???warnOperationFailedBecauseWarning???
Paieška
 • Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą

  2019-02-15 (Planinis pranešimas, 2019 m. sausis)

  Pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2019 m. sausį apskaičiuota vidutinė metinė infliacija sudarė 2,4 proc. ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė nei infliacija, apskaičiuota pagal vartotojų kainų indeksą (VKI).

 • Pastatų statyba

  2019-02-15 (Planinis pranešimas, 2018 m. IV ketv.)

  2018 m. ketvirtąjį ketvirtį išduoti 1 598 leidimai pastatams statyti, tai 20,1 proc. mažiau nei 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį.

 • Statybos įmonių darbai

  2019-02-14 (Planinis pranešimas, 2018 m. IV ketv.)

  2018 m. ketvirtąjį ketvirtį šalyje atlikta statybos darbų už 889,8 mln. EUR to meto kainomis, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 2,1 proc. palyginamosiomis kainomis mažiau nei trečiąjį ketvirtį (nepašalinus – 2,8 proc.).

 • Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai

  2019-02-14 (Planinis pranešimas, 2019 m. sausis)

  2019 m. sausį, palyginti su 2018 m. gruodžiu, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,2 proc. Daugiausia tam įtakos turėjo elektros energijos, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių, šilumos energijos, gamtinių dujų, duonos ir grūdų produktų, farmacijos gaminių kainų padidėjimas bei drabužių, degalų ir tepalų, keleivių vežimo oro transportu paslaugų kainų sumažėjimas.

 • Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai

  2019-02-13 (Planinis pranešimas, 2019 m. sausis)

  o Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos 2019 m. sausį, palyginti su 2018 m. gruodžiu, padidėjo 0,2 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – beveik nesikeitė. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų kainų padidėjimas bei chemikalų ir chemijos produktų kainų sumažėjimas.

 • Situacijos darbo rinkoje apžvalga

  2019-02-13 (Planinis pranešimas, 2019 m. sausis)

  Situacijos darbo rinkoje apžvalga, 2019 m. sausio mėn.

 • Užsienio prekyba prekėmis

  2019-02-08 (Planinis pranešimas, 2018 m. gruodis)

  o 2018 m. gruodžio mėn. prekių eksportuota už 2,30 mlrd. EUR, importuota – už 2,46 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,34 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,16 mlrd. EUR.

 • Užimtumas ir nedarbas

  2019-02-08 (Planinis pranešimas, 2018 m.+2018 m. IV ketv.)

  Nedarbo lygis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 6 proc. Vyrų nedarbo lygis sudarė 6,4 proc., moterų – 5,5 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 11,1 proc. ir per ketvirtį padidėjo 1,2 procentinio punkto.

 • Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

  2019-01-31 (Planinis pranešimas, 2019 m. sausis)

  Ekonominių vertinimų rodiklis 2019 m. sausį buvo 6 ir, palyginti su gruodžiu, padidėjo 1 procentiniu punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis

  2019-01-30 (Planinis pranešimas, 2018 m. IV + III ketv.)

  2018 m. šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 45,2 mlrd. EUR, įvertinęs pagal turimus statistinius duomenis ir pritaikęs ekonometrinius modelius, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2017 m., realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 3,6 proc. (nepašalinus – 3,5 proc.).