Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai (PKI) ir kainų pokyčiai

Nuo 2019 m. pirmojo ketvirčio pradėtas skaičiuoti dviejų naujų ekonominių veiklos rūšių – apgyvendinimo veiklos ir kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusios veiklos – paslaugų kainų indeksas (PKI).

Per metus (2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu) labiausiai padidėjo pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekamos veiklos (16,2 proc.) ir kitos pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veiklos (10,4 proc.) kainos. Labiausiai sumažėjo teisinės (22,3 proc.) ir leidybinės (14,3 proc.) veiklos kainos.

2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, labiausiai – 18,1 proc. – padidėjo oro transporto paslaugų kainos, apgyvendinimo paslaugų – 14,9 proc., o sumažėjo transportavimo vamzdynais paslaugų kainos – 8,5 proc., ir valymo veiklos – 4,9 proc.


Daugiau

Dalintis

Darbo užmokestis

2019 m. antrąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 1 278 EUR ir, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 2,1 proc.

2019 m. antrąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 811,5 EUR ir, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 1,9 proc.

2019 m. antrąjį ketvirtį realusis darbo užmokestis, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) padidėjo 0,3 proc.


Daugiau

Dalintis

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. rugsėjo mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 793,7 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 462 mažiau negu šių metų pradžioje.

Per 2019 m. sausį–rugpjūtį:

gimė 19 094 gyvi kūdikiai, arba 14 kūdikių (0,1 proc.) mažiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

mirė 26 161 asmuo, arba 857 žmonėmis (3,2 proc.) mažiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

susituokė 611 porų mažiau, o išsituokė 36 poromis daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

emigravo 26 463 nuolatiniai gyventojai, arba 4 487 asmenimis (20,4 proc.) daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

imigravo 33 068 žmonės, tai 12 739 asmenimis (1,6 karto) daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

dauguma (61,2 proc.) imigravusių – grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau

Dalintis

Darbo užmokestis ir darbo sąnaudos

2018 m. vidutinis metinis vieno gyvenančio, dirbančio ir neturinčio vaikų asmens neto darbo užmokestis sudarė 8 691 EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 10 proc. Du vaikus auginančių sutuoktinių, iš kurių tik vienas dirba, vidutinis metinis neto darbo užmokestis, pridėjus socialines išmokas šeimai ir vaikams,  sudarė 9 776 EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 13,4 proc.
Daugiau

Dalintis

Žemės ūkis

Vienas Lietuvos gyventojas 2018 m. suvartojo 109  kilogramus grūdų ir grūdų produktų – tai 11 kilogramų mažiau nei 2017 m.;  mėsos ir mėsos produktų buvo suvartota 99 kilogramai – 4 kilogramais daugiau.

Transportas ir ryšiai

2018 m. šalyje buvo registruota 1 mln. 431 tūkst. lengvųjų automobilių – tai 5,4 proc. daugiau nei  2017 m.  Lengvųjų automobilių skaičius, palyginti su 2017 m., labiausiai išaugo Marijampolės (7,1 proc.), Kauno (6 proc.), Vilniaus (5,9 proc.) ir Klaipėdos (5,5 proc.) apskrityse.

2019 m. antrąjį ketvirtį  televizijos abonentų skaičius buvo 672,4 tūkst. – tai  3,9 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu; iš jų kabelinės televizijos abonentų – 337,8 tūkst., arba 6,3 proc. mažiau.


Daugiau

Dalintis

Energetika

Automobilių benzino ištekliai 2019 m. birželį, palyginti su 2018 m. birželiu, padidėjo 23,5 proc., kelių transporto dyzelino – 10,6 proc., suskystintų naftos dujų ištekliai sumažėjo 4,2 proc.

Elektros energijos ištekliai padidėjo 9,9 proc., gamtinių dujų – 41,1 proc.


Daugiau

Dalintis

Žemės ūkio produktų supirkimas

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2019 m. liepą, palyginti su 2018 m. liepa, padidėjo 2,6 proc. Augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 2,7 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – 2,5 proc.

2019 m. liepą, palyginti su 2018 m. liepa, obuolių supirkta 95,6 proc. mažiau, o braškių – 54,6 proc. daugiau.

2019 m. liepą, palyginti su 2018 m. liepa, galvijų supirkta 18,3 proc., kiaulių – 17,5 proc. daugiau.


Daugiau

Dalintis

Namų ūkių pajamos

Vidutinės piniginės disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio nariui per mėnesį 2018 m. Sostinės regione buvo 613 EUR, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 429 EUR (šalyje – 482 EUR).

Gyventojų nuomone, minimali pinigų suma, reikalinga namų ūkiui, norint patenkinti įprastinius poreikius, 2018 m. vidutiniškai siekė 414 EUR vienam namų ūkio nariui per mėnesį.


Daugiau

Dalintis

Transportas ir ryšiai

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį visų rūšių transportu vežta  97,4 mln. keleivių – tai 1,6 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Keleivių vežimas jūrų transportu, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 28,8 proc., geležinkelių transportu – 9,2 proc., kelių transportu – 1,7 proc. Lietuvos oro linijų bendrovių lėktuvais vežta 35 proc. mažiau keleivių, vidaus vandenų transportu – 10,3 proc.

  • Pirmą kartą šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių skaičius 2019 m. liepą  sudarė 16,8 tūkst., arba 3,9 proc. mažiau nei 2018 m. liepą.

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį AB Lietuvos paštas gavo ir išsiuntė  5 mln. 870,2 tūkst. korespondencijos siuntų ir 59 tūkst. pašto siuntinių, arba atitinkamai 2,3 ir 6,5 proc. daugiau nei 2018 m. antrąjį ketvirtį.

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį viešojo judriojo telefono ryšio aktyvių abonentų skaičius sudarė 4 mln. 548,4 tūkst. – tai 0,8 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.

  • 2019 m. liepos mėn. įvyko 344 kelių eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės – žuvo 21, sužeista 431 žmogus. Įvyko 58 eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo vaikai; jų metu buvo sužeista 72  ir žuvo 2 vaikai. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 15 kelių eismo įvykių.

  • 2019 m. liepos mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 595,4 tūkst. keleivių – tai 3,2 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

  • 2019 m. liepos mėn. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 4,6 mln. tonų ir, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 5 proc.


Daugiau

Dalintis

Finansinė ir draudimo veikla

2018 m. komerciniai bankai uždirbo 441,1 mln. EUR grynųjų palūkanų pajamų (30,3 mln. EUR daugiau nei 2017 m.) ir 329,2 mln. EUR grynojo pelno (93,2 mln. EUR, arba 39 proc. daugiau nei 2017 m.).

Finansinės išperkamosios nuomos įmonių pajamos sudarė 79,7 mln. EUR (17,9 proc. daugiau nei 2017 m.). Šios įmonės uždirbo 27,6 mln. EUR grynojo pelno (2 proc. daugiau nei 2017 metais.).

2018 m. gyvybės draudimo rinkos bendra pasirašytų įmokų suma sudarė 293,8 mln. EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 8,3 proc. Ne gyvybės draudimo rinkos bendra pasirašytų įmokų suma siekė 768,7 mln. EUR, arba 14,2 proc. daugiau nei 2017 m.

2018 m. gyvybės draudimo įmonės uždirbo 18 mln. EUR grynojo pelno, t. y. 13 proc. mažiau nei 2017 m. Ne gyvybės draudimo įmonių grynasis pelnas siekė 22,8 mln. EUR ir, palyginti su 2017 m., padidėjo beveik 1,4 karto.


Daugiau

Dalintis

Užimtumas ir nedarbas

2019 m. antrąjį ketvirtį 20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo  lygis buvo 78,4 proc., nedarbo lygis – 6,3 proc. Daugiausia gyventojų dirbo pramonėje – 247,3 tūkst. (17,9 proc. visų dirbančių gyventojų) ir prekyboje – 233,6 tūkst. (16,9 proc.).


Daugiau

Dalintis

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2019 m. rugpjūčio mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 793,4 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 787 mažiau negu šių metų pradžioje.

Per 2019 m. sausį–liepą:

gimė 16 395 gyvi kūdikiai, arba 310 kūdikių (1,9 proc.) mažiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

mirė 23 243 asmenys, arba 637 žmonėmis (2,7 proc.) mažiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

susituokė 277 poromis mažiau, o išsituokė 22 poromis daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

emigravo 22 289 nuolatiniai gyventojai, arba 3 780 asmenų (20,4 proc.) daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

imigravo 28 350 žmonių, tai 10 679 asmenimis (1,6 karto) daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu;

dauguma (60,6 proc.) imigravusiųjų – grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau

Dalintis

Turizmas

Vietinių kelionių su nakvyne skaičius 2018 m., palyginti 2017 m., padidėjo 4,5 proc. ir sudarė 2,6 mln. kelionių. 2018 m. šalies gyventojo kelionė Lietuvoje vidutiniškai truko 2,7 nakvynės. Per vieną asmeninę kelionę Lietuvos gyventojas vidutiniškai išleido 73 EUR, per verslo kelionę – 84 EUR.

2018 m. vienadienių kelionių skaičius siekė 12 mln. ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 2,7 proc., vidutinės vienadienės kelionės išlaidos buvo 28 EUR.


Daugiau

Dalintis

  
   
Archyvas