Atgal

Karo akademijoje, Sveikatos mokslų ir Vilniaus universitetuose – didžiausia dalis studentų galimai turi imunitetą nuo koronaviruso


Lietuvos statistikos departamentas skelbia informaciją apie studentų vakcinaciją ir bendrą imunizaciją nuo SARS‑CoV-2 pagal aukštąsias mokymosi įstaigas ir studijų programas.

Vakcinacija

Pagal studentų, vakcinuotų bent viena skiepo doze, dalį pirmauja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (96 proc.), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (88 proc.) ir Vilniaus universitetas (87 proc.) bei ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (85 proc.)

Mažiausias procentas studentų, vakcinuotų bent viena doze, yra Balstogės universiteto filiale Ekonomikos‑informatikos fakultete (33 proc.), Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (45 proc.) ir Socialinių mokslų kolegijoje (50 proc.).

Bendra imunizacija

Didžiausia dalis imunizuotų studentų (įgavusių imunitetą natūraliai (persirgę) ir po vakcinacijos) mokosi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (94 proc.), Lietuvos sveikatos mokslų universitete (82 proc.), ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (81 proc.) bei Vilniaus universitete (79 proc.).

Pati mažiausia imunizuotų studentų dalis yra Balstogės universiteto filiale Ekonomikos-informatikos fakultete (29 proc.), Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (35 proc.), Lietuvos verslo kolegijoje (40 proc.) bei Socialinių mokslų kolegijoje (41 proc.).

Analizuojant pagal studijų programas pačiame priekyje pagal imunizacijos procentą atsiduria Vilniaus universiteto, Lietuvos Jono Žemaičio karo akademijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto programos, susijusios su medicina, biologijos mokslais, tarptautiniais santykiais, verslo administravimu, gynyba. Pirmoje vietoje atsiduria Vytauto Didžiojo universiteto tarptautinė verslo vadybos programa vadovams (93 proc.), Vilniaus universiteto medicinos programa (93 proc.), generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos nacionalinio saugumo ir gynybos programa (93 proc.).

O mažiausią imunizacijos procentą turi daugiausia Klaipėdos aukštosios mokyklos, programos, susijusios su laivyba. Žemai sąraše yra programos, susijusios su grožio terapija, kosmetologija, estetine kosmetologija, alternatyviąja medicina, sveikatingumo ir SPA paslaugų vadyba. Kolegijose ir aukštosiose mokyklose mažesnis procentas imunizuotų studentų nei universitetuose. 

Mažiausią procentą imunizuotų studentų turi Balstogės universiteto filialo Ekonomikos-informatikos fakulteto informatikos programa (22 proc.), Socialinių mokslų kolegijos tarptautinio verslo ir komunikacijos programa (23 proc.) ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos laivų elektros įrenginių eksploatavimo programa (23 proc.).

Ataskaita yra išankstinė 

Į ataskaitą įtraukta 75,9 tūkst. studentų iš 42-iejų aukštųjų mokyklų, kolegijų, universitetų. Studentų sąrašas yra išankstinis (dar didės) ir iš dalies paruoštas pagal pavasario semestro sąrašus. Neįtraukti laikinai studijas sustabdę studentai.

Studentai, kurie neturi lietuviško asmens kodo, yra neįtraukti skaičiuojant imunizacijos procentą, nes asmens kodas reikalingas medicininiams duomenims sujungti su studentų registro duomenimis. Nelietuvišką asmens kodą, išankstiniais duomenimis, turi 8 proc. studentų. Didžioji dalis jų studijuoja Lietuvos sveikatos mokslų universitete (1,1 tūkst.), Vilniaus universitete – apie tūkstantį. Apie pusę tūkstančio jų studijuoja Vilniaus Gedimino technikos universitete ir Kauno technologijų universitete, Vytauto Didžiojo universitete ir LCC tarptautiniame universitete.

Metodika

Imunizuotų studentų dalis apskaičiuota imant bendrą lietuvių studentų skaičių pagal Nacionalinės švietimo agentūros teikiamus studentų sąrašus bei e.sveikatos turimus vakcinacijų bei tyrimų duomenis. Šie duomenys yra sujungiami Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje (VDV IS), kurią tvarko Lietuvos statistikos departamentas. 

Galima imunizacija – tai natūraliai (neseniai užsikrėtus) ir  po vakcinacijos (praėjus 14 d. po antrosios vakcinos dozės) gautas imunitetas.

Informacija pateikiama saugant asmenų privatumą: pritaikytos konfidencialumo taisyklės, pagal kurias mažiausiame pogrupyje (pvz., konkrečios įstaigos konkrečios programos imunizuoti arba neimunizuoti studentai) esančių asmenų skaičius negali būti mažesnis nei 5. Tokiais atvejais atitinkami absoliutūs skaičiai yra pakeičiami į „5“ arba „visi minus 5“, o procentai skaičiuojami nuo pakeistų skaičių. Atskirame stulpelyje pažymima, ar buvo pritaikyta tokia konfidencialumo taisyklė.

Stulpelių paaiškinimai:

ins_pav – aukštosios mokyklos pavadinimas

prg_pavad_lt – studijų programos pavadinimas

n_all – šiuo metu aktyvūs studijuojantys studentai (ne sustabdę studijas ar pašalinti). Įtraukti tiek lietuviai, tiek užsieniečiai.

n_lt – aktyvūs studentai, kurie turi lietuvišką asmens kodą ir gali būti randami medicininiuose registruose. Šis skaičius naudojamas kaip vardiklis kituose procentiniuose stulpeliuose.

n_vac – bent viena doze vakcinuotų aktyvių studentų skaičius. Tik lietuviai (tiksliau, turintieji lietuvišką asmens kodą).

n_vac_imm – abiem vakcinos dozėmis paskiepytų aktyvių studentų, kurie jau oficialiai turi imunitetą (14 d. nuo  paskiepijimo antra vakcinos doze datos), skaičius. Tik lietuviai.

n_any_imm – aktyvių studentų, kurie galimai turi imunitetą, skaičius: arba neseniai gavę (per 180 d. laikotarpį) teigiamą diagnostinio tyrimo atsakymą, arba paskiepyti abiem vakcinos dozėmis ir praėjo 14 d. nuo paskiepijimo antra vakcinos doze datos. Tik lietuviai.

p_vac – procentas bent viena doze vakcinuotų (n_vac / n_lt * 100%)

p_vac_imm – procentas turinčiųjų oficialų imunitetą po vakcinacijos (n_vac_imm / n_lt * 100%)

p_any_imm – procentas turinčiųjų oficialų imunitetą po  vakcinacijos arba užsikrėtimo (n_any_imm / n_lt * 100%)

confidentiality – žymi, ar buvo pritaikyta konfidencialumo taisyklė, modifikuojanti absoliučius ir procentinius skaičius, kad būtų neįmanoma sužinoti, kas konkrečiai yra vakcinuotas ir kas ne. Taisyklė: mažiausiame pogrupyje negali būti mažiau nei 5 asmenys. Jei yra – tokiu atveju laikoma, kad tame pogrupyje yra 5 asmenys ir procentai skaičiuojami atitinkamai.

data_freshness duomenų "šviežumas". Mažiausia iš dviejų datų: paskutinės įtrauktos vakcinacijos datos ir paskutinio įtraukto teigiamo testo datos.

 

Visą sąrašą pagal mokymosi įstaigas ir programas rasite pridedamuose Excel failuose.

 

Skiepykitės ir gerinkite statistiką!
 

 © Informacijos šaltinis: Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema.
 Naudojant duomenis, būtina nurodyti šaltinį.