Atgal

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Romerio universitetu


Šiandien, birželio 12 d., Valstybės duomenų agentūros generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė svečiavosi Mykolo Romerio universitete, kur susitiko su rektore prof. dr. Inga Žalėniene ir pasirašė bendradarbiavimo tarp institucijų sutartį.

Valstybės duomenų agentūra ir Mykolo Romerio universitetas sutarė bendradarbiauti mokslo, švietimo ir socialinės partnerystės srityse, rengiant ir vykdant mokslinius tyrimus, inicijuojant ir įgyvendinant bendrus projektus, keičiantis informacija, organizuojant Universiteto studentų praktiką, organizuojant ir dalyvaujant mokslinėse­praktinėse konferencijose ir seminaruose, dalyvaujant mokslinių tyrimų infrastruktūrų veiklose bei vykdant kitą veiklą.