Transportas ir ryšiai

  • 2020 m. rugpjūtį į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 212,4 tūkst. keleivių – tai 65,8 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
  • 2020 m. rugpjūtį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 4,9 mln. tonų ir, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 3,5 proc.

Daugiau

Dalintis

Atleisti ir priimti darbuotojai

2020 m. rugpjūtį šalies ūkyje atleista 63,3  tūkst. darbuotojų – 19,5 tūkst. daugiau nei liepą, priimta 46,4 tūkst. darbuotojų (6,7 tūkst. mažiau).

Priimtų darbuotojų skaičius, palyginti su 2019 m. rugpjūčiu sumažėjo 2,2 %.


Daugiau

Dalintis

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pajamos

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pardavimo pajamos 2020 II ketv. sudarė 225,9 mln. EUR., arba 11 proc. mažiau nei 2019 m. II ketvirtį.


Daugiau

Dalintis

Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai (PKI) ir kainų pokyčiai

2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, labiausiai – 23,2 proc. – padidėjo kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusios veiklos, apgyvendinimo veiklos – 7,2 proc., teisinės veiklos – 5,3 proc. kainos, o sumažėjo transportavimo vamzdynais – 10,7 proc., valymo veiklos – 10,1 proc., jūrų ir pakrančių vandens transporto – 4,8 proc., paslaugų kainos.

Per metus (2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu) labiausiai pabrango oro transporto paslaugų atliekama veikla – 20,3 proc., teisinė veikla – 7,9 proc., bei apsaugos ir tyrimo veikla – 6,2 proc. Labiausiai sumažėjo transportavimo vamzdynais – 17 proc., apgyvendinimo veiklos – 14,4 proc. bei jūrų ir pakrančių vandens transporto – 10,1 proc., paslaugų kainos.

Prašantys prieglobsčio asmenys

Prieglobsčio prašytojų skaičius 2020 m. liepą, palyginti su 2020 m. birželiu, sumažėjo 1 – sulaukta 22 prašymų.

Narystės organizacijos

2019 m., palyginti su 2018 m., profesinių sąjungų narių skaičius padidėjo 3,5 proc. ir metų pabaigoje sudarė 89,6 tūkst. narių; politinių partijų narių skaičius sumažėjo 1,8 proc. ir sudarė 110,7 tūkst. narių.


Daugiau

Dalintis

Įmonių finansiniai rodikliai

2020 m. antrąjį ketvirtį šalies nefinansinių įmonių pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudarė 21,4 mlrd. EUR, arba jos buvo 7,1 proc. mažesnės nei šių metų pirmąjį ketvirtį ir 11,1 proc. mažesnės nei praėjusių metų antrąjį ketvirtį.

Antrąjį ketvirtį nefinansinės įmonės uždirbo daugiau nei 2 mlrd. EUR ikimokestinio pelno.

Ikimokestinis šių įmonių pelnas, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo 22,2 proc., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – 5,2 proc.; daugiau nei trečdalį pelno (39 proc., arba 838 mln. EUR) sudarė įmonių uždirbtas pelnas iš finansinės ir investicinės veiklos.


Daugiau

Dalintis

Darbo užmokestis

2020 m. antrąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 1387,6 EUR ir, palyginti su 2020 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 1,3 proc.

2020 m. antrąjį ketvirtį vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) sudarė 883 EUR ir, palyginti su 2020 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 1,1 proc.

2020 m. antrąjį ketvirtį realusis darbo užmokestis, palyginti su 2020 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) padidėjo 1,2 proc.


Daugiau

Dalintis

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2020 m. rugsėjo mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 795,5 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 1,4 tūkst. daugiau negu šių metų pradžioje.

2020 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

  • gimė 16 409 gyvi kūdikiai, tai 2 425 kūdikiais (12,9 proc.) mažiau;

  • mirė 26 508 asmenys, arba 363 žmonėmis (1,4 proc.) daugiau;

  • susituokė 3 720 porų mažiau ir išsituokė 1 191 pora mažiau;

  • emigravo 21 443 nuolatiniai gyventojai, tai 2 060 asmenų (10,6 proc.) daugiau;

  • imigravo 32 911 žmonių, tai 6 800 asmenų (1,3 karto) daugiau.

2020 m. sausio–rugpjūčio mėn., 54,2 proc. visų į Lietuvą imigravusių asmenų sudarė grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau

Dalintis

Darbo užmokestis ir darbo sąnaudos

Lietuvoje darbo sąnaudų mokestinė našta per metus sumažėjo 2,4 procentinio punkto ir 2019 m. sudarė 34,8 proc.

Lietuvoje nedarbo spąstų rodiklis 2019 m. buvo 87,4 proc. ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 0,6 procentinio punkto.

Sutuoktinių, auginančių 2 vaikus, neto darbo užmokestis, pridėjus socialines išmokas šeimai ir vaikams, 2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo 14,9 proc. (kai abu sutuoktiniai uždirba po 100 proc. vidutinio bruto darbo užmokesčio).


Daugiau

 

Darbo užmokesčio rodikliai

Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2020 m. pirmuoju ketvirčiu, šalies ūkyje sumažėjo 25,4 tūkst. (2 proc.): viešajame sektoriuje sumažėjo 1,6 tūkst. (0,4 proc.), o privačiajame sektoriuje – 23,8 tūkst. (2,6 proc.).


Daugiau

Dalintis

Žemės ūkio augalų derlius

Prognozuojama, kad 2020 m. bus nukulta 6 mln. 380 tūkst. t grūdų, tai 16 proc. daugiau negu 2019 m.  Kviečiai sudaro 70 proc. visų šalies grūdų derliaus.

Darbo užmokestis

Vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2020 m. antrąjį ketvirtį sudarė 8,52 EUR, arba 2,9 proc. daugiau nei 2020 m. I ketvirtį: viešajame sektoriuje – 9,29 EUR (8,3 proc. daugiau), privačiajame – 8,17 EUR (0,2 proc. daugiau).

Minimali mėnesinė alga

2020 m. rugsėjo mėn. minimalioji mėnesinė alga – 607 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,72 EUR.


Daugiau

 

Dalintis

  
   
Archyvas