Atgal

Atverti Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslų ir saugomų rūšių duomenys


Lietuvos atvirų duomenų portale atverti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenų rinkiniai.

Rinkinyje Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslų duomenys pateikiama informacija apie pagal ES Buveinių ir Paukščių direktyvas saugomas buveines ir jų rūšis, buveinių būklę, išskiriamos jų apsaugai svarbios teritorijos.

Rinkinyje Saugomų rūšių duomenys skelbiama Saugomų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS) kaupiama ir teikiama informacija apie Lietuvos Respublikos teritorijoje aptiktas saugomas rūšis.