sudarė atitinkamai 205,4, 948,5  ir 299,8 tūkst. tonų.


Daugiau

Minimalioji mėnesinė alga

2021 m. kovo mėn. minimalioji mėnesinė alga – 642 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,93 EUR.


Daugiau

Gyvulininkystė

2021 m. sausio 1 d. duomenimis, šalyje buvo auginama 629,5 tūkst. galvijų (per metus jų sumažėjo 0,8 proc.), 232,9 tūkst. melžiamų karvių (sumažėjo 3,3 proc.), 140,6 tūkst. avių (sumažėjo 7,6 proc.) ir 555,2 tūkst. kiaulių (per metus jų padidėjo 0,8 proc.).

Galvijų skerdimas (įskaitant jų išvežimą ir įvežimą) prognozuojama 2022 m., palyginti su 2021 m., sumažės 13,8 proc.

Kiaulių skerdimas (įskaitant jų išvežimą ir įvežimą) prognozuojama 2022 m. I–II ketv. išliks toks pats, kaip ir 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Socialinė apsauga

2020 m., palyginti su 2019 m., išlaidos išmokoms vaikams padidėjo 171,9 mln. EUR (45,7 proc.) ir sudarė 548 mln. EUR.

2020 m., palyginti su 2019 m., išlaidos socialinei išmokai sumažėjo 4,7 mln. EUR (7,5 proc.) ir sudarė 58,6 mln. EUR. Šios išmokos gavėjų skaičius per metus sumažėjo 8,6 tūkst.

2020 m., palyginti su 2019 m., išlaidos kompensacijoms už būsto šildymą ir išlaidas vandeniui sumažėjo 5,3 mln. EUR (28,7 proc.) ir sudarė 13,1 mln. EUR.

2020 m., palyginti su 2019 m., nemokamai maitinamų mokinių skaičius ir išlaidos nemokamam mokinių maitinimui išaugo apie 1,5 karto ir sudarė atitinkamai 69,7 tūkst. ir 19,7 mln. EUR.

Materialinės investicijos

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 2,4 mlrd. EUR, ir palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis padidėjo 8,4 proc.

2020 m. materialinės investicijos šalyje sudarė 7 mlrd. EUR ir, palyginti su 2019 m., sumažėjo 2,1 proc.

Energetika

Suskystintų naftos dujų ištekliai 2020 m. gruodį, palyginti su  2019 m. gruodžiu,  sumažėjo 11,7 proc., automobilių benzino ir kelių  transporto dyzelino ištekliai – po 14,3 proc. Žalios naftos ištekliai sumažėjo 27,7 proc.; elektros energijos ištekliai padidėjo 5,8 proc., gamtinių dujų – 8 proc.


Daugiau

Vidutinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija

Vidutinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija 2020 m. IV ketv. buvo 376,4 EUR, arba 9,3 proc. didesnė nei 2019 m. IV ketv.

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2021 m. sausį, palyginti su 2020 m. sausiu, padidėjo 0,9 proc. Augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 6,2 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų sumažėjo 6,2 proc.


Daugiau

Laisvos darbo vietos

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį Sostinės regione laisvų darbo vietų buvo 8,7 tūkst., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jų buvo mažiau – 6,9 tūkst. Laisvų darbo vietų ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, sumažėjo abiejuose regionuose, Sostinės regione – 1 tūkst. (10,1 proc.), Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 1,8 tūkst. (20,4 proc.).

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį laisvų darbo vietų lygis, palyginti su trečiuoju 2020 m. ketvirčiu, abiejuose regionuose sumažėjo – Sostinės regione 0,2 procentinio punkto ir sudarė 1,6 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 0,3 procentinio punkto ir sudarė 0,9 proc.


Daugiau

 

Transportas ir ryšiai

2021 m. sausį į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 52,6 tūkst. keleivių – tai 88,4 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

2021 m. sausį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 4,5 mln. tonų ir, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 15,2 proc.


Daugiau

Žemės ūkis

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 15,9 proc., žemės ūkio investicijoms panaudotų prekių kainos padidėjo 2,8 proc.


Užimtumas ir nedarbas

Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 2020 m., palyginti su 2019 m., 20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis sumažėjo 1,5 procentinio punkto ir siekė 76,7 proc., šios amžiaus grupės gyventojų nedarbo lygis padidėjo 2,3 procentinio punkto ir siekė 8,7 proc.

Užimtų gyventojų skaičius 2020 m., palyginti su 2019 m., labiausiai padidėjo finansinėje ir draudimo veikloje (5,6 tūkst.), sumažėjo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veikloje (11,4 tūkst.) bei prekyboje (11,3 tūkst.).


Daugiau

Atleisti ir priimti darbuotojai

2021 m. sausį šalies ūkyje atleista 31,7 tūkst. darbuotojų – 10,4 tūkst. mažiau nei gruodį, priimta 35,2 tūkst. darbuotojų (5,9 tūkst. daugiau).

Priimtų darbuotojų skaičius, palyginti su 2020 m. sausiu sumažėjo 35,3 %.


Migracija

Prieglobsčio prašytojų skaičius 2020 m. gruodį, palyginti su 2020 m. lapkričiu, sumažėjo beveik 1,5 karto – sulaukta 43 prašymų.


Daugiau

Mėnesinis mirtingumas

Gruodžio mėnesį užregistruotos 5 831 nuolatinių Lietuvos gyventojų mirtis. Didžioji dalis jų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (2 605 mirtys –  44,7 proc.), COVID-19 (1 471 mirtis – 25,2 proc.) ir  nuo piktybinių navikų (747 mirtys –  12,8 proc.).


Daugiau

Užimtumas ir nedarbas

Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį daugiausia gyventojų dirbo pramonėje – 236,7 tūkst. (17,5 proc. visų dirbančių gyventojų), ir prekyboje – 211,8 tūkst. (15,7 proc.).

20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis buvo 76,4 proc. ir, palyginti su trečiuoju šių metų ketvirčiu, padidėjo 0,9 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 2 procentiniais punktais.

To paties amžiaus gyventojų nedarbo lygis sudarė 9,3 proc., palyginti su trečiuoju šių metų ketvirčiu, jis sumažėjo 0,2 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu, padidėjo 2,9 procentinio punkto.


Daugiau

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2021 m. vasario mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 792,2 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 3 tūkst. mažiau negu šių metų pradžioje.

2021 m. sausio mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

  • gimė 1 678 gyvi kūdikiai, tai 245 kūdikiais (12,7 proc.) mažiau;

  • mirė 4 981 asmenų, arba 1 453 žmonėmis (41,2 proc.) daugiau;

  • susituokė 125 poromis mažiau ir išsituokė 28 poromis mažiau;

  • emigravo 2 522 nuolatiniai gyventojai, tai 326 asmenimis (11,4 proc.) mažiau;

  • imigravo 2 805 žmonės, tai 1 008 asmenimis (26,4 proc.) mažiau.

2021 m. sausio mėn., 58 proc. visų į Lietuvą imigravusių asmenų sudarė grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau

Žemės ūkis

2020 m. grūdų derlius buvo 25,6 proc. didesnis negu 2019 m. –  6 mln. 918,6 tūkst. tonų.

Derliaus padidėjimą lėmė 23,8 proc. išaugęs derlingumas ir 0,8 proc. didesnis pasėlių plotas.


Daugiau

Minimali mėnesine alga

2021 m. vasario mėn. minimalioji mėnesinė alga – 642 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,93 EUR.


Daugiau

  
   
Archyvas