???warnOperationFailedBecauseWarning???
Paieška
 • Pastatų statyba

  2018-02-15 (Planinis pranešimas, 2017 m. IV ketv.)

  2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. ketvirtuoju ketvirčiu, iš viso išduotų pastatų statybą leidžiančių dokumentų (toliau – leidimai) sumažėjo 28,9 proc., iš jų gyvenamiesiems namams statyti – 30,6 proc., remdamasis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą

  2018-02-15 (Planinis pranešimas, 2018 m. sausis)

  Pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2018 m. sausio mėn. apskaičiuota vidutinė metinė infliacija sudarė 3,8 proc. ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė, nei infliacija, apskaičiuota pagal vartotojų kainų indeksą (VKI), praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Statybos įmonių darbai

  2018-02-14 (Planinis pranešimas, 2017 m. IV ketv.)

  2017 m. ketvirtąjį ketvirtį šalyje atlikta statybos darbų už 813,6 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, jų įvykdymas palyginamosiomis kainomis padidėjo 2,5 proc. (nepašalinus – padidėjo 8 proc.), praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai

  2018-02-14 (Planinis pranešimas, 2018 m. sausis)

  2018 m. sausio mėn., palyginti su 2017 m. gruodžio mėn., vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,3 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai

  2018-02-13 (Planinis pranešimas, 2018 m. sausis)

  2018 m. sausio mėn., palyginti su gruodžio mėn., gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 0,8 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,1 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Užimtumas ir nedarbas 2017 m. IV ketv. Ir 2017 m.

  2018-02-09 (Planinis pranešimas, 2017 m. IV ketv.+2017 m.)

  2017 m. ketvirtąjį ketvirtį nedarbo lygis buvo 6,7 proc., remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vyrų nedarbo lygis sudarė 7,7 proc., moterų – 5,7 proc.

 • Užsienio prekyba prekėmis 2017 m. gruodžio mėn.

  2018-02-09 (Planinis pranešimas, 2017 m. gruodis)

  2017 m. gruodžio mėn. prekių eksportuota už 2,36 mlrd. EUR, importuota – už 2,43 mlrd. EUR, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Prekyba turgavietėse

  2018-02-01 (Planinis pranešimas, 2017 m. IV ketv.)

  Šalies turgavietėse prekybos apyvarta 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 92,4 mln. EUR ir, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 2,4 proc. to meto kainomis (pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką – padidėjo 3,3 proc.), praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Aplinkosaugos ir aplinkai palankių produktų sektoriaus ekonominiai rodikliai

  2018-01-31 (Planinis pranešimas, 2015 m.)

  Sektoriaus sukurta pridėtinė vertė 2015 m. siekė 914,81 mln. EUR ir sudarė 2,7 proc. visos šalies bendrosios pridėtinės vertės (BPV), praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

  2018-01-31 (Planinis pranešimas, 2018 m. sausis)

  Ekonominių vertinimų rodiklis 2018 m. sausio mėn. buvo 0 ir, palyginti su 2017 m. gruodžio mėn., padidėjo 1 procentiniu punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas.