???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Prašome palaukti. Failas yra ruošiamas.
Eksportuoti galima ne daugiau kaip 50 įvykių. Prašome susiaurinti paieškos sąlygas.
Paieška
Mėgstamiausi įvykiai
 • Visos
 • Aplinkosauga ir energetika
 • Bendroji statistika
 • Geografiniai duomenys
 • Gyventojai ir socialinė statistika
 • Mokslas ir technologijos
 • Transportas ir ryšiai
 • Ūkis ir finansai (makroekonomika)
 • Užsienio prekyba
 • Verslo statistika
 • Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė
 • Visos
 • Alkoholio, tabako vartojimas ir padariniai
 • Aplinkosauga
 • Audiovizualinė rinka
 • Bendrieji transporto rodikliai
 • COVID-19 statistika
 • Daktaro mokslo laipsnį turinčių asmenų profesinė veikla
 • Darbo užmokestis ir darbo sąnaudos
 • Detalūs užsienio prekybos rodikliai
 • Eksperimentinė statistika
 • Energetika
 • Finansinė ir draudimo veikla
 • Geležinkelių transporto rodikliai
 • Gyvenamasis būstų fondas
 • Gyventojai
 • Gyventojų ir būstų surašymai
 • Gyventojų migracija
 • Gyventojų skaičiaus prognozės
 • Gyventojų užimtumas ir nedarbas
 • Įmonių bankrotas
 • Įmonių inovacinė veikla
 • Informacinės technologijos
 • Jūrų transporto rodikliai
 • Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos
 • Kelių transporto rodikliai
 • Klimatas
 • Kultūra, spauda, sportas
 • Labdara ir parama
 • Laisvos ir užimtos darbo vietos
 • Materialinės investicijos
 • Materialiniai ištekliai
 • Miškininkystė ir medžioklė
 • Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
 • Nacionalinės sąskaitos (ESS 2010)
 • Naftotiekių rodikliai
 • Nebeatnaujinami nacionalinių sąskaitų (ESS 95) rodikliai
 • Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena
 • Oro transporto rodikliai
 • Pajamos, vartojimo išlaidos, gyvenimo sąlygos
 • Paslaugos
 • Paštas ir telekomunikacijos
 • Pramonė
 • Registruotas nedarbas (Užimtumo tarnybos rodikliai)
 • Religinės bendruomenės ir narystės organizacijos
 • Rinkimų rezultatai
 • Socialinė apsauga
 • Statyba
 • Streikai ir lokautai
 • Suaugusiųjų švietimas ir dirbančių asmenų profesinis mokymas
 • Sumokėti mokesčiai
 • Sveikata
 • Šalies darnaus vystymosi rodikliai
 • Švietimas ir gyventojų išsilavinimas
 • Teritorijos administracinis skirstymas
 • Tiesioginės investicijos
 • Turizmas
 • Užsienio prekybos rodikliai
 • Valdžios sektoriaus finansai
 • Valdžios sektoriaus skola užsienio kreditoriams
 • Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai
 • Veikiantys ūkio subjektai
 • Verslo struktūra ir finansai
 • Verslo tendencijos
 • Vidaus prekyba
 • Vidaus vandenų transporto rodikliai
 • Žemės ūkio surašymai
 • Žemės ūkis
 • Žuvininkystė
 • Visos
 • Agrarinė aplinka
 • Alkoholio vartojimas ir padariniai
 • Apgyvendinimo įstaigų rodikliai
 • Aplinkos apsaugos išlaidų sąskaitos
 • Aplinkos oras
 • Aplinkosaugos ir aplinkai palankių prekių ir paslaugų sektoriaus sąskaitos
 • Atliekų susidarymas ir tvarkymas
 • Atvykimas, buvimas šalyje ir grąžinimas
 • Atvykstamasis turizmas
 • Augalininkystė
 • Aukštasis mokslas
 • Aukštesnysis mokslas
 • Baigti bankroto procesai
 • Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų skaičius
 • Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių finansiniai rodikliai iki bankroto proceso paskelbimo
 • Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas ir kreditorių reikalavimai
 • Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimas nuo 1993 m. iki atitinkamų metų pabaigos
 • Baudžiamoji teisena
 • Bendrasis mokyklinis ugdymas
 • Bendrasis vidaus produktas (BVP)
 • Bendrasis vidaus produktas (BVP)
 • Bendrieji švietimo rodikliai
 • Bendrosios nacionalinės pajamos (BNP)
 • Bendrosios nacionalinės pajamos (BNP)
 • Biologinė įvairovė
 • Būsto kainų indeksai (BKI), kainų pokyčiai ir indekso svoriai
 • Būsto pirkimo-pardavimo vidutinės kainos
 • Centrinės valdžios sektoriaus gaunamos užsienio paskolos
 • Daktaro mokslo laipsnį turinčių asmenų profesinė veikla
 • Darbas žemės ūkyje
 • Darbo organizavimas ir darbo laiko nustatymas
 • Darbo sąnaudų indeksas (ketvirtinis)
 • Darbo sąnaudų rodikliai
 • Darbo užmokesčio rodikliai (ketvirtiniai ir metiniai)
 • Darbo užmokesčio struktūros rodikliai (kas 4 metai)
 • Darbuotojų skaičiaus pagal spalio mėn. darbo užmokesčio dydį rodikliai
 • Didmeninės prekybos įmonių apyvarta ir indeksai
 • Dirbančių asmenų profesinis mokymas
 • Ekologinis ūkininkavimas
 • Ekonomika
 • Eksportuotų prekių kainų indeksai (EKI), kainų pokyčiai ir svoriai
 • Elektroninių paslaugų naudojimas
 • Elektros energijos kainos
 • Energijos suvartojimas namų ūkiuose
 • Finansinės ir draudimo veiklos įmonės
 • Finansinės ir draudimo veiklos įmonių (įskaitant individualiąsias) pagrindiniai verslo struktūros rodikliai
 • Fizinių asmenų, vykdančių ūkinę (ekonominę) veiklą, rodikliai
 • Fizinių energijos srautų sąskaitos
 • Gaisrai
 • Gaminių gamyba
 • Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksai (GKI), kainų pokyčiai ir svoriai
 • Gamtinių dujų kainos
 • Garantinio fondo išmokos bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams
 • Garso ir vaizdo produkcija
 • Geležinkelio ilgio, riedmenų skaičiaus ir ridos duomenys
 • Geležinkelių eismo įvykių rodikliai
 • Gimstamumas
 • Gimstamumas
 • Gyvenamasis būstų fondas
 • Gyventojai
 • Gyventojai ir sveikata
 • Gyventojų išsilavinimas
 • Gyventojų migracija
 • Gyventojų skaičius ir sudėtis
 • Gyventojų sveikatos tyrimas
 • Gyvulininkystė
 • Į orą išmetamų teršalų sąskaitos
 • I–IV ketv. materialinių investicijų rodikliai
 • I–IV ketv. nematerialinių investicijų rodikliai
 • Ikimokyklinis ugdymas
 • Ilgalaikio turto likučiai
 • Įmonės, diegusios inovacijas
 • Įmonės, diegusios netechnologines inovacijas
 • Įmonės, diegusios technologines inovacijas
 • Įmonių finansiniai rodikliai (AB, UAB, VĮ, SĮ ir kiti, išskyrus IĮ ir fizinius asmenis)
 • Įmonių išlaidos aplinkos apsaugai
 • Įmonių veiklos vertinimo rodikliai (kvartiliai ir mediana)
 • Importuotų prekių kainų indeksai (IKI), kainų pokyčiai ir svoriai
 • Individualiųjų įmonių finansiniai rodikliai
 • Informacinės technologijos namų ūkiuose
 • Informacinės technologijos sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigose
 • Informacinės technologijos valstybės ir savivaldybių įstaigose
 • Informacinių technologijų naudojimas įmonėse
 • Intermodalių transporto vienetų vežimo geležinkelių transportu rodikliai
 • Ištuokos
 • Išvestiniai gyventojų skaičiaus rodikliai
 • Išvykstamasis turizmas
 • Jūrinė žvejyba
 • Jūrų laivų avarijų rodikliai
 • Jūrų laivų skaičiaus rodikliai
 • Jūrų uostų rodikliai
 • Karjeros ir šeimos derinimas
 • Keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais rodikliai
 • Keleivių vežimas kelių transportu
 • Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių rodikliai
 • Kelių eismo įvykių rodikliai
 • Kelių ilgio ir išlaidų keliams rodikliai
 • Kelių transporto priemonių rodikliai
 • Ketvirtiniai turizmo informacijos centrų rodikliai
 • Kiti darbo statistikos rodikliai
 • Krovinių ir keleivių vežimo geležinkelių transportu rodikliai
 • Krovinių ir keleivių vežimo jūrų laivais su Lietuvos vėliava rodikliai
 • Krovinių vežimas kelių transportu
 • Kultūra
 • Kultūros sąskaitos
 • Labdaros ir paramos fondai
 • Lankytojų srautų rodikliai
 • Lietuvos kontroliuojamų įmonių užsienyje rodikliai
 • Lietuvos nacionalinės sąskaitos pagal institucinius sektorius
 • Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai
 • Lietuvos tiesioginės investicijos užsienyje
 • Mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių, maitinimo įmonių apyvarta ir indeksai
 • Mažų, vidutinių ir didelių įmonių finansiniai rodikliai
 • Medikamentų vartojimas
 • Medžiagų srautų sąskaitos
 • Mėnesinės verslo tendencijos
 • Mėnesiniai energetikos rodikliai
 • Mėnesiniai ir savaitiniai demografiniai rodikliai
 • Metiniai darbo jėgos, užimtumo ir nedarbo rodikliai
 • Metiniai energetikos rodikliai
 • Metiniai investicijų tendencijų tyrimo rezultatai
 • Metiniai materialinių investicijų rodikliai
 • Metiniai materialinių išteklių rodikliai
 • Metiniai naftotiekių rodikliai
 • Metiniai verslo struktūros rodikliai
 • Mirtingumas
 • Mirtingumas
 • Miško ištekliai
 • Miško sveikatingumas, atkūrimas ir apsauga
 • Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP)
 • Namų ūkiai
 • Namų ūkių biudžetų tyrimas
 • Narystės organizacijos
 • Naudingosios iškasenos
 • Neapskaityta ekonomika
 • Nebeatnaujinami pramonės rodikliai
 • Nebeatnaujinami rodikliai
 • Nebeatnaujinami rodikliai
 • Nebeatnaujinami sumokėtų mokesčių rodikliai
 • Nebeatnaujinami sveikatos priežiūros rodikliai
 • Nebeatnaujinami vidaus prekybos rodikliai
 • Nefinansinio turto balansai
 • Neformaliojo švietimo įstaigos
 • Negalia
 • Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos
 • Nepatenkinti sveikatos priežiūros paslaugų poreikiai
 • Nepilnamečių baudžiamoji teisena
 • Nepilnamečių nusikalstamumas
 • Nukentėję ir dingę vaikai
 • Nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus atkūrimas
 • Nusikalstamumas
 • Orlaivių avarijų rodikliai
 • Orlaivių skaičiaus rodikliai
 • Oro uostų rodikliai
 • Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas
 • Paramos gavėjai
 • Paramos teikėjai
 • Pardavimo pajamų indeksas
 • Paslaugų įmonių rodikliai
 • Pastatai ir būstai
 • Pastatų statyba
 • Paštas
 • Potenciali darbo jėga
 • Pradėti bankroto procesai
 • Pramonės įmonių darbo rodikliai
 • Pramonės produkcija
 • Prekybos įmonių apyvartos sudėtis
 • Prekybos ir maitinimo įmonių darbo rodikliai
 • Prekybos ir maitinimo įmonių tinklas ir apyvarta
 • Prekybos turgavietėse apyvarta
 • Prekių eksportas
 • Prekių importas
 • Prevencija
 • Priklausomybės
 • Profesinis mokymas
 • Registruotas nedarbas
 • Religinės bendruomenės
 • Restruktūrizuojamos įmonės
 • Rinkimai į Europos Parlamentą
 • Santuokos
 • Saugomos teritorijos
 • Savarankiškas darbas
 • Savininkų užimtų būstų kainų indeksai (SUBKI), kainų pokyčiai ir indekso svoriai
 • Savivaldybių tarybų, merų rinkimai
 • Seimo rinkimai
 • Sergamumas ir ligotumas
 • Skurdo rodikliai
 • Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių rodikliai
 • Smurtas artimoje aplinkoje
 • Socialinė apsauga (administraciniai duomenys)
 • Socialinė apsauga (pagal ESSPROS)
 • Socialiniai (baziniai) rodikliai
 • Socialinis būstas
 • Socialinių paslaugų tyrimas
 • Spauda
 • Sportas
 • Sporto sąskaitos
 • Statybos įmonių atliktų darbų rodikliai
 • Statybos įmonių darbo rodikliai
 • Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai
 • Streikai
 • Su aplinka susijusių mokesčių sąskaitos
 • Suaugusiųjų švietimas
 • Suderinti vartotojų kainų indeksai (SVKI), kainų pokyčiai, suderinti vartotojų kainų indeksai pagal pastovius mokesčių tarifus ir svoriai
 • Sveikatą lemiantys veiksniai
 • Sveikatos būklė
 • Sveikatos priežiūra
 • Šalies ilgalaikio turto atsargos metų pradžioje 21 EVRK 2 red. veikla
 • Šalies ūkio darbo našumas
 • Šalies ūkio darbo našumas
 • Švietimo finansai
 • Tabako vartojimas ir padariniai
 • Tarptautinė apsauga
 • Tarptautinė ir vidaus migracija
 • Tarptautinė migracija
 • Teisėsaugos institucijų teisės specialistai ir apsaugos darbuotojai
 • Teismų sistema ir jos veiklos rodikliai
 • Telekomunikacijos
 • Televizijos veikla
 • Tiesioginės užsienio investicijos
 • Tikėtina sveiko gyvenimo trukmė
 • Turizmo sąskaitos
 • Ūkiai
 • Ūkiniai gyvūnai
 • Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai (PKI) ir kainų pokyčiai
 • Užimtumas
 • Užimtumas
 • Užsienio kontroliuojamų įmonių rodikliai
 • Užsienio prekybos prekėmis balansas
 • Vaikų socialinė apsauga
 • Valdžios sektoriaus skola užsienio kreditoriams
 • Valstybės biudžeto išlaidos MTEP veiklai
 • Vandens ištekliai
 • Vartotojų kainų indeksai (VKI), kainų pokyčiai, svoriai, vidutinės kainos
 • Veikiančių ūkio subjektų rodikliai
 • Verslo demografija
 • Verslo funkcijų perkėlimas (kas 3 metai)
 • Verslo paslaugų įmonių pardavimo pajamų struktūra
 • Vidaus migracija
 • Vidaus vandenų avarijų rodikliai
 • Vietinis turizmas
 • Visuomenė ir darbas
 • Žaliavos ir medžiagos
 • Želdynų tvarkymas
 • Žemė ir jos naudojimas
 • Žemės ūkio augalų pasėliai
 • Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pagrindiniai finansiniai rodikliai
 • Žemės ūkio gamybos metodai
 • Žemės ūkio paskirties sklypų pardavimas ir nuoma
 • Žemės ūkio produkcija ir žemės ūkio ekonominės sąskaitos
 • Žemės ūkio produkcijos gamybai ir investicijoms panaudotų prekių kainų duomenys
 • Žemės ūkio produktų balansai
 • Žemės ūkio produktų supirkimas
 • Žemės ūkio struktūra
 • Žemės ūkio technika ir pastatai
 • Žemės ūkis, energetika, transportas ir turizmas
 • Žuvininkystės produktų gamyba
 • Žuvų sugavimas
 • Žvejybos laivynas
 • 17 tikslas – Partnerystė įgyvendinant tikslus
 • 3 tikslas – Sveikas gyvenimas ir žmonių gerovė
 • 5 tikslas – Lyčių lygybė
 • 9 tikslas – Pramonė, inovacijos ir infrastruktūros
 • id=612
 • Visi
 • Kartą per mėnesį
 • Kartą per ketvirtį
 • Kartą per pusmetį
 • Kartą per metus