???warnOperationFailedBecauseWarning???
???warnOperationFailedBecauseWarning???
2022 m. gruodžio mėn. minimalioji mėnesinė alga – 730 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 4,47 EUR.
Vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2022 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 10,54 EUR, arba 0,4 proc. mažiau nei 2022 m. II ketvirtį.
2022 m. rugsėjį suskystintų naftos dujų ištekliai, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 4,7 proc., o žalios naftos sumažėjo 12,2 proc.
2022 m. trečiąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 2,4 mlrd. EUR ir, palyginti su 2021 m. trečiuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis padidėjo 5,8 proc.
Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2022 m. spalį, palyginti su 2021 m. spaliu, padidėjo 36,8 proc. Augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 32,5 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – 45,1 proc.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
2022-11-30 Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis konominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, lapkritį, palyginti su spaliu, sumažėjo nuo –10,9 iki –11,9 proc. Ekonominių vertinimų rodiklis blogėja šeštą mėnesį (nuo birželio mėn.). Tam įtakos turėjo besitęsiantis karas Ukrainoje bei išaugusios energijos kainos: lapkritį 4,4 proc. respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą ribojo dėl karo susiklosčiusi situacija, 3,8 proc. – energijos kainų augimas.
???warnOperationFailedBecauseWarning???
Visi
Pranešimai
Duomenų bazė
Leidiniai
Darbo užmokestis regionuose, apskrityse ir savivaldybėse
2022-12-02 2022 m. III ketv.
Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys)
2022-12-02 2021 m.
Apmokėtų valandų skaičiaus, tenkančio vienam darbuotojui per mėnesį, kitimas, palyginti su ankst...
2022-12-02
Apmokėtų valandų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui
2022-12-02
Darbo užmokesčio indeksas (mėnesinis)
2022-12-02
Darbo užmokestis (mėnesinis)
2022-12-02
Darbuotojų, dirbusių ne visą darbo laiką, skaičiaus kitimas
2022-12-02