Gyventojų skaičius ir sudėtis

2020 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 794,1 tūkst. nuolatinių gy­ven­­­tojų, t. y. 94 mažiau negu 2019 m. pra­džioje.

2020 m. pradžioje miestuose gyveno 1 mln. 882,5 tūkst. (67,4 proc.) šalies nuolatinių gyventojų, kaime – 911,6 tūkst. (32,6 proc.).

Moterų buvo 185,5 tūkst. daugiau negu vyrų (atitinkamai 1 mln. 489,8 tūkst. ir 1 mln. 304,3 tūkst.). Moterys sudarė 53,3 proc. visų nuolatinių gyventojų. 1 tūkst. vyrų teko 1 142 moterys.

2020 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 422,7 tūkst. (15,1 proc. ) vaikų (0–14 metų amžiaus), 1 mln. 815,4 tūkst. (65 proc.) 15–64 metų amžiaus ir 556 tūkst. (19,9 proc.) pagyvenusių žmonių (65 metų ir vyresnio amžiaus). Vaikų buvo ketvirtadaliu (24 proc.) mažiau nei pagyvenusių žmonių.


Daugiau

Dalintis

Socialinė apsauga

Vidutinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija 2020 m. I ketv. buvo 376,27 EUR, arba 9,3 proc. didesnė nei 2019 m. I ketv.

Darbo užmokestis

2019 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, sudarė 1 296,4 EUR.

Pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, palyginti su 2018 m., padidėjo 8,8 proc.


Daugiau

 

Dalintis

Energetika

Kelių transporto dyzelino ištekliai 2020 m. kovą, palyginti su 2019 m. kovu, padidėjo 3,5 proc., automobilių benzino ir suskystintų naftos dujų ištekliai sumažėjo atitinkamai 16,2 ir 3,6 proc., žalios naftos ištekliai – 2,6 proc. Elektros energijos ištekliai minimu laikotarpiu padidėjo 3,8 proc., gamtinių dujų – sumažėjo 19,5 proc.


Daugiau

Dalintis

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2020 m. balandį, palyginti su 2019 m. balandžiu, sumažėjo 0,7 proc.

Augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 0,96 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – sumažėjo 3,1 proc.


Materialinės investicijos

2020 m. pirmąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 1,3 mlrd. EUR ir, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis padidėjo 1,2 proc.

Investicijos gyvenamiesiems pastatams statyti ir pirkti sudarė 289 mln. EUR – tai 10,7 proc. daugiau nei praėjusių metų pirmąjį ketvirtį.


Daugiau

Dalintis

Transporto rodikliai

 • 2020 m.  kovą geležinkelių transportu vežta  215,6 tūkst. keleivių  – tai 52,7 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Mažėjimą lėmė keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais sustabdymas dėl paskelbto karantino.

 • 2020 m. pirmąjį ketvirtį visų rūšių transportu vežta  81,9 mln. keleivių – tai 13,6 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, 35,6 proc. išaugo keleivių vežimas vidaus vandenų transportu. Mažiau keleivių vežta Lietuvos oro linijų bendrovių lėktuvais – 29,2 proc., jūrų transportu – 22,8 proc.,  geležinkelių transportu –  19,4 proc., ir kelių transportu – 13,6 proc.

 • 2020 m.  balandį geležinkelių transportu vežta 4 mln. tonų krovinių – tai 7,7 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

 • Pirmą kartą šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių skaičius 2020 m. balandį  sudarė 7,6 tūkst. – 55,8 proc. mažiau nei 2019 m. balandį.

 • 2020 m. balandį įvyko 131 kelių eismo įvykis – tai 48,6 proc. mažiau, nei per tą patį 2019 m. laikotarpį. Eismo įvykių metu žuvo 2, (71,4 proc. mažiau), sužeista 157 žmonės (49,5 proc. mažiau).

 • Įvyko 12 eismo įvykių, per kuriuos nukentėjo vaikai – tai 74,5 proc. mažiau; jų metu sužeista 14 vaikų (72 proc. mažiau).

 • Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 23 kelių eismo įvykiai – tai 21,1 proc. daugiau, buvo sužeista 28 žmonės – 12,5 proc. mažiau.

 • 2020 m. balandį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 3,9 mln. tonų ir, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 12,2  proc.
 • 2020 m. balandį į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 1,7 tūkst. keleivių – tai 99,7 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Darbuotojų skaičius spalio mėn.

2019 m. spalį pagrindinėje darbovietėje Sostinės regione moterų dirbo daugiau nei vyrų (241 tūkst. vyrų, 250 tūkst. moterų), o Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – moterų mažiau nei vyrų (336 tūkst. vyrų, 320 tūkst. moterų).


Švietimas ir gyventojų išsilavinimas

2019–2020 mokslo metų pradžioje šalies mokymo įstaigose mokėsi ir studijavo 459,4 tūkst. mokinių ir studentų, arba beveik kas šeštas Lietuvos gyventojas. Besimokančiųjų skaičius mokymo įstaigose, palyginti su 2018–2019 mokslo metais, sumažėjo 8,3 tūkst., arba 1,8 proc.

Nevalstybinėse mokymo įstaigose mokėsi ir studijavo 26,3 tūkst., arba 5,7 proc. visų mokinių ir studentų. Per metus jų skaičius išaugo 1,6 tūkst. (6,4 proc.).

2019 m. šalies mokymo įstaigose pagrindinį išsilavinimą įgijo 27,8 tūkst. mokinių, vidurinį išsilavinimą 25,4 tūkst. abiturientų. 2019 m. profesinio mokymo įstaigas baigė ir profesinę kvalifikaciją įgijo 12,1 tūkst. mokinių. Aukštosios mokyklos parengė 24,8 tūkst. aukštojo mokslo specialistų.


Gimstamumas

2019 m. gimė 27,4 tūkst. kūdikių. Gyvų gimusių kūdikių skaičius, palyginti su 2018 m., sumažėjo 756, arba 2,7 proc.

2019 m. didžiąją dalį (45,6 proc.), visų gyvų gimusių kūdikių sudarė pirmagimiai, antri gimę – 38,9 proc., treti ir paskesnieji – 15,4 proc. (2018 m. – atitinkamai 44,3 proc., 40 proc. ir 15,7 proc.).

2019 m. santuokos neįregistravusiems tėvams gimė 7,4 tūkst. kūdikių, tai 26,9 proc. visų gyvų gimusių kūdikių (2018 m. – 7,4 tūkst., arba 26,4 proc.).


Daugiau

Dalintis

Nelaimingi atsitikimai darbe

2019 m. užregistruota 4 915 pranešimų apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai. Įmonėse įvyko 4 745 lengvi, 125 sunkūs ir 39 mirtini įvykiai. 2018 m. buvo užregistruota 4 440 pranešimų apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai, iš jų – 4 276 lengvi, 126 sunkūs ir 38 mirtini.


Daugiau

Dalintis

Žemės ūkis

2020 m. I ketv. žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 10,3 proc., žemės ūkio investicijoms panaudotų prekių kainos padidėjo 2,6 proc.


Daugiau

Dalintis

Agrarinė aplinka

2019 m. į Lietuvos rinką pateikta 2 352 t augalų apsaugos produktų, palyginti su 2018 m., – 13 proc. daugiau.


Prašantys prieglobsčio asmenys

Prieglobsčio prašytojų skaičius 2020 m. kovą, palyginti su 2020 m. vasariu, sumažėjo beveik 3,1 karto – sulaukta 9 prašymų.


Užimtumas

Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 2020 m. pirmąjį ketvirtį daugiausia gyventojų dirbo pramonėje – 261,1 tūkst. (18,8 proc. visų dirbančiųjų) ir prekyboje – 222 tūkst. (16 proc.).

20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis buvo 78,3 proc. ir, palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, beveik nepakito, palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu, padidėjo 0,3 procentinio punkto.

To paties amžiaus gyventojų nedarbo lygis sudarė 7,3 proc., palyginti su 2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, jis padidėjo 0,9 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu  –  0,7 procentinio punkto.


Daugiau

Dalintis

Aplinkos oras

2019 m. išmestų teršalų struktūra išliko panaši kaip ir ankstesniais metai.

Didžiąją visų išmestų teršalų dalį sudarė CO (anglies monoksidas) – 37,44 proc. (2018 m. – 38,74 proc.), NMLOJ (lakūs organiniai junginiai) – 22,35 proc. (2018 m. – 20,9 proc.), SOx (sieros dioksidas) – 15,74 proc. (2018 m. – 16,49 proc.) ir NOx (azoto oksidai) – 13,67 proc. (2018 m. – 12,86 proc.).


Valdžios sektoriaus finansai

2019 m. savivaldybių biudžetų išlaidos sudarė 3,4 mlrd. EUR.

2019 m. savivaldybių biudžetų pajamos sudarė 3,4 mlrd. EUR.


Daugiau

Dalintis

Aplinkos oras
 

Lietuvoje 2018 m. į atmosferą buvo išmesta 20 267 kt šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) – apie 1,7 proc. mažiau nei 2017 m. Daugiausiai ŠESD išmesta energetikos sektoriuje, kur 2018 m. susidarė 58,8 proc. viso šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Antras pagal išmetamų ŠESD kiekį – žemės ūkio sektorius (21,1 proc.). Pramonės sektoriuje išmestų ŠESD kiekis sudarė 15,6 proc., o atliekų sektoriuje – 4,5 proc. viso bendrai išmesto ŠESD kiekio.


Švietimas ir gyventojų išsilavinimas
 

2019–2020 mokslo metų pradžioje šalyje buvo 41 aukštoji mokykla – 19 universitetų ir 22 kolegijos.

2019–2020 mokslo metų pradžioje universitetuose studijavo   73,0 tūkst., kolegijose  – 32,9 tūkst. studentų. Palyginti su praėjusiais 2018–2019 mokslo metais, studentų universitetuose sumažėjo 4,3 tūkst. (5,6 proc.), kolegijose – 1 tūkst. (3 proc.).

2019 m. kolegijose profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteiktas  7,4 tūkst. absolventų. Universitetuose  10,1 tūkst. studentų suteiktas bakalauro laipsnis,  6,5 tūkst. – magistro, 287 – mokslo (meno) daktaro laipsnis. 685 absolventai, baigė profesines studijas ir įgijo profesinę kvalifikaciją (412 baigė rezidentūrą, 273 – pedagogines studijas).

Šalies universitetuose visą studijų programą studijavo 6,2  tūkst. užsienio piliečių, tai sudarė 5,5 proc. visų universitetų studentų. Kolegijose visą studijų programą studijavo 481 studentas užsienietis.

Dalintis

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2020 m. gegužės mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 793,3 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 1,1 tūkst. mažiau negu šių metų pradžioje.

2020 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

 • gimė 7 448 gyvi kūdikiai, tai 935 kūdikiais (11,2 proc.) mažiau;
 • mirė 13 509 asmenys, arba 267 žmonėmis (1,9 proc.) mažiau;
 • susituokė 642 poromis ir išsituokė 429 poromis mažiau;
 • emigravo 10 806 nuolatiniai gyventojai, tai 1 460 asmenų (15,6 proc.) daugiau;
 • imigravo 15 809 žmonės, tai 4 462 asmenimis (1,4 karto) daugiau.

2020 m. sausio–balandžio mėn., beveik pusę (46,7 proc.) visų į Lietuvą imigravusių asmenų sudarė grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau

Dalintis

Oro kokybė

2019 m. Kaune, Petrašiūnų oro kokybės tyrimų stotyje kietųjų dalelių KD10 koncentracija viršijo paros ribinę vertę 40 dienų, t. y., viršijo teisės aktuose nustatytą normą (paros ribinė vertė (50 µg/m3) negali būti viršyta daugiau kaip 35 d. per kalendorinius metus) ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 25 proc.

Vilniuje Žirmūnų ir Klaipėdoje Šilutės pl. oro kokybės tyrimų stotyse KD10 paros ribinės vertės viršijimo atvejų skaičius buvo mažesnis nei 2018 m. – atitinkamai 59 ir 62 proc. Šis rodiklis 2019 m. sumažėjo ir daugelyje kitų oro kokybės tyrimų stočių.


Daugiau

Dalintis

Socialiniai (baziniai) rodikliai

2020 m. gegužės mėn. minimalioji mėnesinė alga – 607 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,72 EUR.


Daugiau

Dalintis

  
   
Archyvas