Energijos suvartojimas namų ūkiuose

70,2 proc. visų namų ūkiuose naudojamų kuro ir energijos rūšių 2019 m. buvo sunaudota būstui šildyti, o karštam vandeniui ruošti ir maistui gaminti - atitinkamai 8,6 ir 6,7 proc. Elektros naudojimas apšvietimo ir bet kokiems kitiems būsto elektros prietaisams 2019 m. sudarė 14,5 proc. visų namų ūkiuose naudojamų kuro ir energijos rūšių.


Daugiau

Dalintis

Laisvos ir užimtos darbo vietos

2020 m. trečiąjį ketvirtį Sostinės regione laisvų darbo vietų buvo 9,7 tūkst., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione  – 8,7 tūkst. Laisvų darbo vietų trečiąjį ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, padaugėjo abiejuose regionuose – Sostinės regione – 0,6 tūkst. (6,1 proc.), Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 0,5 tūkst. (6,6 proc.).

2020 m. trečiąjį ketvirtį laisvų darbo vietų lygis, palyginti su antruoju 2020 m. ketvirčiu, Sostinės regione padidėjo 0,2 procentinio punkto ir sudarė 1,8 proc.,  Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 0,1 proc., ir sudarė 1,2 proc.


Daugiau

Dalintis

Transportas ir ryšiai

 • 2020 m. trečiąjį ketvirtį visų rūšių transportu vežta  64,7 mln. keleivių – tai 26,1 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Palyginti su 2019 m. trečiuoju ketvirčiu, 3,6 karto išaugo keleivių vežimas vidaus vandenų transportu. Augimą lėmė keleivių vežimas naujuoju maršrutu  iš Kauno į Nidą. Mažiau keleivių vežta Lietuvos oro linijų bendrovių lėktuvais – 82,2 proc., kelių transportu – 29,7 proc., jūrų transportu – 27,3 proc., ir geležinkelių transportu – 26,3 proc .

 • 2020 m. spalį geležinkelių transportu vežta 5 mln. tonų krovinių – tai 4,5 proc. daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

 • Pirmą kartą šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių skaičius 2020 m. spalį sudarė 14,2 tūkst. – 20,8 proc. mažiau nei 2019 m. spalį.

 • 2020 m. spalį į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 77,2 tūkst. keleivių – tai 87,6 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

 • 2020 m. spalį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 5,5 mln. tonų ir, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 15,5 proc.

 • 2020 m. spalį įvyko 279 kelių eismo įvykiai, tai 2,6 proc. daugiau nei 2019 m. spalį, 13 žmonių žuvo (31,6 proc. mažiau), 312 – sužeista (1 proc. mažiau).

 • 48-iuose kelių eismo įvykiuose nukentėjo vaikai – tai 37,1 proc. daugiau nei prieš metus; sužeisti 49 vaikai – 25,6 proc. daugiau.

 • Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 20 kelių eismo įvykių – tai 25 proc. daugiau; sužeisti 23 žmonės – tiek pat kaip ir 2019 m. spalį.


Žemės ūkis

2020 m. III ketvirtį žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 3,9 proc., žemės ūkio investicijoms panaudotų prekių kainos – 2 proc.


Daugiau

 

Dalintis

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos 2020 m. spalį, palyginti su rugsėju, padidėjo 0,3 proc.  Per metus (2020 m. spalį, palyginti su 2019 m. spaliu) visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos sumažėjo 9,2 proc.


Daugiau

Dalintis

Atleisti ir priimti darbuotojai

2020 m. spalį šalies ūkyje atleista 42,6  tūkst. darbuotojų – 8,8 tūkst. mažiau nei rugsėjį, priimta 48,6 tūkst. darbuotojų (16,8 tūkst. mažiau).

Priimtų darbuotojų skaičius, palyginti su 2019 m. spaliu  sumažėjo 5,2 %.


Daugiau

Dalintis

Materialinės investicijos

2019 m. išankstiniais duomenimis, šalies teritorijoje investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 9,1 mlrd. EUR, arba 13,4 proc. daugiau nei 2018 m.

Didžiausias investuotojų dėmesys tenka Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskritims. 2019  m. išankstiniais duomenimis, Vilniaus apskričiai tenka apie 40,2 proc. visų šalies investicijų, Kauno apskričiai – apie 18,5 proc., Klaipėdos – 17,1  proc. Mažiausiai investuojama į Tauragės apskritį – 1,4 proc., ir Utenos apskritį – 1,6 proc. visų investicijų.


Gyventojai ir socialinė statistika

Rugsėjo mėnesį užregistruotos  3 204 nuolatinių Lietuvos gyventojų mirtys. Didžioji dalis jų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (1 682 mirtys – 52,5 proc.), piktybinių navikų (694 mirtys – 21,7 proc.) ir dėl išorinių mirties priežasčių (184 mirtys – 5,7 proc.).


Prieglobsčio prašytojai

Prieglobsčio prašytojų skaičius 2020 m. rugsėjį, palyginti su 2020 m. rugpjūčiu, padidėjo 1 vienetu – sulaukta 29 prašymų.


Daugiau

Dalintis

Jūrinė žvejyba

2019 m. Lietuvos jūrinės žvejybos laivyno įmonės iš žvejybinės veiklos gavo 87,52 mln. EUR pajamų, iš kurių 97 proc. (84,56 mln. EUR) – už sužvejotą ir iškrautą žuvų produkciją. Didžioji dalis pajamų (81,66 mln. EUR, arba 93 proc.) gauta iš tolimuose regionuose žvejojančių okeaninės žvejybos įmonių. Baltijos jūroje ir jos priekrantėje žvejojančių įmonių pajamos iš žvejybos veiklos sudarė 5,89 mln. EUR. Bendrosios jūrinės žvejybos laivyno pajamos, palyginti su 2018 m., padidėjo 33 proc.

2019 m. Lietuvos žvejybinio laivyno išlaidos, neįskaitant ilgalaikio turto nusidėvėjimo, sudarė 79,04 mln. EUR, bendrosios žvejybos išlaidos siekė 89 mln. EUR ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 22 proc.

Jūrinės žvejybos laivyne 2019 m. dirbo vidutiniškai 458 darbuotojai.


Užimtumas ir nedarbas

Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 2020 m. trečiąjį ketvirtį daugiausia gyventojų dirbo pramonėje – 238,5 tūkst. (17,8 proc. visų dirbančių gyventojų) ir prekyboje – 215,8 tūkst. (16,1 proc.).

20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo  lygis buvo 75,5 proc. ir, palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu, sumažėjo 0,9 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu – 2,6 procentinio punkto.

To paties amžiaus gyventojų nedarbo lygis sudarė 9,5 proc., palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu, jis padidėjo 0,7 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu  –  3,3 procentinio punkto.


Daugiau

Dalintis

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2020 m. lapkričio mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 794,9 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 0,8 tūkst. daugiau negu šių metų pradžioje.

2020 m. sausio–spalio mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

 • gimė 20 806 gyvų kūdikiai, tai 2 796 kūdikiais (11,8 proc.) mažiau;
 • mirė 33 276 asmenys, arba 1 231 žmogumi (3,8 proc.) daugiau;
 • susituokė 3 962 poromis mažiau ir išsituokė 1 231 pora mažiau;
 • emigravo 28 335 nuolatiniai gyventojai, tai 3 056  asmenimis (12,1 proc.) daugiau;
 • imigravo 41 585 žmonės, tai 8 121 asmeniu (1,2 karto) daugiau.

2020 m. sausio–spalio mėn., 49,3 proc. visų į Lietuvą imigravusių asmenų sudarė grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau

Dalintis

Minimalioji mėnesinė alga

2020 m. lapkričio mėn. minimalioji mėnesinė alga – 607 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,72 EUR.


Daugiau

Dalintis

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas

2019 m. moterų ir vyrų mėnesinio bruto darbo užmokesčio skirtumas šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, sudarė 11,3 proc. ir, palyginti su 2018 m., sumažėjo 2,1 procentinio punkto. Sostinės regione moterų ir vyrų mėnesinio bruto darbo užmokesčio skirtumas, palyginti su 2018 m., sumažėjo 1 procentiniu punktu ir sudarė 12,9 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione sumažėjo 3,1 procentinio punkto ir sudarė 10,3 proc.


Daugiau

Dalintis

Moterų ir vyrų valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos atotrūkis metų pabaigoje

2019 m. moterų ir vyrų valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos atotrūkis metų pabaigoje buvo 16,7 procento arba 0,6 procentinio punkto mažesnis nei 2018 m.


Daugiau

Dalintis

Energetika

Automobilių benzino ištekliai 2020 m. rugpjūtį, palyginti su 2019 m. rugpjūčiu, padidėjo 6,9 proc., o suskystintų naftos dujų ir kelių transporto dyzelino ištekliai sumažėjo atitinkamai 12,8 ir 1 proc. Žalios naftos ištekliai sumažėjo 15,3 proc., elektros energijos – 2,6 proc., o gamtinių dujų ištekliai padidėjo 50,1 proc.


Daugiau

Dalintis

Gyvulininkystės produktų gamyba 2020 10 01

2020 m. spalio 1 d., palyginti su 2019 m. spalio 1 d.,  ūkininkų ir šeimos ūkiuose bei žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse mėsos gamyba (gyvuoju svoriu) sumažėjo 0,7 proc., kiaušinių surinkta 1 proc. mažiau, pieno primilžis sumažėjo 2 proc.

Žemės ūkio produktų supirkimas

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2020 m. rugsėjį, palyginti su 2019 m. rugsėju, padidėjo 0,8 proc.

Augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 3,2 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – sumažėjo 2,6 proc.


Daugiau

Dalintis

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Valstybės biudžeto asignavimams MTEP veiklai 2019 m. skirta 152,4 mln. EUR – tai 18,8 mln. EUR (14 proc.) daugiau nei 2018 m.

Daugiausia MTEP veiklai skiriama per aukštojo mokslo įstaigas: 2019 m. iš aukštojo mokslo bendrųjų lėšų – 95,5 mln. EUR (2018 m. – 76,5 mln. EUR).


Daugiau

Dalintis

Transportas ir ryšiai

 • 2020 m. rugpjūtį geležinkelių transportu vežta 365,7 tūkst. keleivių – tai 24,2 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

 • 2020 m. rugsėjį geležinkelių transportu vežta  5 mln. tonų krovinių – tai 9,1 proc. daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

 • Pirmą kartą šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių skaičius 2020 m. rugsėjį sudarė 15,4 tūkst. – tai 1,7 proc. daugiau nei 2019 m. rugsėjį.

 • 2020 m. rugsėjį  į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 100,2 tūkst. keleivių – tai 83,4 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

 • 2020 m. rugsėjį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 5,1 mln. tonų ir, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 14 proc.


Daugiau

Dalintis

Atleisti ir priimti darbuotojai

2020 m. rugsėjį šalies ūkyje atleista 51,4 tūkst. darbuotojų – 12 tūkst. mažiau nei rugpjūtį, priimta 65,4 tūkst. darbuotojų – 19,1 tūkst. daugiau.


Prašantys prieglobsčio asmenys

Prieglobsčio prašytojų skaičius 2020 m. rugpjūtį, palyginti su 2020 m. liepa, padidėjo beveik 1,3 karto – sulaukta 28 prašymų.


Daugiau

Dalintis

Rugpjūčio mėnesį užregistruotos 3 368 nuolatinių Lietuvos gyventojų mirtys. Didžioji jų dalis mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (1 792 mirtys – 53,2 proc.), nuo piktybinių navikų (735 mirtys – 21,8 proc.) ir dėl išorinių mirties priežasčių (199 mirtys – 5,9 proc.). Nuo koronaviruso (COVID-19) mirė 8 žmonės.


Daugiau

 

Dalintis

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2020 m. spalio mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 795,3 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 1,2 tūkst. daugiau negu šių metų pradžioje.

2020 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

 • gimė 18 740 gyvų kūdikių, tai 2 622 kūdikiais (12,3 proc.) mažiau;
 • mirė 29 711 asmenų, arba 731 žmogumi (2,5 proc.) daugiau;
 • susituokė 3 941 pora mažiau ir išsituokė 1 178 poromis mažiau;
 • emigravo 25 285 nuolatiniai gyventojai, tai 2 781 asmeniu (12,4 proc.) daugiau;
 • imigravo 37 500 žmonių, tai 7 753 asmenimis (1,3 karto) daugiau.

2020 m. sausio–rugsėjo mėn., 54,2 proc. visų į Lietuvą imigravusių asmenų sudarė grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau

Dalintis

Valdžios sektoriaus finansai

2019 m. valdžios sektoriaus pajamos iš mokesčių ir socialinių įnašų sudarė 14,7 mlrd. EUR.

2020 m. II ketvirtį valdžios sektoriaus biudžeto deficitas sudarė 663,3 mln. EUR.

Patikslintais duomenimis, 2019 m. valdžios sektoriaus biudžeto perteklius sudarė 130,7 mln. EUR.

Patikslintais duomenimis, 2019 m. valdžios sektoriaus biudžeto perteklius sudarė 130,7 mln. EUR, skola – 17,5 mlrd. EUR.


Daugiau

Dalintis

Augalininkystė

2019 m. pluoštinių kanapių plotas buvo 2,4 karto didesnis negu 2018 m. –  9,2 tūkst. ha. Pluoštui nuimta 6 tūkst., sėklai – 2,6 tūkst. ha.


Daugiau

Dalintis

  
   
Archyvas