???warnOperationFailedBecauseWarning???
Paieška
 • Nelaimingi atsitikimai darbe

  2019-04-12 (Planinis pranešimas, 2019 m. I ketv.)

  Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per 2019 m. I ketvirtį (išankstiniais duomenimis) buvo gauti 8 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 24 pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai.

 • Gyventojų materialinis nepriteklius

  2019-04-12 (Planinis pranešimas, 2018 m.)

  Didelio materialinio nepritekliaus lygis 2018 m. šalyje siekė 11,1 proc. ir, palyginti su 2017 m., sumažėjo 1,3 proc. punkto, remdamasis išankstiniais pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Didelį materialinį nepriteklių patyrė apie 310 tūkst. gyventojų, jie dėl lėšų stokos susidūrė su bent keturiais iš šešių materialinio nepritekliaus elementais.

 • Situacijos darbo rinkoje apžvalga

  2019-04-11 (Planinis pranešimas, 2019 m. kovas)

  Situacijos darbo rinkoje apžvalga, 2019 m. vasario mėn.

 • Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai

  2019-04-09 (Planinis pranešimas, 2019 m. kovas)

  Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos 2019 m. kovą, palyginti su vasariu, padidėjo 0,7 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – sumažėjo 0,8 proc. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų kainų padidėjimas bei chemikalų ir chemijos produktų kainų sumažėjimas.

 • Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. vasario mėn.

  2019-04-09 (Planinis pranešimas, 2019 m. vasaris)

  2019 m. vasarį prekių eksportuota už 2,25 mlrd. EUR, importuota – už 2,51 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,35 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 260,6 mln. EUR.

 • Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą

  2019-04-09 (Planinis pranešimas, 2019 m. kovas)

  Pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2019 m. kovą apskaičiuota vidutinė metinė infliacija sudarė 2,3 proc. ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė nei infliacija, apskaičiuota pagal vartotojų kainų indeksą (VKI).

 • Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai

  2019-04-08 (Planinis pranešimas, 2019 m. kovas)

  2019 m. kovą, palyginti su vasariu, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,9 proc. Daugiausia tam įtakos turėjo drabužių, degalų ir tepalų, spirituotų gėrimų, avalynės, daržovių, atostogų išvykų kainų padidėjimas bei trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekių, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių, šilumos energijos kainų sumažėjimas.

 • Valdžios sektoriaus deficitas ir skola

  2019-04-05 (Planinis pranešimas, 2018 m.)

  2018 m. valdžios sektoriaus biudžeto perteklius sudarė 297,6 mln. EUR, arba 0,7 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. 2017 m. valdžios sektoriaus biudžeto perteklius buvo 205,2 mln. EUR ir sudarė 0,5 proc. BVP.

 • Tiesioginės užsienio investicijos

  2019-03-29 (Planinis pranešimas, 2018 m. IV ketv.)

  Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos bankas skelbia išankstinius 2018 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių užsienio investicijų duomenis.

 • Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

  2019-03-29 (Planinis pranešimas, 2019 m. kovas)

  Ekonominių vertinimų rodiklis 2019 m. kovą buvo 8 ir, palyginti su vasariu, padidėjo 3 procentiniais punktais, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Statybos ir pramonės pasitikėjimo rodikliai padidėjo 4, paslaugų sektoriaus – 3, prekybos ir vartotojų – 1 procentiniu punktu.